หลักสูตรออนไลน์ เทคนิคการทำโฆษณา Google Ads เพื่อปิดการขายมืออาชีพ

รายละเอียดของหลักสูตร

บทที่ 1 การเข้าสร้างบัญชีครั้งแรก และการชำระค่าบริการกับบัตร
บทที่ 2 การเพิ่มผู้ดูแล
บทที่ 3 เครื่องมือ Google สำหรับเช็คตลาด Online
บทที่ 4 เมนูต่างๆ โดยทั่วไปของ Google Ads
บทที่ 5 การยิง Ads แบบโอกาสในการขาย และการดู Ads ผ่าน Applicaton
บทที่ 6 การใช้งาน Google Map และการปักหมุดให้ทำตลาดได้ดีบนมือถือ

 

เวลาทั้งหมดของ VDO : 1 ชั่วโมง 30 นาท

ความรู้และประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ (Line Official)

ผู้เรียน มีความเข้าใจว่า Google Ads คืออะไร และทำไมต้องทำโฆษณา GoogleAds ผู้เรียนสามารถเปิดบัญชีโฆษณา Google Ads ทราบขั้นตอนการลงโฆษณา วางแผนและจัดวางโครงสร้าง Google Ads ที่มีประสิทธิภาพ ถูกต้องตรงตามหลักการที่ Googleแนะนำเพื่อการสร้างแบรนด์และยอดขาย ในระยะยาว

เหมาะกับใคร

เจ้าของกิจการที่ต้องการสร้างโฆษณาผ่านทาง Google เพื่อสร้างแบรนด์และเพิ่มยอดขายในระยะยาว / นักการตลาดที่ต้องการได้ความรู้ด้าน Google Ads เพื่อนำไปใช้ปฏิบัติจริงในการทำงาน / บุคคลทั่วไป รวมถึงผู้ที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการ โฆษณา

วิทยากร

อาจารย์ สถาพร วิสาขศาสตร์

ประวัติวิทยากร

การศึกษา
ปริญญาโทสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ประสบการณ์

• วิทยากร สถาบัน IMPRESSION หัวข้อ
– Online & Offline Marketing
– Facebook / Line / Website / Google Ads. /Tiktok

• ที่ปรึกษาทางด้าน Digital Marketing

เนื้อหาเวลา
บทที่ 1 การเข้าสร้างบัญชีครั้งแรก และการชำระค่าบริการกับบัตร
บทที่ 2 การเพิ่มผู้ดูแล
บทที่ 3 เครื่องมือ Google สำหรับเช็คตลาด Online
บทที่ 4 เมนูต่างๆ โดยทั่วไปของ Google Ads
บทที่ 5 การยิง Ads แบบโอกาสในการขาย และการดู Ads ผ่าน Applicaton
บทที่ 6 การใช้งาน Google Map และการปักหมุดให้ทำตลาดได้ดีบนมือถือ