หลักสูตรออนไลน์ 20 เทคนิค EXCEL ที่คุณต้องรู้

รายละเอียด ความรู้และประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ วิทยากร รายละเอียด รายละเอียด เหมาะสำหรับ ผู้ที่มีพื้นฐานการใช้ Excel เบื้องต้น แต่ต้องการเรียนรู้ถึง เทคนิคที่สำคัญในการประยุกต์ใช้งาน Excel ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รายละเอียดของหลักสูตร บทที่ 1  การเชื่อมข้อความและเซลล์บทที่ 2 การใส่ค่าตัวเลขที่ขึ้นต้นด้วยเลขศูนย์บทที่ 3 การแสดงตัวเลขให้อยู่ในหน่วย พัน ล้านบทที่ 4 การแปลงเลขอาราบิกเป็นเลขไทยบทที่ 5 การวิเคราะห์งบการเงินเบื้องต้นบทที่ 6 การวิเคราะห์งบการเงินแบบ Common Sizeบทที่ 7 การวิเคราะห์งบการเงินแบบ Compound Annual Growth Rateบทที่ 8 การดึงบางส่วนของข้อความในเซลล์บทที่ 9 เทคนิคการสร้าง DropdownList เพื่อช่วยป้อนข้อมูลบทที่ 10 การสร้าง dynamic DropdownListบทที่ 11 การหาผลรวมอย่างรวดเร็วด้วย AutoSumบทที่ 12 การทำงานแบบเดียวกันกับหลายๆ ชีทบทที่ 13 การใช้สูตรแบบ 3Dบทที่ 14 การเรียงลำดับตามที่กำหนดขึ้นเองบทที่ 15 การเรียงลำดับตามคอลัมน์บทที่ 16 การสร้าง pictographบทที่ 17 การ copy กราฟและตารางไปใช้ใน Word และ PowerPoint อย่างถูกวิธีบทที่ 18 การสร้างเมนูอย่างง่ายบทที่ 19 การพิมพ์ป้ายชื่อตั้งโต๊ะบทที่ 20 การใส่รูปภาพเข้าไปในเซลล์     เวลาทั้งหมดของ VDO : 2 ชั่วโมง 43 นาที ความรู้และประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ ความรู้และประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ […]

หลักสูตรออนไลน์ การใช้งานโปรแกรม Camtasia Studio

รายละเอียด ความรู้และประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ วิทยากร รายละเอียด รายละเอียด สอนการใช้งานโปรแกรม Camtasia Studio โปรแกรมสำหรับการตัดต่อวีดีโออย่างง่ายๆ และรวมไปถึงการสร้างสื่อการเรียน การสอนผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นโปรแกรมสำหรับจับภาพหน้าจอคอมพิวเตอร์ที่สามารถบันทึกได้ทั้งภาพและเสียงรวมไปถึงสามารถบันทึกหน้าผู้สอนหรือผู้ที่กำลังทำการบันทึกเสียงไปด้วยในขณะเดียวกัน สร้างไฟล์วีดีโอในหลาย Format และที่นิยมส่วนใหญ่คือในรูปแบบของ .mp4 ที่ประกอบได้ทั้งภาพและเสียง รวมไปถึงสามารถสร้างไฟล์เสียงเพียงอย่างเดียวเช่นไฟล์ .mp3 ก็สามารถทำได้ด้วยเช่นกัน โดยโปรแกรมที่ใช้สอนจะเป็นโปรแกรม Camtasia Studio 2008ความสามารถหลักๆ เช่น การจับหน้าจอ,การบันทึกเสียง, การปรับแต่งทั้งการใส่ Effect ที่เหมาะกับสื่อการสอนเช่น ใส่ Cursor Effects, การปรับแต่งสีวีดีโอ,การทำ Zoom in, Zoom out เพื่อให้เห็นภาพหรือสร้างโฟกัสให้กับวีดีโอ, การปรับแต่งเสียงเช่นการลดเสียงรบกวน การเพิ่มหรือลดเสียง การทำให้เสียงเร็วขึ้นหรือช้าลง รวมไปถึงการใส่ Subtitles (ClosedCaptions) การปรับแต่งเสียงเช่นการลดเสียงรบกวน การเพิ่มหรือลดเสียง การทำให้เสียงเร็วขึ้นหรือช้าลง รวมไปถึงการใส่ Subtitles (Closed Captions) รายละเอียดของหลักสูตร บทที่ 1 ความเข้าใจพื้นฐานของ Camtasia […]

หลักสูตรออนไลน์ เทคนิคการทำโฆษณา Google Ads เพื่อปิดการขายมืออาชีพ

รายละเอียด ความรู้และประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ วิทยากร รายละเอียด รายละเอียดของหลักสูตร บทที่ 1 การเข้าสร้างบัญชีครั้งแรก และการชำระค่าบริการกับบัตรบทที่ 2 การเพิ่มผู้ดูแลบทที่ 3 เครื่องมือ Google สำหรับเช็คตลาด Onlineบทที่ 4 เมนูต่างๆ โดยทั่วไปของ Google Adsบทที่ 5 การยิง Ads แบบโอกาสในการขาย และการดู Ads ผ่าน Applicatonบทที่ 6 การใช้งาน Google Map และการปักหมุดให้ทำตลาดได้ดีบนมือถือ   เวลาทั้งหมดของ VDO : 1 ชั่วโมง 30 นาท ความรู้และประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ ความรู้และประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ (Line Official) ผู้เรียน มีความเข้าใจว่า Google Ads คืออะไร และทำไมต้องทำโฆษณา GoogleAds ผู้เรียนสามารถเปิดบัญชีโฆษณา Google Ads ทราบขั้นตอนการลงโฆษณา วางแผนและจัดวางโครงสร้าง Google Ads […]

หลักสูตรออนไลน์ เปิดร้านค้าออนไลน์ด้วย Line Official และ Line Myshop

รายละเอียด ความรู้และประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ วิทยากร รายละเอียด รายละเอียดของหลักสูตร (Line Official) บทที่ 1 การเข้าสร้างบัญชีครั้งแรก และการตั้งค่าเบื้องต้นเพื่อให้ใช้งานบทที่ 2 ประเภทของ Line OAบทที่ 3 ทํา Link Line OA และ QR Code ของ Line OAบทที่ 4 การสร้างข้อความทักทายเพื่อนใหม่บทที่ 5 การเพิ่มเพื่อนใหม่ และการนําโค้ดไปวางบนเว็ปไซต์บทที่ 6 การสร้างข้อความตอบกลับอัตโนมัติบทที่ 7 การบรอดแคสต์บทที่ 8 การเพิ่มสิทธิ์แอดมินบทที่ 9 การสร้างบัตรสะสมแต้ม   รายละเอียดของหลักสูตร (Line Myshop)   บทที่ 1 การเข้าสร้างบัญชีครั้งแรก บทที่ 2 การสร้างรายการสินค้าบทที่ 3 การสร้างการจัดการสต๊อกสินค้าบทที่ 4 การสร้างช่องทางการชําระเงินบทที่ 5 การสร้างช่องทางการจัดส่งบทที่ […]

หลักสูตรออนไลน์ ยิง Ads Facebook ให้ปัง

รายละเอียด ความรู้และประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ วิทยากร รายละเอียด รายละเอียดของหลักสูตร บทที่ 1 การสร้าง Group Mobile Versionบทที่ 2 การสร้างเพจ Facebook Mobile Version Computer Version บทที่ 3 การเข้าสร้างบัญชีครั้งแรก บทที่ 4 การชำระค่าบริการกับบัตรสำหรับผู้เปิดบัญชีครั้งแรกกับ Facebook บทที่ 5 การเพิ่มผู้ดูแล Page บทที่ 6 การวิเคราะห์ตลาดด้วย Facebook บทที่ 7 แนวคิดการสร้าง Content Facebook Part 1 บทที่ 8 การยิง Ads แบบข้อความ และ การสร้าง Chatbot ใน Facebook MSG บทที่ 9 การดู Facebook Ads ผ่าน App FacebookAdvert Manager บทที่ 10 การเซ็ต Ads Facebook […]

หลักสูตรออนไลน์ ผู้นำกับการบริหารการเปลี่ยนแปลง – Transforming Leader

รายละเอียด ความรู้และประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ รายละเอียด รายละเอียด ผู้นำ คือ บุคคลที่จะนำพาองค์กรให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางแผนไว้ ในทุกกลุ่มคนจำเป็นต้องมีผู้นำในแต่ละระดับขั้นคุณลักษณะของผู้นำ จ7งเป็นเรื่องสำคัญที่จำเป็นต้องเรียนรู้ และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง หลักสูตรผู้นำกับการเปลี่ยนแปลง (Transforming Leader) ได้ถูกออกแบบให้ผู้นำในแต่ละระดับขั้น ได้เรียนรู้อย่างเป็นกระบวนการรวมทั้ง การนำงานวิจัยที่สำคัญในสากลมาประยุกต์กับเนื้อหา เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจและประยุกต์ใช้งานได้จริง รายละเอียดของหลักสูตร เทคนิคการใหบริการลูกค้าในระบบออนไลน์ บทที่ 1 บทบาทการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง บทบาทหน้าที่ของผู้จัดการกับ “การบริหารจัดการ” Managerial Effective at Work กับการบริหารจัดการคน บทที่ 2 คุณสมบัติของผู้นำ คุณสมบัติของผู้บริหาร/ผู้จัดการชั้นเลิศกับการเป็น “ผู้นำที่มีประสิทธิผล” คุณลักษณะที่ผู้นำพึงมี ตามแนวคิดใหม่ของ Steven Covey กับการประยุกต์ให้เหมาะสม Mindset for Leader Toolset for Leader Skillset for Leader บทที่ 3 ภาวะผู้นำสู่การปฏิบัติ การปรับเปลี่ยนกรอบความคิดและทัศนคติเชิงบวก DO and DON’T ของผู้บริหาร เวลาทั้งหมดของ VDO : 1 […]

1 2 3 54