Upskill Reskill คือ ทางรอด ไม่ปรับ อาจไม่รอด ในยุคมรสุมเศรษฐกิจ

นิยามของคำว่า Upskill และ Reskill

  • Upskill คือ การพัฒนาเพื่อยกระดับทักษะที่เรามีให้ดีกว่าเดิม
  • Reskill คือ การสร้างทักษะขึ้นมาใหม่ที่จำเป็นต่อการทำงาน

 

ปัญหาหลัก ๆ ที่ทำให้ต้อง Upskill และ Reskill

           เทคโนโลยีกำลังจะเข้ามาแย่งงานของเรามากขึ้น

หากพูดว่าแย่งงานเลยก็คงจะไม่ใช่เสียทีเดียว ถึงแม้ว่าเทคโนโลยีจะเข้าถึงทั้งงานจักรกลในการผลิต งานเอกสาร หรืองานที่เกี่ยวกับระบบต่าง ๆ ที่ใช้ภายในองค์กร แต่สุดท้ายแล้ว มนุษย์เราก็ยังต้องเป็นคนควบคุมหรือทำงานร่วมกับปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) อยู่ดี หลายองค์กรเริ่มมีการทำงานผ่านระบบ Cloud มากขึ้น การเรียนรู้ระบบนี้อาจใหม่สำหรับใครหลายคน ดังนั้นการ Upskill และ Reskill คือ เรื่องสำคัญที่ต้องทำเพื่อให้บุคลากรที่อยู่ในองค์กรทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

           ทำงานไม่ตรงกับสายงานที่เรียนมา

ปัจจุบันหลายองค์กรมีการเปิดกว้างในเรื่องของตำแหน่งงานมากขึ้น ทำให้ตำแหน่งเหล่านั้นไม่จำเป็นต้องรองรับผู้ที่จบจากสายงานตามที่เคยระบุไว้ แต่คนที่จะมาสมัคร จำเป็นต้องมีคุณสมบัติที่สามารถรับผิดชอบงานในตำแหน่งนั้นได้ การ Reskill เพื่อให้ตัวเองมีทักษะใหม่ที่เพียงพอต่อการทำงานจึงเป็นเรื่องสำคัญ ถึงแม้ว่าหลายคนจะทำงานตรงกับหลักสูตรที่เรียนมา แต่ถ้าต้องเปลี่ยนงาน เพราะสภาพแวดล้อมหรือระบบเศรษฐกิจไม่เป็นใจ การนำเอาทักษะเก่ามาใช้อาจไม่เพียงพออีกต่อไป การ Upskill ให้ตัวเองมีพัฒนาและหมั่นปรับปรุงทักษะอยู่เสมอ จะช่วยให้เราสามารถยกระดับฐานเงินเดือนได้อีกด้วย

  วิธีการที่จะเข้ามาช่วยให้ Upskill และ Reskill ได้

           หมั่นศึกษาหาความรู้แบบ E-learning (สำหรับบุคคลธรรมดา)

ปัจจุบันนี้ ยิ่งเปิดหาข้อมูลเหมือนยิ่งเห็นโลกได้กว้างขึ้น เราควรหยิบเอาเทคโนโลยีมาใช้ Upskill และ Reskill เพื่อช่วยเพิ่มพูนทักษะให้มีความรู้ได้รอบด้าน และครอบคลุมกับงานมากยิ่งขึ้น เราสามารถเรียนรู้ผ่านคอร์สเรียนออนไลน์ที่มีให้เลือกหลากหลายในปัจจุบันนี้

สิ่งสำคัญที่ควรท่องไว้ให้ขึ้นใจ คือ หากอยากเป็นบุคคลที่อยู่รอดในตลาดแรงงานได้ ตัวเราเองก็ต้องมีความรับผิดชอบในการเรียนรู้ทักษะให้ต่อเนื่อง ถึงจะเห็นผล พยายามหมั่นหาความรู้ใหม่ ๆ และทำให้เป็น Lifelong Learning นำเอาสิ่งที่เรียนรู้มาปรับใช้ให้เกิดการเรียนรู้ใหม่ๆ เพื่อพร้อมรับกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

 

           จัดหลักสูตรการเรียนรู้และมีการอบรมเพิ่มเติม (สำหรับองค์กร)

หากองค์กรหยุดลงทุนกับการพัฒนา เท่ากับว่าหยุดความก้าวหน้าภายในองค์กร ดังนั้นการลงทุนกับคนจึงสำคัญไม่แพ้การลงทุนกับเทคโนโลยี องค์กรจึงควรมีการจัดอบรมเพื่อปรับ mindset ของบุคลากรให้พร้อมเรียนรู้ และเพิ่มพูนทักษะใหม่ ๆ อยู่เสมอ นอกจากนี้ควรมีหลักสูตรที่ส่งเสริมให้แต่ละแผนกได้มีการ Upskill และ Reskill ในหลักสูตรเพิ่มเติมอีกด้วย

 

 

ทาง Impression Training ได้เปิดหลักสูตร Upskill and Reskill for stable job ( เทคนิคการ Upskill and Reskill เพื่อความมั่นคงในการทำงาน)

เพราะ “เรา” เปลี่ยนได้จริง

 

Credit:

https://th.jobsdb.com/