การเป็น “หัวหน้า”คนทำไมเหนื่อยขนาดนี้

 

การเป็น “หัวหน้า”คนทำไมเหนื่อยขนาดนี้ ทำยังไงถึงจะให้คนในแผนกเค้าเอ็นจอยที่ทำงานร่วมกับเรา

 

การเป็นหัวหน้าที่ดี คือ เราต้องบริหารจัดการคนและมอบหมายงานให้ตรงตามเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ แต่จะทำยังไงให้คนของเรามีความรู้สึกและ Mindset ที่ดีต่อเราและทีม

 

ผมขอพูดถึง 5 คุณสมบัติที่หัวหน้างานควรมี มีดังนี้ครับ

 

  1. เก่งงาน – หัวหน้างานต้องเก่งในงานที่ตนเองทำ และเข้าใจในงานของลูกน้องทุกคนว่าเขาทำอะไร มีประโยชน์อย่างไร (เรื่องเทคนิคเชิงรายละเอียด ไม่จำเป็นต้องทำได้ทั้งหมด แต่รู้ในหลักการและภาพรวม)

และที่สำคัญคือ เมื่อเขามีปัญหา เราต้องสามารถให้คำแนะนำ ตอบคำถาม ช่วยแก้ปัญหาให้แก่เขาได้ ถ้าหัวหน้าท่านใด เรื่องนี้ยังไม่พร้อม ขอให้รีบฝึกฝนเลยครับ ถ้าไม่ผ่านข้อนี้ จะไปต่อได้ยากครับ

 

  1. เก่งคน – หัวหน้างานต้องรู้และเข้าใจในตัวลูกน้องแต่ละคน ว่านิสัยเป็นอย่างไร ชอบทำงานสไตล์ไหน ไม่ชอบทำงานสไตล์ไหน ชอบการมอบหมายงาน และติดตามผลแบบไหน

หัวหน้าสามารถพูดคุยสอบถามกับลูกน้องแต่ละคนได้โดยตรง และใช้วิธีปฏิบัติที่เหมาะสมกับเขา จะทำให้เขาสบายใจในการทำงาน หัวหน้าจะไม่ใช้สไตล์ของตัวเองแบบเดียวกับลูกน้องทุกคน เพราะสไตล์นั้นอาจไม่มีใครชอบเลยก็ได้

 

  1. ยุติธรรม – คนเป็นหัวหน้าต้องรักษาความยุติธรรม ไม่ให้ใครได้สิทธิพิเศษกว่าคนอื่น ไม่ให้มีการเอารัดเอาเปรียบ เอื้อประโยชน์ให้กับคนบางคน เพราะถ้าหากหัวหน้าไม่ยุติธรรมแล้ว บรรยากาศในที่ทำงานกับคนในทีม จะสับสน

ขวัญกำลังใจเสีย และการทำงานอาจเป็นเพียงแค่การเอาใจหัวหน้าเท่านั้น รวมทั้งบางทีคำว่ายุติธรรมของคนสองคน อาจจะออกมาไม่ตรงกันก็เป็นได้ เพราะเขามองประโยชน์ของตัวเองเป็นที่ตั้ง

ดังนั้นตัวตัดสินว่ายุติธรรมคือจุดไหน หัวหน้างานควรมองจากประโยชน์ขององค์กร ระเบียบขององค์กร เป็นที่ตั้ง

 

 

  1. มีความมั่นใจ – คนเป็นหัวหน้า จะมีสายตาของทีมงานสอดส่อง พฤติกรรม คำพูดอยู่ตลอด เมื่อหัวหน้ามีการทำงานที่มั่นใจ กล้าเผชิญปัญหา รับงานที่ท้าทาย ก็จะเป็นตัวอย่างและเป็นพลังของทีมงาน

 

  1. ยอมรับในความแตกต่างของคน – บางครั้งหัวหน้าได้ทำเต็มที่แล้ว ช่วยงาน ดูแลงาน สนับสนุนทีมงานอย่างเต็มที่แล้ว ทำตามข้อ 1 ถึง 4 แล้ว

 

หัวหน้าก็ไม่ต้องหวั่นไหวกับความคิดเห็นของคนบางคน ที่เขาไม่เอ็นจอยกับเรา ก็ปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติ ปล่อยให้เป็นไปโดยคำนึงงานเป็นหลัก แล้ววันนึงคนที่ไม่เอ็นจอยก็จะกลับมาเอ็นจอยก็ได้ครับ

 

สำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะหัวหน้า สถาบันฝึกอบรมเรามีหลักสูตร การบริหารจัดการองค์กรและภาวะผู้นำ สามารถเข้าไปชมหลักสูตรทั้งหมดได้ที่นี่

 

ดร.พิสิทธิ์ พิพัฒน์โภคากุล

ที่ปรึกษาและวิทยากรด้านการบริการ