หลักสูตรออนไลน์ เปิดร้านค้าออนไลน์ด้วย Line Official และ Line Myshop

รายละเอียดของหลักสูตร (Line Official)

บทที่ 1 การเข้าสร้างบัญชีครั้งแรก และการตั้งค่าเบื้องต้นเพื่อให้ใช้งาน
บทที่ 2 ประเภทของ Line OA
บทที่ 3 ทํา Link Line OA และ QR Code ของ Line OA
บทที่ 4 การสร้างข้อความทักทายเพื่อนใหม่
บทที่ 5 การเพิ่มเพื่อนใหม่ และการนําโค้ดไปวางบนเว็ปไซต์
บทที่ 6 การสร้างข้อความตอบกลับอัตโนมัติ
บทที่ 7 การบรอดแคสต์
บทที่ 8 การเพิ่มสิทธิ์แอดมิน
บทที่ 9 การสร้างบัตรสะสมแต้ม


 

รายละเอียดของหลักสูตร (Line Myshop)

 
บทที่ 1 การเข้าสร้างบัญชีครั้งแรก

บทที่ 2 การสร้างรายการสินค้า
บทที่ 3 การสร้างการจัดการสต๊อกสินค้า
บทที่ 4 การสร้างช่องทางการชําระเงิน
บทที่ 5 การสร้างช่องทางการจัดส่ง
บทที่ 6 การสร้างร้านค้าออนไลน์
บทที่ 7 การรับออเดอร์ และการออกบิลให้ลูกค้า
บทที่ 8 การดูรายงานการซื้อขาย

 
 

เวลาทั้งหมดของ VDO : 1 ชั่วโมง 55 นาที

ความรู้และประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ (Line Official)

ผู้เรียนสามารถ เปิดบัญชี และตั้งค่าบัญชีร้านได้อย่างสมบูรณ์ เข้าใจประเภทของ Line OA เรียนรู้เรื่อง LineOA และเทคนิคต่างๆ ครบทุกเทคนิค การทํา Line OA แบบตอบอัตโนมัติ การบอรดแคส เพื่อให้ลูกค้า Follow อย่างต่อเนื่อง และการเพิ่มลูกเล่นเพื่อสร้างสัมพันธ์กับลูกค้าด้วยคูปอง บัตรสะสมแต้ม แบบสอบถาม ทําให้ผู้เรียนสามารถใช้ Line OA อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อต่อยอดการตลาดออนไลน์

 


 

ความรู้และประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ (Line Myshop)

ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ วิธีการเชื่อมต่อร้านค้าออนไลน์ ที่มีระบบชําระเงิน E-commerce จาก Line Myshop ซึ้งจะช่วยอํานวยความสะดวกให้ลูกค้าได้มากขึ้น และสามารถสร้างยอดขายให้กับธุรกิจ

เหมาะกับใคร

บุคคลทั่วไปที่ต้องการเริ่มต้นการทําตลาดออนไลน์ / บุคคลที่ต้องการพัฒนาการตลาดออนไลน์ ทั้งระยะสั้น กลาง และยาว / บุคคลที่ประสบความสําเร็จการการตลาดออฟไลน์มาแล้ว และอยากขยายความสําเร็จมายังออนไลน์ / บุคคลที่ต้องการเรียนรู้หลักสูตรกระชับเพียงคอรส์เดียวและรู้ระบบการตลาดออนไลน์ครอบคลุมทั้งหมด พร้อมใช้งานได้จริง

วิทยากร

อาจารย์ สถาพร วิสาขศาสตร์

ประวัติวิทยากร

การศึกษา
ปริญญาโทสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ประสบการณ์

• วิทยากร สถาบัน IMPRESSION หัวข้อ
– Online & Offline Marketing
– Facebook / Line / Website / Google Ads. /Tiktok

• ที่ปรึกษาทางด้าน Digital Marketing

หลักสูตร Line Official 
เนื้อหาเวลา
บทที่ 1 การเข้าสร้างบัญชีครั้งแรก และการตั้งค่าเบื้องต้นเพื่อให้ใช้งาน
บทที่ 2 ประเภทของ Line OA
บทที่ 3 ทํา Link Line OA และ QR Code ของ Line OA
บทที่ 4 การสร้างข้อความทักทายเพื่อนใหม่
บทที่ 5 การเพิ่มเพื่อนใหม่ และการนําโค้ดไปวางบนเว็ปไซต์
บทที่ 6 การสร้างข้อความตอบกลับอัตโนมัติ
บทที่ 7 การบรอดแคสต์
บทที่ 8 การเพิ่มสิทธิ์แอดมิน
บทที่ 9 การสร้างบัตรสะสมแต้ม

หลักสูตร Line Myshop
เนื้อหาเวลา
บทที่ 1 การเข้าสร้างบัญชีครั้งแรก
บทที่ 2 การสร้างรายการสินค้า
บทที่ 3 การสร้างการจัดการสต๊อกสินค้า
บทที่ 4 การสร้างช่องทางการชําระเงิน
บทที่ 5 การสร้างช่องทางการจัดส่ง
บทที่ 6 การสร้างร้านค้าออนไลน์
บทที่ 7 การรับออเดอร์ และการออกบิลให้ลูกค้า
บทที่ 8 การดูรายงานการซื้อขาย