หลักสูตรออนไลน์ การคิดเชิงบวก – Positive thinking

รายละเอียด ความรู้และประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ วิทยากร รายละเอียด รายละเอียด ในการใช้ชีวิตเราจะต้องเจอสิ่งต่างๆมากมาย ซึ่งบางเรื่องก็เป็นการสร้าง ความรู้สึกไม่พอใจและทําให้เราอารมณ์เสียไปทั้งวัน เราจะทําอย่างไร เพื่อจะรับมือ กับเรื่องราวแย่ๆเหลานั่น หรือ คิดบวก กับเหตุการณ์ต่างๆ ที่เขามา เพื่อให้เราใช้ ชีวิตได้ด้วยความสุขบนพื้นฐานของความเป็นจริงได้ต่อไป รายละเอียดของหลักสูตร Section 1 : บทนํา Section 2 : แนวคิดและความหมายของ Positive thinking ความหมายของ Positive thinking ลักษณะผู้คิดบวกและลบ Section 3 : เทคนิคและวิธีการคิดเชิงบวกสู่การปรับตัวในการทํางาน วิธีการรับมือกับคนคิดลบ ทําไมองค์กรถึงต้องการพนักงานที่คิดเชิงบวก ทักษะการเสริมกําลังใจ พฤติกรรมทางบวกที่องค์กรต้องการ บรรยากาศเชิงบวกและเชิงลบในที่ทํางาน Section 4 : เคล็ดลับในการก้าวสู่คนคิดบวกอย่างยั่งยืน เทคนิค 8 วิธีเริ่มความคิดเชิงบวก การรักษาความคิดบวกอย่างยั่งยืน   เวลาทั้งหมดของ VDO : 1 ชั่วโมง 45 นาที ความรู้และประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ […]

หลักสูตรออนไลน์ ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน – English for work

รายละเอียด ความรู้และประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ วิทยากร รายละเอียด รายละเอียด เพื่อให้ ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้และเข้าใจการใช้ภาษาอังกฤษในสถานที่ทำงานเบื้องต้น และนำไปใช้ได้จริงในการทำงาน รวมทั้งยังเป็นการส่งเสริมศักยภาพและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของผู้รับการอบรมอีกด้วย รายละเอียดของหลักสูตร บทที่ 1 คำศัพท์พื้นฐานในการทำงานภาษาอังกฤษ (Essential Job Vocabulary) บทที่ 2 การแนะนำงานที่ทำเป็นภาษาอังกฤษ (Self-Introduction) บทที่ 3 มารยาทพื้นฐานในการสนทนาภาษาอังกฤษ (Do & Don’t) บทที่ 4 การขอความช่วยเหลือในที่ทำงานเป็นภาษาอังกฤษ (Asking for Help) บทที่ 5 การกล่าวเริ่มต้นและกล่าวจบบทสนทนาภาษาอังกฤษ (Beginning and Ending conversation) บทที่ 6 การตอบรับโทรศัพท์เป็นภาษาอังกฤษในที่ทำงาน (Answering the Phone atWork) บทที่ 7 การนำเสนอผลงานเป็นภาษาอังกฤษ (English for Presentations) บทที่ 8 การนำเสนอผลงานเป็นภาษาอังกฤษ (English for Presentations) (ต่อ) บทที่ 9 ภาษาอังกฤษกับการคุยเรื่องทั่วไปกับหัวหน้างานชาวต่างชาติ (Talking to Your […]

1 2 3 4 57