หลักสูตรออนไลน์ ยิง Ads Facebook ให้ปัง

รายละเอียดของหลักสูตร

บทที่ 1 การสร้าง Group Mobile Version
บทที่ 2 การสร้างเพจ Facebook

  • Mobile Version
  • Computer Version
บทที่ 3 การเข้าสร้างบัญชีครั้งแรก
บทที่ 4 การชำระค่าบริการกับบัตรสำหรับผู้เปิดบัญชีครั้งแรกกับ Facebook
บทที่ 5 การเพิ่มผู้ดูแล Page
บทที่ 6 การวิเคราะห์ตลาดด้วย Facebook
บทที่ 7 แนวคิดการสร้าง Content Facebook Part 1
บทที่ 8 การยิง Ads แบบข้อความ และ การสร้าง Chatbot ใน Facebook MSG
บทที่ 9 การดู Facebook Ads ผ่าน App FacebookAdvert Manager
บทที่ 10 การเซ็ต Ads Facebook แบบกำหนดเวลา
บทที่ 11 การยิง Ads แบบ Slide Show
บทที่ 12 การเลือกใช้รูปในการ Post Facebook
บทที่ 13 การสังเกตุ Ads Facebook คู่แข่ง (ฉบับมือถือ)
บทที่ 14 การยิง Ads แบบ AB Test และการวิเคราะห์ Ads Facebook ทั้งภาพและ VDO
บทที่ 15 Chatbot Facebook คืออะไร และดียังไง?

เวลาทั้งหมดของ VDO : 1 ชั่วโมง 30 นาที 

ความรู้และประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ

ผู้เรียนสามารถ ทำการตลาดออนไลน์ได้อย่างครบถ้วน และถูกต้องตั้งแต่พื้นฐานการเปิดร้านค้าออนไลน์และการสร้างคอนเทนต์ต่างๆ ในการโปรโมทและการลงโฆษณาผ่าน Facebook เพื่อให้สินค้าเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายการยิงแอดโฆษณาได้ด้วยตนเอง การสร้างบัญชี การเพิ่มผู้ดูแลเพจ และยังสามารถวิเคราะห์ผลโฆษณาจาก Facebook และจากคู่แข่งผ่านทางมือถือ ทำให้ผู้เรียนนั้นสามารถนำผลมาปรับปรุง คอนเทนต์ให้มีประสิทธิภาพในการทำโฆษณา เพื่อความคุ้มค่าของงบประมาณ เพื่อผลกำไร และให้เหมาะสมกับธุรกิจ

เหมาะกับใคร

ผู้ที่ต้องการพัฒนาการตลาดออนไลน์ / ผู้ที่ประสบความสำเร็จด้านการตลาดออฟไลน์มาแล้ว และอยากขยายความสำเร็จมายังตลาดออนไลน์ / ผู้ที่ต้องการสร้างแบรนด์ ของตัวเอง / เจ้าของกิจการ / บุคคลทั่วไป

วิทยากร

อาจารย์ สถาพร วิสาขศาสตร์

ประวัติวิทยากร

การศึกษา
ปริญญาโทสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ประสบการณ์

• วิทยากร สถาบัน IMPRESSION หัวข้อ
– Online & Offline Marketing
– Facebook / Line / Website / Google Ads. /Tiktok

• ที่ปรึกษาทางด้าน Digital Marketing

 
เนื้อหาเวลา
บทที่ 1 การสร้าง Group Mobile Version
บทที่ 2 การสร้างเพจ Facebook
• Mobile Version
• Computer Version
บทที่ 3 การเข้าสร้างบัญชีครั้งแรก
บทที่ 4 การชำระค่าบริการกับบัตรสำหรับผู้เปิดบัญชีครั้งแรกกับ Facebook
บทที่ 5 การเพิ่มผู้ดูแล Page
บทที่ 6 การวิเคราะห์ตลาดด้วย Facebook
บทที่ 7 แนวคิดการสร้าง Content Facebook Part 1
บทที่ 8 การยิง Ads แบบข้อความ และ การสร้าง Chatbot ใน Facebook MSG
บทที่ 9 การดู Facebook Ads ผ่าน App FacebookAdvert Manager
บทที่ 10 การเซ็ต Ads Facebook แบบกำหนดเวลา
บทที่ 11 การยิง Ads แบบ Slide Show
บทที่ 12 การเลือกใช้รูปในการ Post Facebook
บทที่ 13 การสังเกตุ Ads Facebook คู่แข่ง (ฉบับมือถือ)
บทที่ 14 การยิง Ads แบบ AB Test และการวิเคราะห์ Ads Facebook ทั้งภาพและ VDO
บทที่ 15 Chatbot Facebook คืออะไร และดียังไง?