หลักสูตร ออกแบบการขายในยุคCovid ด้วย Design Thinkin

รายละเอียด ความรู้และประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ วิทยากร รายละเอียด รายละเอียด ภาวะวิกฤติโควิด 19 และความปกติใหม่นั้น จะแตกต่างจากภาวะก่อนวิกฤติอย่างแน่นอนซึ่งรวมถึงความแตกต่างที่จะเกิดขึ้นในกลุ่มเป้าหมาย ทั้งลูกค้าองค์กร (B2B) และผู้บริโภค (B2C)ดังนั้น เราจึงจำเป็นต้องมาร่วมกันออกแบบการทำงานขายกันใหม่ เพื่อให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น และเพื่อให้แบบที่ออกมานั้นมีความแตกต่างสร้างสรรค์ไปจากแบบเดิม ๆวิทยากรจึงจะเพิ่มเติมทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์ ผสมผสานเข้ามาในกระบวนการ Ideation ซึ่งเป็นขั้นตอนที่สามของ design thinking ด้วยองค์ความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอดมา จาก CEF (Creative Education Foundation) และ CPSI (Creative Problem Solving Institute) และความเชี่ยวชาญและประสบการณ์การสอน การบรรยาย การโค้ช และการใช้ชีวิตอย่างสร้างสรรค์มากว่าสิบปี นำมาผสมผสานกับ ศาสตร์และศิลป์ เพื่อออกแบบหลักสูตร และอำนวยการเรียนรู้ในรูปแบบที่เน้นการนำไปใช้ทำงานได้จริง (Work-Based Learning)  รายละเอียดของหลักสูตร 1. INTRO1 บทเริ่มต้น 1 2. INTRO2 บทเริ่มต้น 2 3. INTRO บทเริ่มต้น 3 4. INTRO บทเริ่มต้น 4 […]

หลักสูตรออนไลน์ การให้ฟีดแบ็กเพื่อเพิ่ม ผลการปฏิบัติงาน – Feedback For Performance Progression

รายละเอียด ความรู้และประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ วิทยากร รายละเอียด รายละเอียด เพื่อให้สามารถให้ Feedback อย่างสร้างสรรค์ และขับเคลื่อนสมาชิกของทีมให้ปรับการทำงาน ให้ได้ผลการปฏิบัติงานที่ตรงเป้าหมายขององค์กร   รายละเอียดของหลักสูตร Intro: แนะนำหลักสูตร Introduction: Feedback & Performance EP1: What is feedback? EP2: Feedback & Performance Lesson 1: Feedback Effectiveness Analysis EP3: Problem และ Challenges ในการให้ Feedback (Worksheet: กิจกรรมระบุ Challenges) EP4: แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพของ Feedback EP5: องค์ประกอบของ Feedback ที่มีประสิทธิภาพ EP6: หลุมพรางในการให้ Feedback Lesson 2: Mindset For Feedback EP7: Mindset เพิ่อให้ […]

หลักสูตรออนไลน์ มือใหม่เขียนอีเมลธุรกิจ อย่างมั่นใจ – Business Email Writing 101

รายละเอียด ความรู้และประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ วิทยากร รายละเอียด รายละเอียด คอร์สนี้เหมาะกับคนหนึ่งที่   “อยากเขียนอีเมลธุรกิจให้รู้เรื่อง   เรียงประโยคให้ถูกต้องและดู Professional” หรือคุณเป็นคนหนึ่งที่สื่อสารภาษาอังกฤษพอใช้ได้แต่เมื่อถึงเวลาต้องเขียนอีเมล ติดต่อประสานงานกับชาวต่างชาติ แล้วมีความไม่มั่นใจว่า แพทเทิร์นการเขียนอีเมลแบบธุรกิจควรเขียนอย่างไร ใช้ศัพท์คำไหนจึงจะเหมาะสม ความเป็นทางการต้องระดับไหน กลัวผู้อ่านงง เรียบเรียงความคิด ไม่ถูก เขียนอะไรตกหล่นไหม ไม่รู้ว่ารูปแบบประโยคที่ควรใช้ต้องเป็นอย่างไร ฯลฯ “คอร์ส Business Email Writing 101 คอร์สมือใหม่เขียนอีเมลธุรกิจอย่างมั่นใจ”นี้ช้วยให้    คุณสามารถเขียนอีเมลภาษาอังกฤษได้อย่างเป็นมืออาชีพยิ่งขึ้นอย่างแน่นอน   รายละเอียดของหลักสูตร Lesson 1:  • อีเมลธุรกิจที่ดูโปร vs ไม่โปรต่างกันอย่างไร  • อีเมลที่ดีควรมีอะไรบ้าง  • Quiz: Business Email Vocabulary Lesson 2:  • เขียนอย่างไรให้อ่านง่ายที่สุด  • การตั้งหัวเรื่อง (Subject Line)  • การเลือกใช้คำขึ้นต้นให้เหมาะสมกับผู้รับ เริ่มต้นดี มีชัยไปกว่าครึ่ง Lesson 3:  • มารยาททักทายก่อนเข้าเนื้อหาในอีเมล  • การเปิดประเด็นในรูปแบบต่างๆ  • Quiz: Business Grammar […]

หลักสูตรออนไลน์ สนทนาภาษาอังกฤษสำหรับผู้เริ่มต้น – Basic Conversation Course : Speak with Me

รายละเอียด ความรู้และประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ วิทยากร รายละเอียด รายละเอียด คอร์ส “Speak with Me!” ได้รวมคำศัพท์ วลีและประโยคภาษาอังกฤษที่ได้ใช้แน่นอนในชีวิตประจำวัน      • คอร์สภาษาอังกฤษ เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นหรือพอมีพื้นฐาน      • บทสนทนาที่จำลองขึ้นมา ที่อาจจะเกิดขึ้นในชีวิตจริงของคุณ      • ประโยคบทสนทนามากกว่า 250+ ประโยคที่ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน      • คำศัพท์มากกว่า 600+ คำ      • คอร์สนี้เน้นการฝึกทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ ไม่มีพื้นฐาน หรือพื้นฐานยังไม่แน่น     • พื้นฐานพอมีแต่ยังพูดไม่คล่องซักที ก็สามารถเริ่มฝึกได้ รายละเอียดของหลักสูตร Section 1 : Basic 1      • Lesson 1 : Introduction     • Lesson 2 : Greeting     • Lesson 3 : Ask […]

หลักสูตรออนไลน์ พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สู่การปฏิบัติ – PDPA in Action

รายละเอียด ความรู้และประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ วิทยากร รายละเอียด รายละเอียด คอร์สนี้ออกแบบจัดทำ PDPA หรือพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ได้จริงnด้วยความที่ PDPA เป็นเรื่องใหม่ขององค์กรไทย การจะทำระบบให้ครอบคลุมกฎหมายซึ่งมีรายละเอียดจำนวนมากอย่างเช่น การเก็บ ใช้ เปิดเผย การโอน การรักษาความปลอดภัย การให้สิทธิตรวจสอบ การแก้ไข การลบข้อมูล ข้อมูลรั่วไหล รวมถึง เรื่อง การขอความยินยอม (Consent) การกำหนดนโยบาย คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection Policy) การขอถอนความยินยอม การส่งข้อมูลส่วนบุคคลให้กับบุคคลภายนอก เช่น หน่วยงานตรวจสุขภาพ ข้อมูลเงินเดือนที่ให้กับธนาคาร การส่งข้อมูลให้กับหน่วยงานของรัฐ อย่างประกันสังคม หรือสรรพากรแล้วคณะทำงาน PDPA ในองค์กรจะเริ่มต้นอย่างไร ต้องเข้าใจอะไรบ้าง ต้องปรับเอกสารเดิม ต้องจัดทำเอกสารอะไรใหม่ สิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่คณะทำงาน PDPA ต้องนำไปปรับให้สอดคล้องกับองค์กรของตนเอง ก่อนที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งหมายถึงลูกค้า คู่ค้า ผู้มาติดต่อ และพนักงานจะมาฟ้องร้องได้ รายละเอียดของหลักสูตร Section […]

หลักสูตรออนไลน์ Data Analytic : PowerBI for Data Visualization (สร้าง auto report ด้วย powerbi)

รายละเอียด ความรู้และประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ วิทยากร รายละเอียด รายละเอียด  • ทำความเข้าใจเครื่องมือการทำ Analytic บน PowerBI  • เทคนิคในการจัดเตรียมข้อมูล (Data Preprocess)  • การทำงานกับฐานข้อมูลแบบความสัมพันธ์ (Relation Database)  • การใช้ DAX เพื่อคำนวณตามเงื่อนไข  • การทำ Data Visualization ในรูปแบบต่าง ๆ  • การ Upload รายงานขึ้นสู่ะบบ Cloud เพื่อแชร์บน Website หรือ Mobile application รายละเอียดของหลักสูตร Session 1 การติดตั้งโปรแกรม PowerBI00 : PowerBI Install แสดงการติดตั้งโปรแกรม PowerBI Session 2 แนะนำการใช้ PowerBI เบื้องต้น 01 : GetData Menu การเชื่อมต่อข้อมูลในไฟล์ประเภทต่่าง ๆ ด้วย PowerBI02 : OpenExcel EnterData […]

หลักสูตรออนไลน์ การบริการหลังการขายแบบมืออาชีพ – Professional After-Sale Service

รายละเอียด ความรู้และประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ วิทยากร รายละเอียด รายละเอียด ในทุกการขายย่อมมีการบริการตามหลังมาเสมอ เพราะการบริการนั้นจะช่วยทำให้ลูกค้าเกิดความเชื่อมั่น และไว้วางใจต่อสินค้าและองค์กรนั่นเอง ทักษะการบริการหลังกายขายจึงเป็นสิ่งสำคัญที่องค์กรจำเป็นต้องพัฒนาให้บุคลากร ผู้ดูแลลูกค้า สามารถส่งมอบงานได้อย่างมืออาชีพ  หลักสูตรทักษะการบริการหลังการขายแบบมืออาชีพนี้ได้ออกแบบโดยการนำเอา หลักการทักษะที่เป็นสากล เพื่อใช้เป็นแนวทางให้แก่ผู้เรียนได้นไปฝึกฝนและส่งมอบบริการให้แก่ลูกค้าได้อย่างเป็นมืออาชีพ รายละเอียดของหลักสูตร Section 1 หลักคิดการให้บริการแบบมืออาชีพ   1. เปิดมุมมองผู้ให้บริการแบบมืออาชีพ   2. ความเข้าใจมุมมองของลูกค้าSection 2 ทักษะการบริการหลังการขาย   3. การอ่านสไตล์ลูกค้า พร้อม Workshop การวิเคราะห์ลูกค้าจากภาษากาย   4. บุคลิกภาพ พร้อม Workshop    5. ความรู้ ความสามารถในงาน   6. กระบวนการ/เวลา   7. การแก้ปัญหา พร้อม WorkshopSection 3 เทคนิคการให้บริการแบบมืออาชีพ   8. สร้างจุดแตกต่าง   9. ประเมินผลงานSection 3 เทคนิคการให้บริการแบบมืออาชีพ   10. บทสรุปการเรียนรู้  เวลาทั้งหมดของ VDO : 1 […]

หลักสูตรออนไลน์ ความเป็นเจ้าของในองค์กร ความเป็นเจ้าของในองค์กร – Entreprenuership Mindset (Orgainzational Citizenship Behavior)

รายละเอียด ความรู้และประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ วิทยากร รายละเอียด รายละเอียด หลักสูตรนี้จะช่วยให้ เจ้าหน้าที่ / พนักงาน สามารถประสบความสำเร็จ ในฐานะคนทำงานมืออาชีพไม่ว่าจะสังกัดหน่วยงาน หรือองค์กรใดในอนาคต แต่จะยิ่งประสบความสำเร็จได้ง่ายขึ้น เร็วขึ้น มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ตรงเป้าหมายยิ่งขึ้น เมื่อทำงานในองค์กร และสามารถสร้างความสำเร็จส่วนบุคคลไปพร้อม ๆ กับความสำเร็จขององค์กร รายละเอียดของหลักสูตร บทที่ 1. Entrepreneur ความหมาย ข้อดี และข้อจำกัด บทที่ 2. Intrapreneur แนวคิดผู้ประกอบการภายในองค์กข้อดี และประโยชน์ที่จะได้รับ บทที่ 3. แนวคิดการพัฒนาตนเองเป็นผู้ประกอบภายใน บทที่ 4. มีความเป็นเจ้าของ Ownership Quotient ความรู้สึกเป็นเจ้าของ บทที่ 5. กล้าลองคิดทำสิ่งใหม่ (Innovative) มีความคิดสร้างสรรค์ โดยยึดความต้องการของลูกค้าเป็นศูนย์กลาง บทที่ 6. เชื่อว่าทุกอย่างเป็นไปได้ (Growth Mindset) มีความคิดแบบผู้ชนะที่มองเห็นโอกาศ ในทุกปัญหา และโอกาสในการสร้างและส่งมอบคุณค่าให้กับลูกค้า บทที่ 7. ยอมรับความเสี่ยง / ฉับไว มุ่งมั่น อดทน […]

หลักสูตรออนไลน์ การพัฒนาบุคลิกภาพ สําหรับการบริการที่เปนเลิศ – Personality Development for Business Excellence

รายละเอียด ความรู้และประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ วิทยากร รายละเอียด รายละเอียด โปรแกรมการพัฒนาบุคลิกภาพ สําหรับนักขายและนักบริการ เพื่อให้สามารถแสดงออกซึ่งภาพลักษณที่ดีอย่างมืออาชีพ แบบครบสูตร/ ครบทุกเทคนิค ในฐานะตัวแทนองค์กร (Brand Ambassador) เพื่อใหเกิด ‘ภาพจํา’และ ‘ความประทับใจ’ ต่อลูกค้า/ คู่ค้า และผู้ที่ใชบริการผ่านการเรียนรู้ในประเด็นต่างๆ เช่น – การสร้าง Mindset ในการเป็นนักบริการที่ดี – การสร้างภาพลักษณ์ เพื่อสื่อสารตัวตนในฐานะ ตัวแทนองค์กร – เทคนิคการสร้างเสน่ห์ ความน่าสนใจ และความน่าเชื่อถือ – วิธีการสื่อสาร โดยใชภาษากายอย่างมืออาชีพผ่านการรู้จักร่างกายและการจัดระเบียบร่างกายเพื่อให้เกิดภาพจําและความประทับใจ ต่อผู้ที่ใช้บริการ รายละเอียดของหลักสูตร Part 1: Introduction to ‘Personality Development for BusinessExcellence’ [ การพัฒนาบุคลิกภาพ สําหรับการบริการที่เป็นเลิศ ] • ‘Personality Development’ Journey• สิ่งที่ลูกค้า – คู่ค้า หรือผู้ใช้บริการคาดหวังจากเราในฐานะผู้ให้บริการ• ทำไมเราต้องพัฒนาบุคลิกภาพ […]

หลักสูตรออนไลน์ ความสุขในที่ทํางาน- Happy Workplace

รายละเอียด ความรู้และประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ วิทยากร รายละเอียด รายละเอียด องค์กรแห่งความสุข เป็นแนวคิดหลักที่มุ่งดําเนินงานกับกลุ่มเป้าหมายหลักคือ “คนทํางานในองค์กร”ที่ถือเป็นบุคคลสําคัญและเป็นกําลังหลักของทั้งครอบครัว องค์กร ชุมชนและสังคม ด้วยเป็นความสําคัญว่า เมื่อคนทํางานในองค์กรมีความสุข ย่อมส่งผลดีต่อผลประกอบการหรือผลผลิตขององค์กร ความผาสุกในครอบครัว ชุมชน ส่งผลต่อสังคมที่มีความสุขที่ยั่งยืน รายละเอียดของหลักสูตร Section 1 : หลักการและองค์ประกอบ• บทนํา Section 2 : แนวคิดและหลักการด้านความสุขในที่ทํางาน • ความสําคัญของ องค์กรแห่งความสุข• ความเครียดในที่ทํางาน• การจัดการอารมณ์เครียด• กรอบของสุขภาวะในที่ทํางาน (WHO : Healthy Workplace Framework) Section 3 : การสร้างความสุขในที่ทํางาน • Key healthy workplace• Mental health in the workplace• แบบความสุข 8 ประการ (Happy 8)• จะเริ่มทํา Happy Workplace อย่างไร• ระบบการสร้างองค์กรแห่งความสุข• การจัดการความสุขแบบ เป็นอยูคือ• […]

1 2 3 6