หลักสูตร ทักษะการบริการหลังการขายแบบมืออาชีพ – After Sale Service

ในปัจจุบันการบริการหลังการขายเป็นปัจจัยสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้มากที่สุด ด้วยการส่งมอบบริการที่มีคุณภาพ และเข้าใจความต้องการของลูกค้าให้มากที่สุด
ซึ่งในหลักสูตรนี้จะสอนเทคนิคในการสร้างความประทับใจให้ลูกค้า เพื่อให้การบริการขององค์กรมีมาตรฐานอยู่ในระดับสากล

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเรียนรู้ รูปแบบ วิธีการบริการหลังการขาย การดูแลลูกค้า เพื่อให้ลูกค้า เกิดความผูกพัน และประทับใจ

2. เพื่อนำเอาเครื่องมือที่ได้เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน บริการหลังการขายได้

3. เพื่อเข้าใจถึงความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า

4. เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีทัศนคติที่ดีต่องานบริการ

 

เนื้อหาหลักสูตร

  • ความสำคัญของการบริการหลังการขาย ทำไมจึงต้องมีการบริการหลังการขาย
  • เข้าใจมุมมองของลูกค้า เพื่องานบริการหลังการขาย
  • ประโยชน์ในการบริการหลังการขาย ที่มีต่อตัวเรา องค์กรและลูกค้า
  • เคล็ดลับในการสร้างความประทับใจให้กับลูกค้า แบบนักบริการมืออาชีพ
  • ฯลฯ

ข้อมูลและรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติม ติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร. 02-9217921