หลักสูตรออนไลน์ การใช้งานโปรแกรม Camtasia Studio

รายละเอียด

สอนการใช้งานโปรแกรม Camtasia Studio โปรแกรมสำหรับการตัดต่อวีดีโออย่างง่ายๆ และรวมไปถึงการสร้างสื่อการเรียน การสอนผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นโปรแกรมสำหรับจับภาพหน้าจอคอมพิวเตอร์ที่สามารถบันทึกได้ทั้งภาพและเสียงรวมไปถึงสามารถบันทึกหน้าผู้สอนหรือผู้ที่กำลังทำการบันทึกเสียงไปด้วยในขณะเดียวกัน สร้างไฟล์วีดีโอในหลาย Format และที่นิยมส่วนใหญ่คือในรูปแบบของ .mp4 ที่ประกอบได้ทั้งภาพและเสียง รวมไปถึงสามารถสร้างไฟล์เสียงเพียงอย่างเดียวเช่นไฟล์ .mp3 ก็สามารถทำได้ด้วยเช่นกัน โดยโปรแกรมที่ใช้สอนจะเป็นโปรแกรม Camtasia Studio 2008ความสามารถหลักๆ เช่น การจับหน้าจอ,การบันทึกเสียง, การปรับแต่งทั้งการใส่ Effect ที่เหมาะกับสื่อการสอนเช่น ใส่ Cursor Effects, การปรับแต่งสีวีดีโอ,การทำ Zoom in, Zoom out เพื่อให้เห็นภาพหรือสร้างโฟกัสให้กับวีดีโอ, การปรับแต่งเสียงเช่นการลดเสียงรบกวน การเพิ่มหรือลดเสียง การทำให้เสียงเร็วขึ้นหรือช้าลง รวมไปถึงการใส่ Subtitles (ClosedCaptions) การปรับแต่งเสียงเช่นการลดเสียงรบกวน การเพิ่มหรือลดเสียง การทำให้เสียงเร็วขึ้นหรือช้าลง รวมไปถึงการใส่ Subtitles (Closed Captions)

รายละเอียดของหลักสูตร

บทที่ 1 ความเข้าใจพื้นฐานของ Camtasia Studio และหน้าตาโปรแกรมโดยรวม

 • การเปิดเพื่อเริ่มต้นโปรแกรม
 • ส่วนต่างๆ ของหน้าจอ
 • เครื่องมือและเมนูต่างๆ

บทที่ 2 การใช้ Screen Capture หรือการจับหน้าจอการใช้งานคอมพิวเตอร์ (Record)

 • การบันทึกหน้าจอแบบเต็มหน้า
 • การบันทึกหน้าจอแบบกำหนดสัดส่วน
บทที่ 3 การปรับแต่งวีดีโอที่ได้บันทึกไว้แล้ว (Edit)
 • การ Import ไฟล์ต่างๆ เข้ามาไว้ใช้งาน (ภาพ, วีดีโอ, เสียง ฯลฯ)
 • Timeline ของวีดีโอทั้งหมด
 • การยืดหรือหด Timeline เพื่อให้ทำงานได้ง่ายขึ้น
 • การตัดบางส่วนของวีดีโอที่ไม่ต้องการ(Cut)
 • การแยกเนื้อเดียวกันของวีดีโอออกจากกัน(Split)
 • การคัดลอกเนื้อหาเพื่อทำซ้ำ (Copy) และการวางเนื้อหาที่คัดลอกในตำแหน่งต่างๆ (Paste) การยกเลิก (Redo, Undo)
บทที่ 4 การใช้ Canvas พื้นที่การแสดงผล
 • การออกแบบรูปแบบต่างๆ ของวีดีโอ เช่น ย่อ, ขยาย, การหมุนภาพหรือวีดีโอ
 • เข้าใจภาพที่จะเกิดขึ้นในขอบเขตของ Canvas หรือพ้นที่การทำงานของหน้าจอที่แสดง
 • การเพิ่ม Media ต่างๆ ลงในหน้าวีดีโอ เช่น เพิ่มลูกศร, เพิ่มรูปทรงต่างๆ, เพิ่มรูปคำพิด (Callouts)
 • การปรับแต่ง Callouts หรือ Media ให้มีรูปแบบอย่างที่เราต้องการ เช่นการใส่คำพิดและปรับแต่งตัวอักษร, การปรับสี การหมุน รูปทรงต่างๆ ที่ใส่เข้าไป
 • การใส่รูป ปุ่ม Keyboard เพื่อแนะนำคีย์ลัดในการทำงาน
บทที่  5 แนะนำเกี่ยวกับการใส่ Annotation (คำบรรยายเพิ่มเติม หรือหมายเหตุ),การสร้างโฟกัส หรือซ่อนข้อความบางส่วน
 • Annotation การทำลูกศรชี้จุดสำคัญ
 • การเบลอภาพหรือข้อความบางส่วน,การปรับแต่งรูปแบบของ Highlight &Blur
 • การสร้างจิดโฟกัสด้วยการลากกรอบหรือวงกลมในภาพหรือข้อความ
 บทที่ 6 การแก้ไขไฟล์เสียง (Editing Audio)
 • ตัดไฟล์เสียง Audio Clips
 • เพิ่ม/ลด เสียง Volume up/down
 • เพิ่ม/ลด เสียงแบบเฉพาะจุด (AudioPoints)
 • การแยกไฟล์ภาพและเสียงที่มาด้วยกันออกจากการ (Separate Audioand Video)
 • การ Fade in, Fade out ของเสียง(ทำเสียงให้ค่อยๆ ดังขึ้น หรือค่อยๆลดเสียงลง)
บทที่ 7 การขยายหรือลดขนาดภาพเป็นบางช่วง หรือบางส่วน (Zoom in, Zoomout) การเปลี่ยนตำแหน่งโฟกัส (Pan): Zoom & Pan
 • การทำ Zoom in, Zoom out
 • การเปลี่ยนตำแหน่งในการ Zoomจาก Timeline
 • การ Pan หรือการเปลี่ยนตำแหน่งในการโฟกัส
บทที่ 8 Cursor Effects (การปรับแต่งเคอร์เซอร์)ขยายเคอร์เซอร์ให้มีขนาดใหญ่ขึ้น
การสร้าง Highlight effect ให้เคอร์เซอร์
การใส่ effect ให้กับการคลิ๊ก (คลิ๊กซ้าย/ขวา)
การใส่ effect เสียง ให้กับการคลิ๊ก (ลดหรือเพิ่มเสียงคลิ๊ก)
 
บทที่ 9 การเพิ่มเ Track หรือ Layer ในการทำงานซ่อนกันทั้งภาพ และวีดีโอ
 • การเพิ่ม Track ใส่รูปภาพหรือวีดีโออื่น
 • การล็อค Track เพื่อทำงานเฉพาะบาง Trackและไม่ทำให้ Track อื่นขยับ
 • การยกเลิกการล็อก Track
บทที่ 10 การทำ Crop Media ตัดเพื่อซ่อนบางส่วนของวีดีโอหรือรูปภาพ
บทที่ 11 การ Extend Frame หรือการขยายบางส่วนของวีดีโอให้มีเวลานานขึ้น
บทที่ 12 การลดหรือการเพิ่มความเร็วของวีดีโอ/เสียง  (Speed Up/Down of a Video/Audio)
บทที่ 13 การติดเนื้อหาของวีดีโอที่ตัดต่อแล้วให้เป็นเนื้อเดียวกันอีกครั้ง (Stitch Media)
บทที่ 14 การลบสี Background หรือ Green Screenกรณีต่องการให้สีพื้นหลังหายไป
บทที่ 15 Transitions การเปลี่ยนจากวีดีโอหนึ่งไปสู่อีกอันหนึ่งให้ลื่นไหลมากขึ้น เช่น การ Fadeหรือค่อยๆ ทำให้ภาพจางลง, Glow ทำให้ภาพสว่างขึ้น, Flip การหมุนภาพเพื่อเปลี่ยน ฯลฯ
บทที่ 16 การใส่ Subtitles / Captions
บทที่ 17 การบันทึกไฟล
 • การบันทึกไฟล์เพื่อเก็บไว้ทำงานต่อ
 • การ Produce ไฟล์ให้เป็นวีดีโอเพื่อการเผยแพร่
 • วิธีการบันทึกเพื่อฝัง Subtitles ลงไปในวีดีโอ
 • การ Produce ไฟล์เพื่อให้ได้เป็นไฟล์เสียงอย่างเดียว
บทที่ 18 (โบนัส) การทำ Lower Third (ใส่ Brandingใต้คลิปวีดีโอของตัวเราเอง)
บทที่ 19 (โบนัส) การทำ Animated Title
บทที่ 20 (โบนัส) สอนการทำ Animation อย่างง่ายๆ(สร้างเอง)
 
 
 

เวลาทั้งหมดของ VDO : 2 ชั่วโมง 30 นาท

ความรู้และประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ

ทำให้ผู้เรียน สามารถเรียนรู้และเข้าใจวิธีการใช้งานโปรแกรม Camtasia Studioและสามารถใช้งานได้ในระดับเบื้องต้น

โดยมีวัตุประสงค์เบื้องต้นคือ

 • ผู้เรียนสามารถใช้งานโปรแกรม Camtasia Studio 8 ได้ ตั้งแต่การเปิดโปรแกรม คำสั่งและการตั้งค่าพื้นฐาน
 • สามารถทำการบันทึกหน้าจอการทำงานของคอมพิวเตอร์ด้วยฟังค์ชั่น Recorder
 • สามารถแก้ไข ตัดต่อวีดีโอที่บันทึกไว้ได้จากการใช้งาน Timeline ในโปรแกรม
 • สามารถใส่ Effect ให้กับวีดีโอได้ ทั้งการ Zoom in,Zoom out, Subtitles/CC
 • สามารถปรับแต่งเสียงได้
 • สร้างสื่อการเรียนการสอนอย่างง่ายๆ ได้ Producefile เป็น .mp4, .mp3 เพื่อนำไปใช้งานต่อหรือส่งไฟล์ต่อไปได้

เหมาะกับใคร

บุคคลทั่วไปที่ต้องการเรียนรู้การใช้งานโปรแกรม Camtasia Studio เบื้องต้น /  เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกับงานการตัดต่อวีดีโอนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ / • วิทยากรที่สนใจการตัดต่อการสอนด้วยตัวเอง /• นักวิชาการ ผู้ดูแลระบบ (Administrator)

วิทยากร

อาจารย์ จารุณี รมณียกุล

ประวัติวิทยากร

 • วิทยากรสถาบัน IMPRESSION
 • นักอ่าน / นักแปล / นักพากย์และให้เสียงบทความและหนังสือ / ผู้ดูแลระบบและแอดมิน
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (เกียรตินิยมอันดับสอง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะการบริหารธุรกิจ วิทยาลัยราชพฤกษ์
 
เนื้อหาเวลา
บทที่ 1 ความเข้าใจพื้นฐานของ Camtasia Studio และหน้าตาโปรแกรมโดยรวม
• การเปิดเพื่อเริ่มต้นโปรแกรม
• ส่วนต่างๆ ของหน้าจอ
• เครื่องมือและเมนูต่างๆ
บทที่ 2 การใช้ Screen Capture หรือการจับหน้าจอการใช้งานคอมพิวเตอร์ (Record)
• การบันทึกหน้าจอแบบเต็มหน้า
• การบันทึกหน้าจอแบบกำหนดสัดส่วน
บทที่ 3 การปรับแต่งวีดีโอที่ได้บันทึกไว้แล้ว (Edit)
• การ Import ไฟล์ต่างๆ เข้ามาไว้ใช้งาน (ภาพ, วีดีโอ, เสียง ฯลฯ)
• Timeline ของวีดีโอทั้งหมด
• การยืดหรือหด Timeline เพื่อให้ทำงานได้ง่ายขึ้น
• การตัดบางส่วนของวีดีโอที่ไม่ต้องการ(Cut)
• การแยกเนื้อเดียวกันของวีดีโอออกจากกัน(Split)
• การคัดลอกเนื้อหาเพื่อทำซ้ำ (Copy) และการวางเนื้อหาที่คัดลอกในตำแหน่งต่างๆ (Paste) การยกเลิก (Redo, Undo)
บทที่ 4 การใช้ Canvas พื้นที่การแสดงผล
• การออกแบบรูปแบบต่างๆ ของวีดีโอ เช่น ย่อ, ขยาย, การหมุนภาพหรือวีดีโอ
• เข้าใจภาพที่จะเกิดขึ้นในขอบเขตของ Canvas หรือพ้นที่การทำงานของหน้าจอที่แสดง
• การเพิ่ม Media ต่างๆ ลงในหน้าวีดีโอ เช่น เพิ่มลูกศร, เพิ่มรูปทรงต่างๆ, เพิ่มรูปคำพิด (Callouts)
• การปรับแต่ง Callouts หรือ Media ให้มีรูปแบบอย่างที่เราต้องการ เช่นการใส่คำพิดและปรับแต่งตัวอักษร, การปรับสี การหมุน รูปทรงต่างๆ ที่ใส่เข้าไป
• การใส่รูป ปุ่ม Keyboard เพื่อแนะนำคีย์ลัดในการทำงาน
บทที่ 5 แนะนำเกี่ยวกับการใส่ Annotation (คำบรรยายเพิ่มเติม หรือหมายเหตุ),การสร้างโฟกัส หรือซ่อนข้อความบางส่วน
• Annotation การทำลูกศรชี้จุดสำคัญ
• การเบลอภาพหรือข้อความบางส่วน,การปรับแต่งรูปแบบของ Highlight &Blur
• การสร้างจิดโฟกัสด้วยการลากกรอบหรือวงกลมในภาพหรือข้อความ
บทที่ 6 การแก้ไขไฟล์เสียง (Editing Audio)
• ตัดไฟล์เสียง Audio Clips
• เพิ่ม/ลด เสียง Volume up/down
• เพิ่ม/ลด เสียงแบบเฉพาะจุด (AudioPoints)
• การแยกไฟล์ภาพและเสียงที่มาด้วยกันออกจากการ (Separate Audioand Video)
• การ Fade in, Fade out ของเสียง(ทำเสียงให้ค่อยๆ ดังขึ้น หรือค่อยๆลดเสียงลง)
บทที่ 7 การขยายหรือลดขนาดภาพเป็นบางช่วง หรือบางส่วน (Zoom in, Zoomout) การเปลี่ยน• • • ตำแหน่งโฟกัส (Pan): Zoom & Pan
• การทำ Zoom in, Zoom out
• การเปลี่ยนตำแหน่งในการ Zoomจาก Timeline
• การ Pan หรือการเปลี่ยนตำแหน่งในการโฟกัส
บทที่ 8 Cursor Effects (การปรับแต่งเคอร์เซอร์)ขยายเคอร์เซอร์ให้มีขนาดใหญ่ขึ้น
• การสร้าง Highlight effect ให้เคอร์เซอร์
• การใส่ effect ให้กับการคลิ๊ก (คลิ๊กซ้าย/ขวา)
• การใส่ effect เสียง ให้กับการคลิ๊ก (ลดหรือเพิ่มเสียงคลิ๊ก)
บทที่ 9 การเพิ่มเ Track หรือ Layer ในการทำงานซ่อนกันทั้งภาพ และวีดีโอ
• การเพิ่ม Track ใส่รูปภาพหรือวีดีโออื่น
• การล็อค Track เพื่อทำงานเฉพาะบาง Trackและไม่ทำให้ Track อื่นขยับ
• การยกเลิกการล็อก Track
บทที่ 10 การทำ Crop Media ตัดเพื่อซ่อนบางส่วนของวีดีโอหรือรูปภาพ
บทที่ 11 การ Extend Frame หรือการขยายบางส่วนของวีดีโอให้มีเวลานานขึ้น
บทที่ 12 การลดหรือการเพิ่มความเร็วของวีดีโอ/เสียง (Speed Up/Down of a Video/Audio)
บทที่ 13 การติดเนื้อหาของวีดีโอที่ตัดต่อแล้วให้เป็นเนื้อเดียวกันอีกครั้ง (Stitch Media)
บทที่ 14 การลบสี Background หรือ Green Screenกรณีต่องการให้สีพื้นหลังหายไป
บทที่ 15 Transitions การเปลี่ยนจากวีดีโอหนึ่งไปสู่อีกอันหนึ่งให้ลื่นไหลมากขึ้น เช่น การ Fadeหรือค่อยๆ ทำให้ภาพจางลง, Glow ทำให้ภาพสว่างขึ้น, Flip การหมุนภาพเพื่อเปลี่ยน ฯลฯ
บทที่ 16 การใส่ Subtitles / Captions
บทที่ 17 การบันทึกไฟล
• การบันทึกไฟล์เพื่อเก็บไว้ทำงานต่อ
• การ Produce ไฟล์ให้เป็นวีดีโอเพื่อการเผยแพร่
• วิธีการบันทึกเพื่อฝัง Subtitles ลงไปในวีดีโอ
• การ Produce ไฟล์เพื่อให้ได้เป็นไฟล์เสียงอย่างเดียว
บทที่ 18 (โบนัส) การทำ Lower Third (ใส่ Brandingใต้คลิปวีดีโอของตัวเราเอง)
บทที่ 19 (โบนัส) การทำ Animated Title
บทที่ 20 (โบนัส) สอนการทำ Animation อย่างง่ายๆ(สร้างเอง)