วิธีทำให้พนักงาน บริการลูกค้าให้เป็นเลิศ

วิธีทำให้พนักงาน บริการลูกค้าให้เป็นเลิศ ได้รับเงินเดือน เป็นผลตอบแทน การให้เงินเดือนพนักงาน การกำหนดโครงสร้างเงินเดือนขององค์กรมันเป็นสิ่งสำคัญพื้นฐานในการทำงานของพนักงาน ในภาพขององค์กร ก็ควรมองให้มีความยุติธรรมในความสามารถของแต่ละคน และมีความเหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มธุรกิจเดียวกัน เพราะถ้าหากพนักงานเขายังได้รับค่าตอบแทนที่ต่ำกว่าความสามารถของเขา เมื่อมีโอกาส เขาก็จะจากไปอย่างรวดเร็ว ต้องการแสดงความสามารถ แน่นอนว่าคนทุกคนมิได้เก่งเท่ากัน มิได้มีความสามารถเท่ากัน แต่ทุกคนเขาก็อย่าทำอะไรดีดีแน่นอน การทำอะไรดีดีนั้น  มันจะทำให้องค์กรพัฒนาขึ้นไปด้วย พร้อมทั้งตัวเขาเองก็จะเก่งขึ้น และรู้สึกภูมิใจในสิ่งที่ได้ทำด้วย โจทย์ขององค์กรก็คือ การเปิดโอกาส หยิบยื่นโอกาสให้พนักงานได้มีโอกาสในการคิด ในการแสดงความสามารถ อย่างที่เขาไม่เคยได้แสดงออกมาก่อน ไม่ว่าจะเป็นการมีทักษะการเป็นผู้นำ ทักษาะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ทักษะในการทำงานที่แปลกแตกต่างออกไป ผมเคยอยู่บริษัทญี่ปุ่นอย่าง ISUZU MOTORS เขาให้คนที่อยู่ในตำแหน่งผู้จัดการ เมื่อทำงาน 2-3 ปีก็ย้ายไปอยู่ฝ่ายอื่น ในแบบที่ไม่เคยมีประสบการณ์เลย ดังเช่น ฝ่ายจัดซื้อ ย้ายไปฝ่ายควบคุมคุณภาพ ฝ่ายจัดส่ง ย้ายไปฝ่ายบัญชี รูปแบบงานที่แปลกแตกต่างแบบนี้ บริษัท TOYOTA และบริษัทญี่ปุ่นอื่นๆ ก็ใช้ รวมถึงเครือซิเมนต์ไทยด้วยเช่นกัน มีชีวิตการทำงานที่มีความสุข การทำให้พนักงานมีชีวิตการทำงานที่มีความสุขได้นั้น สิ่งที่องค์กรต้องตอบโจทย์ประการแรก ก็คือ ปัจจัยพื้นฐาน เช่น อาหาร เครื่องดื่ม แสง […]

5 สิ่งสู่ความผูกพันระหว่างพนักงานและองค์กร

5 สิ่งสู่ความผูกพันระหว่างพนักงานและองค์กร องค์กรที่ก้าวหน้าจะต้องมีองค์ประกอบที่ดีหลายส่วนร่วมกัน ทั้งแผนการตลาด การบริหารงาน ช่องทางธุรกิจ และที่สำคัญที่สุดคือ บุคลากรที่มีประสิทธิภาพ แม้ในปัจจุบันเทคโนโลยีจะมีส่วนช่วยในการดำเนินงานของบริษัทได้มาก แต่ก็ยังคงต้องอาศัยเจ้าหน้าที่หรือพนักงานที่จะวางแผนจัดการเทคโนโลยีเหล่านั้นให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด ทรัพยากรบุคคลถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับทุกองค์กร การมีพนักงานที่ดี ทำงานด้วยความเต็มใจ และมีความจงรักภักดีต่อบริษัท จะช่วยรักษาผลประโยชน์ให้บริษัท ทั้งการลดค่าใช้จ่ายภายในบริษัท การหารายได้เพิ่มให้กับบริษัท การรักษาผลประโยชน์จากความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากงาน เป็นต้น ดังนั้น บุคลากรที่จงรักภักดีและเต็มใจทำงานเพื่อองค์กร จึงเป็นคุณสมบัติข้อหนึ่งที่เป็นตัวขับเคลื่อนสำคัญที่จะทำให้องค์กรเจริญก้าวหน้าได้อย่างรวดเร็ว 1 : เชื่อมั่นในทีมบริหาร การสร้างความเชื่อมั่นให้พนักงานมั่นใจว่า ทีมผู้บริหารของบริษัทสุดเจ๋ง.. เก่ง.. เยี่ยมยุทธ์.. มีความรู้ ความสามารถมากพอที่จะนำตนเองและองค์กรให้ก้าวหน้า และขึ้นเป็นอันดับต้นๆ ในสายงานนั้นๆ ได้ หากพนักงานรู้สึกมั่นใจว่าองค์กรมั่นคงก็จะมั่นใจว่าตนเองจะก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่ และพร้อมจะใช้ความสามารถที่ตนมีบวกกับการเรียนรู้ใหม่ๆ เพื่อร่วมพัฒนาบริษัทไปพร้อมๆ กัน 2 : คุณคือคนสำคัญในองค์กร การสร้างความมีตัวตนให้กับพนักงานถือเป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับทุกองค์กร เนื่องจากทุกคนถือเป็นเฟืองจักรที่ช่วยให้องค์กรเดินหน้าได้ แม้จะเป็นเพียงพนักงานตำแหน่งเล็กๆ ก็มีส่วนช่วยในการขับเคลื่อนองค์กรเช่นกัน ดังนั้นการให้ความสำคัญกับพนักงานทุกคนด้วยความใส่ใจ เช่น การเรียกชื่อ การจดจำรายละเอียดของกันและกันบ้าง การพูดจาทักทาย หรือกล่าวชื่นชม แม้เพียงเล็กน้อย ก็ช่วยสร้างความผูกพันให้เกิดขึ้นภายในองค์กรได้ 3 : […]

ลูกน้องไม่รับผิดชอบจัดการอย่างไร

ลูกน้องไม่รับผิดชอบจัดการอย่างไร ปัญหาเรื่องพนักงาน ที่ทำให้หัวหน้างานต้องนั่งกุมขมับ ปวดหัวกับการหาวิธีมาจัดการ คือ ปัญหาลูกน้องควบคุมยาก ไม่เชื่อฟัง ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ หรือไม่มีความรับผิดชอบ ซึ่งปัญหาข้อสุดท้ายนี้มีผลกระทบต่องาน ต่อเพื่อนร่วมงานหรือเพื่อนร่วมทีมที่ต้องทำงานต่อ เกิดปัญหา งานสะดุด ถึงแม้ว่าจะได้ว่ากล่าวตักเตือนไปแล้วก็ตาม แต่เหมือนกับว่าจะไม่ได้ทำให้อะไรดีขึ้นเลย ก่อนที่จะหมดความอดทนกับลูกน้องที่ไม่มีความรับผิดชอบกันไปซะก่อน แนะนำให้คุณลองทำตามวิธีการต่อไปนี้ 1. ย้ำกติกาในการทำงาน ทบทวนหน้าที่ความรับผิดชอบให้เขารับทราบ บอกความคาดหวังที่คุณมีต่อเขา รวมถึงวิธีการวัดผลการทำงานของเขา เพื่อดึงเขากลับมาเดินตามกติกาที่วางไว้ 2. เลือกวิธีการสื่อสารที่เหมาะสม มีคำ 4 คำที่หัวหน้างานควรจดจำและเลือกใช้ให้เหมาะกับสถานการณ์นั่นคือ Fight, Friend, Face and Forget เราไม่สามารถที่จะใช้ไม้แข็งเข้าห้ำหั่นได้ทุกครั้ง บางครั้งเราก็ต้องใช้ไม้อ่อนบ้าง ไม้นวมบ้างสลับกันไปตามความเหมาะสม 3. เปิดโอกาสให้เขาพูด หาโอกาสพูดคุยกับลูกน้องแบบเปิดใจว่าเกิดอะไรขึ้น ทำไมเขาจึงทำตัวแบบนั้น โดยการพูดคุยครั้งนี้ คุณควรทำตัวเป็นผู้ฟังที่ดี มากกว่าที่จะเอาแต่ตำหนิลูกน้อง 4. ตัดเนื้อร้าย บางครั้งไม่มีประโยชน์ที่จะสู้กับคนประเภทนี้ หากคุณเหนื่อยที่จะพูด และเบื่อกับการพยายามแก้ไขพฤติกรรมของเขาที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ก็ไม่ต้องพยายามอีกต่อไป ปล่อยเขาไปมีชีวิตตามที่เขาต้องการดีกว่า ส่วนคุณจะได้เอาเวลาไปดูแลและให้คำปรึกษากับลูกน้องคนอื่นๆ ที่เป็นกำลังสำคัญของทีมต่อไป 5. คิดก่อนทำ บ่อยครั้งที่หัวหน้าตัดสินลูกน้องที่เขาไม่พอใจง่ายเกินไป […]

สร้างทีมให้ประสบความสำเร็จ

สร้างทีมให้ประสบความสำเร็จ บ่อยครั้งเมื่อเกิดปัญหาขึ้นภายในองค์กร วิธีที่ดีที่สุดในการแก้ปัญหา คือ การสร้างทีมที่เข้มแข็ง แต่อย่างไรก็ดี บ่อยครั้งเช่นกันที่ทีมกลับกลายเป็นบ่อเกิดของความไม่พอใจ และเป็นปฏิปักษ์ต่อกัน แทนที่จะเป็นการสนับสนุนกันทางความคิด และการทำงาน Sean Connolly ผู้อำนวยการ กลุ่มให้คำปรึกษาทางด้านธุรกิจ Edgemont ได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการสร้างทีมเวิร์คไว้ 4 วิธี 1. ต้องเพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จ สาเหตุหลักๆ ที่ทำให้การทำงานเป็นทีมไม่ประสบความสำเร็จ คือความจริงที่ว่า สมาชิกในทีมไม่มีทักษะในงานที่ได้รับมอบหมาย ดังนั้นสิ่งที่คุณจะต้องทำคือ เลือกคนให้เหมาะกับงานในแต่ละส่วน และย้ำกับสมาชิกในทีมถึงเหตุผลที่คุณมอบหมายงานชิ้นนั้นๆ ให้พวกเขา เพื่อให้พวกเขารู้ว่าทุกคนต่างเป็นจิ๊กซอว์ที่มีความสำคัญต่อความสำเร็จของทีมด้วยกันทั้งสิ้น คุณอาจต้องจดรายการปัญหาทั้งหมดที่คุณพบ และจับคู่กับทักษะที่สมาชิกในทีมของคุณมี เพื่อให้ได้คนที่มีทักษะเหมาะสมในการจัดการกับปัญหาต่างๆ 2. ต้องแบ่งงานให้ชัดเจน อีกสาเหตุหนึ่งของความล้มเหลวของทีม คือ การแบ่งงานที่ไม่ชัดเจน ทำให้เกิดความสับสนในการทำงาน บางงานเกิดการทำซ้ำซ้อน ในขณะที่งานสำคัญกลับถูกลืม คุณต้องแน่ใจว่า ทุกคนเข้าใจวัตถุประสงค์ของทีม และตระหนักในสิ่งที่คุณคาดหวังจากพวกเขา นอกจากนี้คุณควรพบปะกับสมาชิกในทีมเพื่ออธิบายงาน และติดตามผลด้วยการส่งอีเมล์เพื่อยืนยันกับพวกเขาอีกครั้ง หากภายในทีมมีการแบ่งลำดับขั้นของสมาชิก คุณต้องมั่นใจว่า ทุกคนชัดเจน และเห็นด้วยกับการแบ่งงานของคุณเพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางอำนาจที่อาจเกิดขึ้น 3. ต้องจัดการกับทีม ในการดำเนินโครงการใดๆ ก็ตาม คุณควรมีหลักเกณฑ์ในการวัดความสำเร็จของสมาชิกแต่ละคนด้วย ซึ่งจะทำให้คุณสามารถจัดการกับทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากมีคนไหนอยู่ต่ำกว่ามาตรฐาน คุณจะได้ดำเนินการสับเปลี่ยนคนอื่นในทีมมาทำงานนั้นแทน […]

ฝึกพนักงานบริการให้ดูแลลูกค้าให้เป็น

ฝึกพนักงานบริการให้ดูแลลูกค้าให้เป็น ทุกวันนี้เราเรา ท่านท่าน ก็มีการซื้อสินค้า และใช้บริการอยู่ตลอดเวลา วันวันหนึ่ง เราอาจจะได้ ซื้อสินค้าและใช้บริการ เจอเจ้าหน้าที่มากกว่า 10 หรือ 20 คนก็ได้ การที่พนักงานขายหรือพนักงานบริการลูกค้าดูแลลูกค้านั้น ย่อมทำให้ลูกค้าเกิดความรู้สึก ว่าที่ใดดี ที่ใดดีกว่า ที่ใดไม่ดีเลย สิ่งที่ลูกค้าเขาได้รับ เขาก็จะจดจำ และเก็บไปใช้ในการตัดสินใจในการเลือกซื้อ เลือกหาในคราวต่อๆ ไป ถ้าอย่างนั้น การฝึกฝน พนักงานขาย และพนักงานบริการลูกค้าให้ดูแลลูกค้าให้เป็น อ่านลูกค้าให้ออกก็คือเป็นเรื่องสำคัญ เพราะพนักงานคนใด อ่านลูกค้าออกได้ ก็ย่อมรู้ว่า การที่ลูกค้าเข้ามานั้น เราจะต้องดูแลเขาอย่างไรให้ตรงใจ เริ่มต้นตั้งแต่ 1. อย่าตัดสินลูกค้าจากการแต่งตัว เป็นประจำเลยที่พนักงานผู้ให้บริการลูกค้ามักจะไปมองลูกค้าที่การแต่งกาย แล้วก็เลือกปฏิบัติในการดูแลลูกค้ารายนั้นแบบไม่ค่อยดีเท่าไร มีกรณีศึกษาจากเพื่อนผม ที่เป็นผู้บริหารห้างดังแห่งหนึ่ง เจอลูกค้าเป็นอาซิ่มใส่รองเท้าแบบเกี๊ยะ เข้ามาในห้าง พนักงานแต่ละคน ต่างไม่สนใจ ไม่ดูแลปรากฏว่าวันนั้นเธอ ช้อปปิ้งไปหลายล้านบาทด้วยการซื้อเฟอร์นิเจอร์ เพื่อนผมที่เป็นผู้บริหารต้องลงมาดูแล ทำบัตร VIP ให้เลยกันทีเดียว นี่แหละครับ พนักงานอย่างไปตัดสินลูกค้าที่การแต่งตัว 2. อย่าคิดเอาเองว่าลูกค้าจะซื้อหรือไม่ซื้อ เรื่องนี้เราต้องฝึกทีมงานของเราครับว่า […]

7 วิธีสร้างผลงานให้ดีขึ้น

7 วิธีสร้างผลงานให้ดีขึ้น ในการทำงานทุกอาชีพ ทุกตำแหน่งงาน ผู้ปฏิบัติงานย่อมต้องการมีผลงานที่ดี เพื่อการันตีฝีมือและความสามารถของตนเอง แต่การสร้างผลงานที่ดีและโดดเด่น ออกมาสักชิ้นมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลย ต้องใช้ความพยายาม อดทน ไหวพริบ ปฏิภาณ ความตั้งใจ อย่างมากมาย เพื่อให้ได้ผลงานออกมาดีที่สุด ซึ่งบางครั้งก็ยังไม่เป็นที่พอใจสำหรับหัวหน้า หรือบริษัท จนคนทำงานเริ่มรู้สึกท้อ… วิธีปลุกพลังในตัวคุณ เพื่อสลัดความท้อแท้ สร้างผลงานที่ดีอยู่แล้ว ให้ดียิ่งขึ้น สมกับคำว่า มืออาชีพ 1. รู้จักตนเอง และเปิดใจรับการเปลี่ยนแปลง ก่อนที่จะมาเริ่มต้นหาวิธีสร้างผลงานให้ดีขึ้นกว่าเก่า เราควรจะทำความเข้าใจกับงานที่ทำอยู่ให้ลึกซึ้ง และฝึกมองในมุมที่แตกต่างไปจากเดิม และเรียนรู้ข้อผิดพลาดและจุดแข็งของตนเอง เพื่อนำมาปรับเปลี่ยนแก้ไขให้ดีกว่าเดิม เช่น ลองคิดและนำประสบการณ์ที่เคยทำงานมาประมวลความคิด มองหาวิธีเก๋าๆ ที่คิดว่าจะทำให้งานดีขึ้น รวดเร็วขึ้น และเกิดปัญหาน้อยลง และลองลงมือทำ หากไม่เวิร์ค ก็ลองมองวิธีที่ดีวิธีอื่นๆ ต่อไป หรืออาจลองศึกษาจากเพื่อนร่วมงาน แล้วมาปรับใช้ให้เหมาะกับเราก็ดูเป็นทางลัดเพื่อการต่อยอดในขั้นตอนต่อๆ ไป 2. คิดรอบคอบ วางแผนทำตามกรอบ อย่างเป็นระบบ ปัจจัยหนึ่งซึ่งทำให้งานที่ทำผิดพลาด ไม่ประสบความสำเร็จ ก็คือ ความเร่งรีบในการทำงาน โดยไม่ได้มีเวลาคิดไตร่ตรอง วางแผนการทำงานอย่างรอบคอบ ก่อนลงมือทำ หลายคนอาจจะมองว่าการคิด […]

5 เทคนิคการบริการให้ลูกค้าติดใจ

5 เทคนิคการบริการให้ลูกค้าติดใจ 1. การยิ้ม อาจฟังดูเหมือนเป็นเรื่องง่ายๆ แต่เป็นเรื่องง่ายๆ ที่ได้ผลอย่างมาก เวลาที่คุณพูดคุยกับลูกค้าด้วยรอยยิ้ม ไม่ว่าจะพูดต่อหน้า หรือพูดผ่านโทรศัพท์ น้ำเสียงของคุณสามารถบ่งบอกได้ว่าคุณกำลังยิ้มอยู่ ซึ่งลูกค้า สามารถรับรู้ได้ถึงทัศนคติของคุณในเวลานั้น แม้ว่าคุณอาจจะไม่เห็นด้วยกับลูกค้า แต่คุณยังคงต้องควบคุมอารมณ์ สีหน้า และน้ำเสียงเอาไว้เช่นเดิม ทั้งนี้ที่ขาดไม่ได้คือ การแสดงความรู้สึกเห็นอกเห็นใจ และเข้าใจลูกค้าเสมอ ซึ่งจะทำให้ลูกค้ายังคงรู้สึกดีกับคุณ และคิดว่าเขาได้รับประสบการณ์ที่ดี ในครั้งนี้ 2. การเรียกชื่อลูกค้า พนักงานบริการลูกค้าทุกคนสามารถปรับปรุงการให้บริการ ที่น่าประทับใจได้ด้วยการเรียกชื่อลูกค้า คุณอาจเริ่มต้นด้วยการบอกชื่อของคุณก่อน จากนั้นจึงถามชื่อของลูกค้า เวลาที่พูดคุยกับลูกค้าคุณอาจ เรียกชื่อเขา เพื่อแสดงออกถึงความเอาใจใส่ของคุณ ซึ่งจะสร้างความประทับใจ และทำให้ลูกค้ารู้สึกเหมือนคุณเป็นเพื่อนเป็นคนของเขา คนเรามักจะรู้สึกผ่อนคลายเวลาที่อยู่กับเพื่อน ดังนั้นคุณจึงควรปฏิบัติกับลูกค้าเหมือนเขาเป็นคนคุ้นเคยของคุณ 3. ไม่วิพากษ์วิจารณ์ลูกค้า สิ่งหนึ่งที่พนักงานบริการลูกค้าพึงระมัดระวัง คือการวิพากษ์วิจารณ์ลูกค้า ซึ่งเป็นการแสดงทัศนคติที่ไม่ดีต่อลูกค้า และสะท้อนถึงการบริการที่ยอดแย่ ไม่น่าประทับใจ 4. ไม่โกหกลูกค้า แน่นอนไม่มีใครชอบการโกหก ในกรณีที่คุณไม่รู้ว่าจะตอบ ลูกค้าอย่างไร แทนที่จะโกหก คุณควรให้ลูกค้ารอสักครู่ เพื่อที่คุณจะหาคนที่ สามารถตอบคำถามลูกค้าได้ มาช่วยคุยกับลูกค้าแทนคุณ สิ่งนี้จะทำให้คุณ ดูดีในสายตาลูกค้า […]

6 เทคนิคชนะใจลูกค้าและเพื่อนร่วมงาน

6 เทคนิคชนะใจลูกค้าและเพื่อนร่วมงาน ไม่มีใครโน้มน้าวใจคนได้เก่งตั้งแต่เกิด เพราะการโน้มน้าวใจคนเป็นทักษะ ทักษะแปลว่าเราต้องฝึกฝนไปเรื่อยๆถึงจะชำนาญ แต่จริงๆ แล้วการโน้มน้าวใจคนก็คือการเปลี่ยนแปลง ไม่ว่าจะเป็นมุมมองทัศนคติหรือพฤติกรรม หลายคนอาจกังวลว่าการโน้มน้าวใจคนให้ทำตามที่เราต้องการคือต้องหลอกคนอื่น แต่จริงๆแล้วเราจะโน้มน้าวใจคนได้สำเร็จก็ต่อเมื่อเราทำให้คนนั้นเปลี่ยนแปลงแล้วมีชีวิตที่ดีขึ้น ได้ประโยชน์จริง! และนี่คือเทคนิค 6 ข้อง่ายๆ ที่ต้องจำให้แม่น ถ้าอยากจะพิชิตใจคนให้สำเร็จ 1. ให้ก่อนที่จะได้ เราทำอย่างไรกับคนอื่น คนอื่นก็จะทำแบบนั้นกับเรา เช่น ถ้าคุณดูแลลูกค้า ลูกค้าก็ดูแลคุณ ถ้าเราให้คอนเทนต์ที่ฟรีมีประโยชน์ คนก็จะรู้สึกว่าจะต้อง “ตอบแทน” คุณทางใดทางหนึ่ง 2. โอกาสหายาก คนมักจะคว้าโอกาสหรือข้อเสนอที่หาไม่ได้ง่ายๆ สินค้าของคุณขายง่ายขึ้น ถ้ายิ่งเป็นที่นิยมและหายาก 3. ทำตัวให้น่าเชื่อถือ ยิ่งคุณมีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับเรี่องที่คุณพูดเยอะ คนยิ่งเชื่อคุณมากขึ้น แม้แต่ลูกค้าเอง 4. ให้คำมั่นสัญญาผูกมัด คนจะรู้สึกว่าจำเป็นต้องทำตามคำขอของคุณ ต่อเมื่อคนนั้นได้ “ประกาศต่อหน้าผู้คนเป็นประจำ” ยิ่งคนรู้มาก ยิ่งได้ผล 5. ทำตัวให้คนชอบ เพราะไม่มีใครที่คิดปฏิเสธคุณ ถ้าคนนั้นรู้จักและชอบคุณอยู่แล้ว คุณคงไม่อยากซื้อของกับคนที่คุณไม่ชอบหน้าหรอก 6. ยอมตามกันไป คนจะทำตามที่คุณขอ ถ้าคุณมีหลักฐานพิสูจน์ได้ว่าคนอื่นก็ทำตามที่คุณขอเหมือนกัน ถ้าใครๆ ก็ซื้อสินค้ามาใช้บริการของคุณ […]

เสน่ห์ของเจ้าหน้าที่ขายที่ลูกค้าคาดหวัง

เสน่ห์ของเจ้าหน้าที่ขายที่ลูกค้าคาดหวัง สำหรับงานขายแล้วแน่นอนว่าผู้ที่มีอาชีพเป็นพนักงานขายไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ใดก็ได้แล้วแต่ ย่อมจำเป็นต้องรักอาชีพที่ตนเองกำลังทำ และสร้างเสน่ห์ให้แก่ลูกค้าหรือผู้พบเห็น ซึ่งการสร้างเสน่ห์ให้แก่ลูกค้าหรือผู้พบเห็นนั้น เราสามารถแบ่งเสน่ห์ ออกเป็นกลุ่มๆ ดังนี้ การแต่งกาย ถือว่าเป็นสิ่งแรกที่ผู้พบเห็นจะเกิดความรู้สึกที่มีต่อบุคคล คนนั้นจากการแต่งกาย ผู้ที่แต่งกายดี สุภาพ เรียบร้อย สะอาด ย่อมทำให้เกิดความรู้สึกดีต่อผู้พบเห็น ในธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์นั้น องค์กรมีการกำหนดให้พนักงานขายแต่งกายด้วย เครื่องแบบพนักงาน ซึ่งถือว่าเป็นการดี เพราะการแต่งกายด้วยเครื่องแบบพนักงาน จะทำให้เป็นการสะท้อนถึงภาพลักษณะของบริษัทได้ดี เป็นการทำให้ลูกค้าจดจำบริษัทได้แม่นยำขึ้น รูปแบบการแต่งกาย ที่มีมักพบเห็นของพนักงานขายในบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำส่วนใหญ่ ก็คือ การใส่เสื้อโปโล ที่มีโลโก้ของโครงการ หรือของบริษัท พร้อมกางเกงสีเข้ม และรองเท้าหุ้มส้น ในอีกรูปแบบหนึ่ง บริษัทก็สามารถออกแบบให้พนักงานแต่งกาย ในรูปแบบที่ทำให้ ลูกค้าเกิดความรู้สึกว่าพนักงานขายดูภูมิฐาน น่าเชื่อถือและเป็นทางการมากขึ้น ทำได้โดยการแต่งกายในรูปแบบ เป็นเสื้อเชิ้ต (สีที่สะท้อนถึงภาพลักษณ์ของโครงการ/บริษัท) กระโปรง/กางเกง สีเข้ม มีการออกแบบที่สวยงามทันสมัย พร้อมเสื้อสูทอีก 1 ชิ้น ใบหน้าและทรงผม ผู้ที่ทำงานขาย ไม่จำเป็นต้องมีใบหน้าที่สวย หรือหล่อก็ได้ แต่ต้องมีใบหน้าที่ดูสดใส มีรอยยิ้มอยู่เสมอ มีสายตาที่จริงใจ สบตากับลูกค้าเป็นที่ระยะๆ ผู้หญิงต้องมีการแต่งหน้าในช่วงที่ปฏิบัติหน้าที่ […]

เคล็ดลับช่วยให้งานคุณเสร็จเร็วขึ้น

เคล็ดลับช่วยให้งานคุณเสร็จเร็วขึ้น To do list เป็นตัวช่วยที่ดีในการทำงาน แต่ก็ใช่ว่าเราจะสามารถสะสางงานตามตารางที่เรากำหนดได้เสมอไป เราทราบกันอยู่แล้วว่ากันตัดหรือลดเรื่องกวนเวลาอย่างการเล่นโซเชียลออกไปจะช่วยให้เราทำงานได้มีประสิทธิภาพและทำงานได้ไวขึ้น แต่วันนี้เรามีทริคเพิ่มเติมที่รวบรวมมาจากคนที่มีศักยภาพในการทำงาน(ให้สำเร็จ)สูง หรือเรียกว่าคนที่มี high-productive สามารถจัดการงานหรือสิ่งต่างๆได้ด้วยการคิดและการตัดสินใจที่ดี มาดูกันว่า 5 ทริคดีๆที่จะช่วยให้คุณทำงานในแต่ละวันได้สำเร็จไวขึ้นมีอะไรบ้าง 1. โฟกัสเวลาเป็นนาที 1,440 นาที คือตัวเลขที่คุณควรทำความรู้จักกับมันให้ดู เพราะมันคือจำนวนเวลาในแต่ละวันที่ทุกคนมีเท่ากัน ขึ้นอยู่กับว่าแต่ละคนใช้มันไปกับอะไรบ้าง  Shannon Miller นักยิมนาสติกโอลิมปิคชื่อดังก็ใช้วิธีการจัดสรรเวลาให้ตัวเองเป็นนาที  “ทุกวันนี้ฉันจัดตารางเวลาให้ตัวเองเป็นจะนาทีต่อนาที คุณต้องให้รายละเอียดกับแต่ละนาที เพราะมันเป็นตัวกำหนดรายละเอียดในชีวิต” ลองนำวิธีนี้ไปใช้ดู ปรับตารางเวลาให้เข้ากับงานหรือไลฟ์สไตล์ตัวเอง โดยกำหนดเวลาเป็นนาทีและพึงระลึกเสมอว่า 1 นาทีนี้มีมูลค่ามากกว่าเงิน เงินหมดแล้วยังหาขึ้นมาใหม่ได้ แต่ 1,440 นี้ผ่านแล้วผ่านเลย 2. โฟกัสสิ่งที่ต้องทำเป็นอย่างๆ Most Important Task (MIT) หรือการจัดการกับงานที่สำคัญที่สุดก่อน ลองสังเกตตัวเองว่าเป็นคนแอคทีฟช่วงเวลาไหน (จริงๆแล้วตามทฤษฎีเขาแนะนำให้เป็นช่วงเช้านะ) แล้วให้เวลาสัก 1-2 ชั่วโมงในช่วงนั้นกับงานที่สำคัญที่สุดในแต่ละวัน และถ้าเลือกให้เป็น MIT แล้วคุณต้องเต็มที่นะ ไม่จำเป็นอย่าเอากิจกรรมอื่นมาแทรกเด็ดขาด Tom Ziglar, CEO […]

1 51 52 53 54 55 68