หลักสูตรออนไลน์ เทคนิคการตัดต่อวีดดีโอด้วยโปรแกรม Canva

รายละเอียด

ในยุคปัจจุบันนี้เป็นยุคการสื่อสารที่ต้องการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายให้เข้าใจได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้นการสื่อสารด้วยภาพมีบทบาทอย่างมากต้อการรับรู้และเข้าใจของผู้คนปัจจุบัน โดยเฉพาะสื่อภาพหรือกราฟิก ซึ่งบ่งชี้ถึงข้อมูลไม่ว่าจะเป็นสถิติ ความรู้ ตัวเลข ฯลฯ เรียกว้าเป็นการย่อข้อมูล เพื่อให้ประมวลผลได้ง่ายซึ่งเหมาะสำหรับผู้คนในยุคไอทีที่ต้องการเข้าถึงข้อมูลที่ซับซ้อนในการถ่ายทอดเรื่องราว โดยการเปลี่ยนตัวอักษรให้กลายเป็นภาพที่เข้าใจได้ง่ายและน่าสนใจมากขึ้น (เหตุผลเพราะมนุษย์ชอบและจดจำภาพสวยๆ ได้มากกว่าการอ่าน) และในปัจจุบันภาพสวยๆนี้ สามารถทำให้คนทั่วไปเข้าถึง เข้าใจ ไม่น่าเบื่อในการเล่าเรื่องให้น่าสนใจ ด้วยการเรียงลำดับที่ตรงกับความสนใจของผู้อ่านและผู้ฟัง ด้วยข้อมูลที่ถูกคัดกรองมาเป็นอย่างดี เรียงร้อยเป็นเรื่องราว ทำให้ผู้นำเสนอผลงาน (Presentation) นำเสนอได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นวิธีการนำเสนอข้อมูลเชิงสร้างสรรค์ซึ่งเราสามารถหยิบยกเรื่องราวเล็กๆ ไปจนถึงเรื่องราวใหญ่โตมานำเสนอในมุมมองที่แปลกตา ทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์ในโลกปีจจุบัน

Canva Program ช่วยให้การตกแต่งภาพ และกราฟฟิกได้สวยงามขึ้น สะดวก รวดเร็ว และง่ายช่วยให้คุณต่อยอดความคิดสร้างสรรค์งานกราฟิกได้อย่างไร้ขีดจำกัด โดยภายในหลักสูตรจะมีการสร้างงานให้ใด้ฝึกปฏิบัติจริง ได้แก่ ออกแบบ Poster ประชาสัมพันธ์, Infographic และปรับแต่งภาพให้สวยงามในการสื่อสารภายในองค์กร และนอกองค์กร ฯลฯ

รายละเอียดของหลักสูตร

ส่วนที่ 1 เข้าใจหลักการทำงานของ Canva Program และเครื่องมือต่าง ๆ

1 การติดตั้ง และการตั้งค่าโปรแกรม
2 แนะนำการใช้งานเบื้องต้น และ Template
3 การใช้งาน และตกแต่งภาพโดยรวมทั้งหมด
4 เครื่องมือการใช้งานและตกแต่งภาพและกราฟฟิก

ส่วนที่ 2 ขั้นตอนการสรุปย่อข้อมูลเพื่อสร้าง Infographic (กลั่นข้อมูล/กำหนดขนาดและ Layout / ร่างโครงอินโฟกราฟิก/ลงมือออกแบบอินโฟกราฟิก)

5 การตกแต่งกราฟฟิก กรอบรูป และรูปทรง
6 การตกแต่งกราฟฟิกแบบการไล่เฉดสี และเส้นต่างๆ
7 ออกแบบโปสเตอร์

ส่วนที่ 3 การนำเสนอด้วย Infographic และการนำเสนอด้วยภาพ

8 ออกแบบภาพ Infographic
9 สร้างงานนำเสนอ Template Power Point
10 ปกรายงาน และรายงานประจำปีสวยๆ
11 ออกแบบภาพเคลื่อนไหว
12 สร้างวีดีโอสั้นแนะนำตัวเอง แนะนำองค์กร

ส่วนที่ 4 แนะนำเทคนิคการออกแบบ และตกแต่งภาพ

13 ออกแบบนามบัตร
14 ออกแบบใบประกาศ
15 ออกแบบการ์ดวันเกิด การ์ดขอบคุณ สำหรับพนักงาน
16 ออกแบบประกาศนียบัตร
17 ออกแบบกำหนดการสวยๆ
18 ออกแบบ และสร้าง logo
19 ออกแบบคูปอง
20 ออกแบบที่คั่นหนังสือ

 

 

เวลาทั้งหมดของ VDO : 2 ชั่วโมง 43 นาที

ความรู้และประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ

1. สามารถใช้งาน Canva Program ในการนำเสนองาน และผลงานต่างๆได้อย่างน่าสนใจเป็นอย่างมืออาชีพ

2. สร้าง Infographic และการนำเสนอด้วยภาพจัดทำการนำเสนอผลงานในรูปแบบ Infographic หรืออื่นๆได้สวยงาม เข้าใจง่ายและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างแท้จริง

3. เพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารภายในองค์กร ทำให้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆเข้าถึง พนักงานได้อย่างทั่วถึง เพื่อการทำงานที่มีประสิทธิผล เป็นไปตามเป้าหมายขององค์กร

เหมาะกับใคร

ผู้บริหาร/ พนักงานทุกระดับ / ทุกองค์กรที่มีหน้าที่นำเสนองาน และ สื่อสารภายในองค์กร ที่ต้องการพัฒนาการจัดทำการนำเสนอผลงาน ในรูปแบบ Infographic และภาพผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และสิ่งพิมพ์ให้น่าสนใจและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น

วิทยากร

อาจารย์ ขวัญแก้ว พึ่งเป็นสุข

ประวัติวิทยากร

การศึกษา

ปริญญาโท สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

 

ความเชี่ยวชาญ

– การสร้างภาพกราฟิก และ Infographic ด้วยโปรแกรม Canva
– การตัดต่อวีดีโอด้วย Kinemaster Application
– วิทยากรให้แก่องค์กรชั้นนำ อาทิเช่น กระทรวงสาธารณสุข ทำเนียบรัฐบาล บริษัท เอฟแอนด์เอ็น แดรี่ส์(ประเทศไทย) จำกัด เป็นต้น

เนื้อหาเวลา
ส่วนที่ 1 เข้าใจหลักการทำงานของ Canva Program และเครื่องมือต่าง ๆ

1 การติดตั้ง และการตั้งค่าโปรแกรม
2 แนะนำการใช้งานเบื้องต้น และ Template
3 การใช้งาน และตกแต่งภาพโดยรวมทั้งหมด
4 เครื่องมือการใช้งานและตกแต่งภาพและกราฟฟิก
ส่วนที่ 2 ขั้นตอนการสรุปย่อข้อมูลเพื่อสร้าง Infographic (กลั่นข้อมูล/กำหนดขนาดและ Layout / ร่างโครงอินโฟกราฟิก/ลงมือออกแบบอินโฟกราฟิก)

5 การตกแต่งกราฟฟิก กรอบรูป และรูปทรง
6 การตกแต่งกราฟฟิกแบบการไล่เฉดสี และเส้นต่างๆ
7 ออกแบบโปสเตอร์
ส่วนที่ 3 การนำเสนอด้วย Infographic และการนำเสนอด้วยภาพ

8 ออกแบบภาพ Infographic
9 สร้างงานนำเสนอ Template Power Point
10 ปกรายงาน และรายงานประจำปีสวยๆ
11 ออกแบบภาพเคลื่อนไหว
12 สร้างวีดีโอสั้นแนะนำตัวเอง แนะนำองค์กร
ส่วนที่ 4 แนะนำเทคนิคการออกแบบ และตกแต่งภาพ

13 ออกแบบนามบัตร
14 ออกแบบใบประกาศ
15 ออกแบบการ์ดวันเกิด การ์ดขอบคุณ สำหรับพนักงาน
16 ออกแบบประกาศนียบัตร
17 ออกแบบกำหนดการสวยๆ
18 ออกแบบ และสร้าง logo
19 ออกแบบคูปอง
20 ออกแบบที่คั่นหนังสือ