เรียนผ่าน Application แบบ Mini – Course

IMPRESSION ให้บริการจัดฝึกอบรมแบบออนไลน์ ผ่านทาง Application ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ผ่านทางอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ iPhone/iPad/Smart Phone ในทุกระบบได้

รายละเอียดเพิ่มเติม

  • 1. แจ้งจำนวนผู้เรียนผ่านทาง line@
  • 2. รับ username และ password เพื่อทดลองใช้ application
  • 3. โอนเงินเข้าบัญชี THE IMPRESSION ธนาคารกสิกรไทย เลขที่ 012-292-8411 พร้อมส่ง slip แจ้งทาง line
  • 4. รับ username และ password เพื่อให้ พนักงานแต่ละคน login เข้าเรียน

** หมายเหตุ ราคานี้ สำหรับองค์กรที่มีผู้เรียน 10 ท่านขึ้นไป หากน้อยกว่า 10 ท่าน ราคาท่านละ 249 บาท **