3 Keys หลักการเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อความสำเร็จ

3 Keys หลักการเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อความสำเร็จ 1. คุณต้องเป็นเจ้าของปัญหาตัวเองให้ได้ก่อน ฟังแล้วแอบงง ปัญหาตัวเองก็ควรจะเป็นเราที่เป็นเจ้าของอยู่แล้วสิ เปล่าเลย! คนส่วนใหญ่ไม่ใช่เจ้าของปัญหาตัวเอง บ่ายเบี่ยง โยนความผิด อ้างเหตุผลต่างๆ นานา ว่านั่นไม่ใช่ความผิดพลาดของฉันนะ เมื่อมันไม่ใช่ปัญหาของคุณ(จากความพยายามโบ้ย) อะไรจะเกิดขึ้น? เราก็ไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบไงล่ะ ..ใช่! นั่นเลย คนส่วนใหญ่เลือกไม่เผชิญหน้ากับปัญหาและปล่อยมันไปดื้อๆ จนเรื้อรัง เพราะเค้า คิดว่านั่นไม่ใช่ปัญหาตัวเองแต่แรก คีย์มันอยู่ตรงนี้ ถ้าคุณต้องการการเปลี่ยนแปลง คุณต้องกล้ายืดอกรับผิดชอบมัน แก้ไขมันซะ 2. เลิกสนใจสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ คนส่วนใหญ่ล้มเลิกความตั้งใจที่จะเปลี่ยนแปลง เพราะว่ามัวแต่สนใจสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ มัวแต่พยายามควบคุมมัน พอไม่เกิดผลก็บอกว่ามันคงเป็นไปไม่ได้! 3. อดทนไม่นานพอ ชีวิตไม่ได้เร็วเหมือนอินเทอร์เน็ต บางโซลูชันที่คุณเลือก มันอาจจะถูกหรือผิดก็ได้ แต่จำเป็นต้องใช้เวลาในการพิสูจน์ และถ้าคุณไปเร่งมัน ผลลัพธ์อาจจะแย่กว่าเดิม ..อ่าวแล้วควรทำไง? แนะนำว่าให้วางแผนให้ดีและครบ ลงมือทำจนสุดทาง ไม่สำเร็จก็เปลี่ยนวิธี ทำซ้ำแบบนี้สัก 3-6 เดือน หากยังไม่เกิดผลถึงค่อยพับเก็บเข้ากรุ (ใช่! ไม่ใช่ทุกปัญหาหรอกที่จะแก้ไขได้) cr. Wealth Creation

ปัจจัยที่ทำให้ความสุขของพนักงานลดลง

ปัจจัยที่ทำให้ความสุขของพนักงานลดลง 1. ทีมบริหารไม่มีประสิทธิภาพ จากผลสำรวจฯ พบว่า การบริหารงานที่ไม่มีประสิทธิภาพ เป็นตัวบั่นทอนความสุขในการทำงานอันดับแรกเลย เนื่องจากหัวใจของการบริหารองค์กรให้เติบโตต่อเนื่อง เกิดจากกลยุทธ์การบริหารและนโยบายต่าง ๆ ของผู้บริหาร อันได้แก่ การวางแผนงานที่ดี จัดสรรเวลาเป็น และมีหลักการบริหารคนอย่างชาญฉลาด โดยการบริหารคนถือเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จได้รวดเร็ว เพราะแรงงานถือเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนธุรกิจ หากมีการวางแผนที่ดี นโยบายชัดเจน แต่พนักงานไม่ให้ความร่วมมือ หรือไม่ปฏิบัติตามแผนที่วางไว้ ธุรกิจก็ไม่อาจประสบความสำเร็จได้ การบริหารคนให้ได้รับความสุขจากการทำงานและให้ความร่วมมือในการทำงานอย่างเต็มใจ จึงเป็นสิ่งที่ผู้บริหารไม่ควรละเลย 2. ไม่มีโอกาสเติบโตในสายงาน ในการทำงานพนักงานทุกคนย่อมต้องการความมั่นคงและการเติบโตจากตำแหน่งและหน้าที่การงาน ดังนั้นบริษัทจำเป็นต้องสร้างความเชื่อมั่นให้กับพนักงานว่า บริษัทมีเป้าหมายชัดเจนในการพัฒนาธุรกิจให้เติบโตโดดเด่นเป็นที่รู้จักในวงการธุรกิจเดียวกัน และพัฒนาบุคลากรให้เติบโตไปพร้อม ๆ กัน และความก้าวหน้าในอาชีพในอนาคตด้วย หากพนักงานเชื่อมั่นในนโยบายบริษัทว่า พวกเขาจะสามารถเติบโตไปพร้อม ๆ กับธุรกิจได้ และทำงานอยู่ในบริษัทที่ดีมีความมั่นคง ก็จะช่วยให้พนักงานทำงานได้อย่างมีความสุข 3. ไม่มีโอกาสในการฝึกอบรมและพัฒนาตนเอง พนักงานแต่ละคนมีความสามารถที่แตกต่างกัน บริษัทที่ต้องการพนักงานที่มีคุณภาพมาช่วยพัฒนาบริษัทให้ก้าวหน้า จำเป็นต้องสนับสนุนการเรียนรู้และการศึกษาเพิ่มเติมให้กับพนักงาน เพื่อให้พนักงานนำความรู้มาใช้ในงานต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทั้งยังช่วยให้พนักงานได้นำความรู้เฉพาะด้านมาใช้ต่อยอดเป็นงานใหม่ จากการเรียนเพิ่มเติม อีกทั้งยังมีมุมมองที่กว้างขึ้น สามารถเรียนรู้วิธีการแก้ปัญหา จากกรณีศึกษาต่าง ๆ จนเกิดความมั่นใจในงานที่ทำมากยิ่งขึ้น 4. […]

CARE หลักบริการง่ายๆ ได้ใจลูกค้า

CARE หลักบริการง่ายๆ ได้ใจลูกค้า ความประทับใจเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการ ทั้งตัวผู้ประกอบการและลูกค้าก็ต่างต้องการด้วยกันทั้งสิ้น เราอาจไม่ถึงกับต้องยกลูกค้าเป็นพระเจ้าแต่การใส่ใจและจับความต้องการของลูกค้าได้ก็สามารถทำให้ลูกค้าประทับใจในบริการของเราได้แล้ว แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการบริการที่ดีนั้นก็ยังคงต้องอาศัยประสบการณ์เฉพาะตัวที่เกิดจากการทำอย่างต่อเนื่องด้วย เช่นเดียวกัน C = Capable ความสามารถในการบริการลูกค้า ตามขั้นตอนปกติอย่างดีที่สุดพนักงานต้องมีความสามารถในการถ่ายทอด ซึ่งไม่ใช่แค่การท่องจำการ บริการที่ตรงความต้องการลูกค้าเริ่มจากการเข้าใจในสินค้าและบริการทั้งของ เราและคู่แข่งอย่างถ่องแท้ก่อน พนักงานต้องมีความสามารถในการถ่ายทอด ซึ่งไม่ใช่แค่การท่องจำ แต่ควรเป็นคำพูดที่มาจากความเข้าใจ สามารถเปรียบเทียบให้เห็นได้อย่างชัดเจน โดยข้อมูลเหล่านี้ควรยืนอยู่บนความจริงใจซึ่งเป็นหัวใจของการบริการที่ดีบน มาตรฐานที่เท่ากันทุกครั้ง ดังนั้นองค์กรควรมีการอบรมพนักงานเพื่อให้หาแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกันมี แบบแผนและทิศทาง เดียวกันเพื่อการเป็นที่ 1 ในใจลูกค้า A – Accessible ลูกค้าสามารถเข้าถึงบริการได้ง่ายและสะดวก เป็นธรรมดาที่ลูกค้าต้องการความพอใจในการบริการสูงสุด มีเราอยู่ข้างๆ ได้ทุกเวลาที่ต้องการ ซึ่งจะสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า ทั้งยังช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อทั้งองค์กรด้วย R – Responsive ตอบสนองความต้องการของลูกค้า ได้รวดเร็วความรวดเร็วในการบริการนั้นถือเป็นจุดแข็งอย่างหนึ่งในการบริการที่ลูกค้าทุกคน ต้องการ ซึ่งการมีใจรักในงานบริการจะเป็นแรงขับให้เกิดการบริการในทันที เพราะเวลาไม่กี่นาทีที่ลูกค้า เสียไปอาจสร้างความเสียหายยิ่งใหญ่ได้เลยทีเดียว ดังนั้นเรื่องเวลาจึงเป็นสิ่งที่ไม่ควรละเลยอย่างยิ่งนอกจากการมีใจรักงานบริการแล้วการวางแผนที่ดีก็เป็นตัวช่วยให้เกิดความรวดเร็ว ในบริการได้เช่นกัน พนักงานดูแลลูกค้าจะต้องรู้ขั้นตอนการดำเนินงานเป็นอย่างดี และต้องรู้ขอบเขตอำนาจในการตัดสินใจของตนเองและผู้อื่นในองค์กร เพื่อที่จะสามารถติดต่อประสานงานได้ถูกจุดและเป็นไปตามความต้องการลูกค้าได้ ทันท่วงที E – Empathy มีอารมณ์ร่วมไปกับลูกค้า […]

สิ่งที่ควรยึดถือในการทำธุรกิจ มีความลับอะไร?

  สิ่งที่ควรยึดถือในการทำธุรกิจ มีความลับอะไร? เคยสงสัยมั้ยว่า ?? คนที่ประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจ เขามีความลับอะไร บางสิ่ง บางอย่าง ที่ไม่มีสอนอยู่ในตำรา MBA มันเป็นสิ่งที่ผู้ทำธุรกิจควร ยึดถือ เพื่อให้เราดำเนินธุรกิจอย่างมีความสุข ความลับคือ 1. อย่าไปทำลายคู่แข่ง การสร้างความแข็งแกร่งของเรา ไม่ควรไปทำลายคู่แข่ง ซึ่งเรารู้กันอยู่แล้วว่าในวงการธุรกิจ ต้องมีการแข่งขัน  แต่หากเรามองเป็นเรื่องของ การแข่งขันเพียงอย่างเดียวเราคงไม่มีความสุขแน่นอนหากเรามองว่าการแข่งขัน คือ สิ่งกระตุ้นให้เราเก่งขึ้น เน้นพัฒนาตัวเรา พัฒนาองค์กรของเราให้ดีขึ้น ให้เก่ง ให้ถูกใจลูกค้า เราก็จะมีความสามารถในการแข่งขันได้ดี อย่าไปทำร้าย ทำลาย เพื่อนร่วมอาชีพ เพื่อนร่วมธุรกิจ เพราะมันเป็นสิ่งที่ขัดต่อศีลธรรม ขัดต่อความดีงามการที่เราจะโต เราต้องโตอย่างยั่งยืน ด้วยการสร้างความแข็งแกร่งของเราจากภายในองค์กรของเรา ออกไปสู่ภายนอกปรากฏในสื่อ ในสังคม ให้รับรู้ความเป็นเนื้อแท้ของเรา 2. อยู่ในศีลธรรม การทำงาน ทำหน้าที่ คือความภาคภูมิใจในชีวิต คือความสมบูรณ์ของชีวิต งานที่ไม่ดี ผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรม ผิดจรรยาบรรณอย่าไปทำเราสามารถรักษาความดี ความถูกต้อง มีศีลธรรมไว้ได้ แม้ว่าจะได้เงินน้อยหน่อย หรือไม่ได้เลย แต่เราก็จะภูมิใจ ในความดีที่เราได้รักษาไว้ แล้วผลสุดท้าย […]

อยากก้าวหน้า ต้องกล้าเรียนรู้ความล้มเหลว

อยากก้าวหน้า ต้องกล้าเรียนรู้ความล้มเหลว ความล้มเหลวไม่ได้มีแต่ข้อเสีย คนที่ทำผิดพลาด คนที่พบกับความล้มเหลว ไม่จำเป็นต้องพ่ายแพ้เสมอไป ทุกคนล้วนเคยทำผิดพลาดกันทั้งนั้น แต่พลาดแล้ว ล้มแล้ว จะทำอย่างไรต่อไป จะลุกขึ้นได้เร็วแค่ไหน จะพัฒนาการทำงานได้อย่างไร หากเรายอมรับและรู้จักเรียนรู้จากบทเรียนความล้มเหลว เราก็จะเติบโตขึ้น มีโอกาสประสบความสำเร็จก็อยู่ไม่ไกล เพราะความมั่นใจไม่ได้เกิดจากการที่เราทำถูกเสมอไป แต่อยู่ที่การไม่กลัวที่จะทำผิดต่างหาก เราจะสามารถเรียนรู้จากความล้มเหลวได้อย่างไรบ้าง 1. กล้าเสี่ยง คนบางคนกลัวความล้มเหลว จึงไม่กล้าก้าวออกจาก Comfort Zone ที่ตัวเองยืนอยู่ แม้จะไม่ผิดพลาด แต่ก็ไม่มีอะไรก้าวหน้า เพราะไม่เคยลองเสี่ยง ลองทำสิ่งใหม่ๆ ลองนึกถึงคนที่มีชื่อเสียงอย่างนักวิทยาศาสตร์ ผู้นำ นักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ เขาเหล่านั้นเคยผ่านความล้มเหลวมาก่อนทั้งนั้น หากคุณอยากประสบความสำเร็จคุณต้องกล้าเสี่ยง และไม่กลัวความล้มเหลว เปิดโอกาสให้ตนเองได้เรียนรู้บทเรียนความล้มเหลว เพื่อก้าวไปสู่บทเรียนของความสำเร็จในวันข้างหน้า 2. ล้มบ้างก็ได้ มองความล้มเหลวให้เป็นเรื่องปกติ เพราะไม่มีใครที่สมบูรณ์แบบไปเสียทุกอย่าง วิธีที่ง่ายที่สุดที่จะเรียนรู้คือการเปิดตา เปิดหู และเปิดใจ ทำความเข้าใจกับความผิดพลาด เรียนรู้ว่าสิ่งไหนที่ทำดีแล้ว สิ่งไหนที่ควรทำให้ดีกว่าเดิม และสิ่งไหนที่ไม่ควรทำอีกนั้น ใช้ความล้มเหลวในครั้งนี้เป็นบทเรียนเพื่อทำให้ดีขึ้นในครั้งต่อๆ ไป 3. ประสบการณ์คือครูที่ดีที่สุด หากคุณยอมรับว่า ประสบการณ์คือครูที่ดีที่สุดแล้วล่ะก็ คุณควรยอมรับความล้มเหลวเป็นครูของคุณด้วย […]

หัวใจของการฝึกอบรมการบริการให้ได้ผล

หัวใจของการฝึกอบรมการบริการให้ได้ผล 1. ฝึกอบรมแบบพบหน้า เป็นการฝึกอบรมแบบใจถึงใจ ผู้สอนการบริการผู้นั้นต้องเป็นคนที่มีใจบริการเป็นทุนเดิมเสียก่อน เพราะเขาจะเป็นตัวอย่างแก่ผู้เรียนได้จริง 2. ปลูกฝังทัศนคติ (Attitude) เน้นปลูกทัศนคติ จิตสำนึกที่ดี สิ่งเหล่านี้จะเชื่อมโยงไปยังผู้ให้บริการเองด้วยว่า เขาจะได้ประโยชน์อะไรจากการให้บริการที่ดี 3. มีการฝึกฝนทักษะ การอบรมเรื่องบริการลูกค้า ไม่สามารถเรียนรู้ได้จากการฟัง แต่ต้องเรียนรู้จากการ “ทำ” จริง เสมือนการขับรถต้องมีการฝึก เพราะไม่มีทางที่ผู้ขับรถเรียนทฤษฎีแล้วจะขับรถได้ ดังนั้นแน่นอนว่า การฝึกอบรมการบริการ ให้ได้ผลนั้นต้องมีการ ฝึก ฝึก และฝึก บทความโดย พิสิทธิ์ พิพัฒน์โภคากุล Tel : 02-9217921 e-mail : info@impressionconsult.com Facebook : https://www.facebook.com/Pisitpipatpho

การเจรจาให้ดี มีทักษะอย่างไร

การเจรจาให้ดี มีทักษะอย่างไร  สื่อความหมายการพูด หรือแสดงลักษณะท่าทางให้ลูกค้ารับรู้และเข้าใจตรงกันทั้งสองฝ่าย  ฟังจับประเด็นได้ถูกต้อง เข้าใจในความหมาย สามารถตอบคำถามต่าง ๆ ได้ถูกต้อง รวมถึงการรับรู้อารมณ์ของคนพูดได้ว่าขณะนี้อารมณ์ของอีกฝ่ายเป็นเช่นไร  กำจัดข้อขัดแย้ง คือสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ กรณีที่เกิดความไม่เข้าใจกัน เช่น ลูกค้าไม่ยอมตกลงตามข้อเสนอของเราเราอาจจะยื่นข้อเสนอใหม่ จนกว่าจะตกลงกันได้ บางครั้งการยอมเสียเพิ่มอีกเล็กน้อยแต่ผลที่ได้คุ้มค่าก็น่าจะยอม ดีกว่าแข็งกร้าวใส่กัน  จูงใจ คือสามารถพูดโน้มน้าว จูงใจให้อีกฝ่ายคล้อยตามได้  อ่านลักษณะท่าทางของฝ่ายตรงข้ามออก เช่น การแสดงออกว่าไม่อยากฟัง เช่น นั่งมองเพดาน หรือไม่สบตาคนพูด การแสดงความไม่พอใจ เช่น สีหน้าบึ้งตึง เรียบเฉย ขยับแว่น กอดอก เราต้องสามารถอ่านลักษณะตรงนั้นออกแล้วแก้สถานะการณ์ให้คลี่คลายต่อไป ระวัง ความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้ 1. พูดมาก ไร้สาระ หรือวนซ้ำที่เดิม 2. ประชด ประชัน ขัดจังหวะ หรือเยาะเย้ย 3. การข่มขู่ เพื่อเอาชนะอย่างเดียว รวมถึงการโจมตีคู่ต่อสู้ด้วย 4. ทำตัวอวดฉลาดไม่ฟังใคร หรือประเมินฝ่ายตรงข้ามว่าด้อยกว่าตน 5. ไม่ทำตามที่ลูกค้าต้องการ เช่น ลูกค้าต้องการให้มีการรับประกันแทนการให้ของแถม แต่เราจะให้ของแถมแทนการรับประกัน เป็นต้น 6. ความไม่กล้าต้องขจัดความไม่กล้าออกจากตัวให้ได้ เช่น […]

ปัญหาในการพัฒนาทีมงาน

ปัญหาในการพัฒนาทีมงาน 1. การสรรหาว่าจ้างที่ไม่สมเหตุสมผล : บางครั้งฝ่ายบุคคล คัดเลือกคนลงในตำแหน่งที่ว่างอยู่เพียงเพราะอัตราการจ่ายผลตอบแทนที่ตกลงกันได้ แต่กลับไม่เลือกคนที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสม เพียงเพราะสิ่งที่เขาเรียกร้องนั้นมากเกินไป แต่อย่างไรก็ดี ไม่ว่าตลาดแรงงานจะอยู่ ในภาวะฝืดเคืองแค่ไหน จะต้องมีคนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่เรียกร้องมากไปอยู่ตรงไหนสักแห่ง จริงอยู่ว่าทักษะทุกอย่างเป็นสิ่งที่ฝึกฝนและสร้างขึ้นใหม่ได้ แต่จะไม่เป็นการดีกว่าหรือ หากสิ่งเหล่านั้นมีอยู่แล้วในตัวพนักงานที่คุณรับเข้ามา 2. การฝึกอบรมที่ไม่เพียงพอ : มีแนวโน้มว่าพนักงานหนึ่งในสามของตลาดแรงงานในปัจจุบันนั้นเป็นพวกที่เปลี่ยนงานปีต่อปี ข้อสังเกตนี้ทำให้ผู้ประกอบการ มองว่า การฝึกอบรมให้กับคนที่ไม่รู้ว่าจะอยู่กับองค์กรอีกนานเท่าไหร่ เป็นค่าใช้จ่ายที่เสียเปล่า เมื่อไม่มีการพัฒนาบุคลากร ความผูกพันกับหน่วยงานของพนักงานก็ยิ่งน้อยลง ความทุ่มเทให้กับงานและหน้าที่ก็ยิ่งน้อยลงไปด้วย ทำไมผู้บริหารไม่ลองคิดเสียใหม่ล่ะว่าการฝึกอบรมคือ การลงทุน ไม่ใช่เพียงค่าใช้จ่ายที่เสียเปล่า 3. การแบ่งหน้าที่และความรับผิดชอบ : บ่อยครั้งพนักงานที่ทำงานดีมักจะได้รับมอบหมายงานเกินกว่าหน้าที่ เพียงเพราะเจ้านายคาดหวังว่างานที่ออกมา จะดีกว่าให้คนอื่นๆ ทำ จำไว้อย่างหนึ่งว่า เราไม่สามารถเติมน้ำสามลิตรลงในภาชนะสำหรับบรรจุน้ำเพียงหนึ่งลิตรได้ บางครั้ง พนักงานบาง คนอาจจะทำงานได้ดีขึ้น ถ้าถูกกระตุ้นให้ทำงานเยอะขึ้นก็จริง แต่อย่าลืมว่าทุกอย่างมีขีดจำกัดด้วยกันทั้งนั้น 4. การวางนโยบายขององค์การ : ทุกองค์การมีเป้าหมายในการดำเนินงาน แต่ว่าผู้บริหารและพนักงานทุกคนก็มีเป้าหมายในชีวิตของตนเช่นกัน หากพนักงานมองว่าตำแหน่งที่เขามี งานที่ทำอยู่เป็นเครื่องมือในการพาเขาก้าวไปสู่เป้าหมายทางการเงิน ความมั่นคงทางอาชีพและสังคมที่ตั้งไว้ นั่นจะช่วยทำให้พนักงานรู้สึก เป็นส่วนหนึ่งขององค์การ และอยากจะทุ่มเทกับการพัฒนาผลิตภาพในองค์การมากขึ้น 5. […]

4 ขั้นตอน เปลี่ยนตัวเองเป็นคนฉลาด

4 ขั้นตอน เปลี่ยนตัวเองเป็นคนฉลาด 1. หาเหตุผลให้เจออย่างน้อย 3 ข้อ ว่า “ทำไมคุณถึงต้องพัฒนาทักษะนี้” มีหลายครั้งและหลายคนที่เสียเวลาอย่างมากไปกับทักษะที่แทบจะไม่ได้สำคัญอะไรกับชีวิตสายงานตัวเอง คือเหมือนกับว่าคนอื่นมีหรือคนอื่นอยากให้มีไม่ว่าจะทางอ้อมหรือทางตรงก็ตาม มันกลับกลายเป็นว่าเราต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อให้ตรงกับความต้องการคนอื่นอย่างเดียว ..เมื่อนั่นไม่ใช่สิ่งที่เราเลือก มันก็ไม่ใช่เรื่องยากที่เราจะล้มเลิกอยู่แล้ว ถูกต้องไหม? 2. จะล้มยักษ์ทั้งทีอย่าได้เหิมเกริม คิดว่าครั้งเดียวเอาอยู่ ของแบบนี้ต้องอาศัยทั้ง tactics และ ความต่อเนื่อง หวังล้มยักษ์เป็นความทะเยอทะยานที่น่าเคารพ แต่กลยุทธ์วิธีและจังหวะเวลาเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่สำคัญครับ มันคือแผนระยะยาวที่ต้องใช้ความอดทน ไม่มีหรอก ความสำเร็จชั่วข้ามคืน 3. แค่เรียนรู้ยังไม่พอ ต้องเรียนรู้และลงมือทำได้อย่างรวดเร็วด้วย จับประเด็นและสิ่งสำคัญที่ต้องใช้ออกมาก่อน มันจะตกผลึกออกก็ต่อเมื่อคุณได้หยิบมาใช้แล้วเท่านั้น เพราะอย่างนั้นไม่จำเป็นต้องรู้เยอะ แค่รู้ให้เท่าที่สมควรและนำไปใช้ให้เร็วที่สุด นั่นคือหัวใจ 4. ท้าทายตัวเองต่อไปเรื่อยๆ อย่าจำกัดการเติบโตของตัวเองเอาไว้แค่จุดใดจุดหนึ่ง หรือแม้กระทั่งจุดเดิมนานเกินไป เพราะนั่นจะทำให้คุณยึดติดและไม่กล้าออกไปไหน แรงดึงดูดมีทั้งจากความสำเร็จและความล้มเหลว ซึ่งวิธีเดียวที่จะเอาชนะมันได้คือคุณต้องตัดสินใจและทำทันที cr. Wealth Creation

1 27 28 29 30 31 33