เรียนผ่าน Application แบบ Mini – Course

IMPRESSION ให้บริการจัดฝึกอบรมแบบออนไลน์ ผ่านทาง Application ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ผ่านทางอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ iPhone/iPad/Smart Phone ในทุกระบบได้