Sale!

หนังสือ : บริการที่เป็นเลิศ : กรณีศึกษาสรรพากรภาค 7 กรมสรรพากร

127.00฿

SKU: 9786169111900 Category:

Description

“ความสำเร็จ” คือความภาคภูมิใจที่ทุกคนปรารถนา แต่ทว่าความสำเร็จไม่ใช่เรื่องของความบังเอิญ ไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะซื้อหาได้ หากแต่ความสำเร็จคือสิ่งที่เราต้องสร้างขึ้นด้วยตัวของเราเองและตัวเราเท่านั้นเป็น “ผู้เลือก” ที่จะประสบความสำเร็จ

สรรพากรภาค 7 กรมสรรพากร ผู้พิชิตรางวัลชนะเลิศอับดับ 1 ด้านการบริการขององค์การสหประชาชาติ (UN)

ในโครงการ สำนักงานบริการขวัญใจประชาชน  (Service Excellence-Tax Office)

ผู้แต่ง : พิสิทธิ์ พิพัฒน์โภคากุล และ พรหมภัสสร เทพหัสดิน ณ อยุธยา

จำนวนหน้า : 157 หน้า

พิมพ์ที่ : บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “หนังสือ : บริการที่เป็นเลิศ : กรณีศึกษาสรรพากรภาค 7 กรมสรรพากร”

Your email address will not be published.