สร้างระบบคุณภาพบริการและความพึงพอใจ จากข้อคิดเห็นของลูกค้าด้วย AI Technology

สร้างระบบคุณภาพบริการ
และความพึงพอใจ จากข้อคิดเห็นของลูกค้า
ด้วย AI Technology

     บริการรูปแบบใหม่ของสถาบัน IMPRESSION เป็นการสร้างประสบการณ์ของลูกค้าระหว่างที่ใช้บริการ Online หรือ Onsite ในสาขาต่างๆ ของธุรกิจหน้าร้านขายสินค้า หรือศูนย์บริการ ที่มีสาขาตั้งแต่ 10 สาขา ถึง 3,000 สาขา ให้มีการรับฟังเสียง ความคิดเห็น ของลูกค้า ทั้งทางบวกและทางลบ (Voice of customer : VOC)

     เพื่อนำมาสร้างความประทับใจ ความผูกพัน และประสบการณ์ให้แก่ลูกค้า นำมาแก้ปัญหาให้แก่ลูกค้า นำมาประเมินผลการให้บริการของแต่ละสาขา แบบที่เป็น Real time (ไม่ต้องทำการประเมินทีละครั้งอีกต่อไป)สามารถประเมินได้ทุกจุดบริการ(Touch point)

     ด้วย AI วิเคราะห์ผลและรายงานผ่านหน้าจอ Dash bord ให้ผู้บริหารได้เห็นผลการให้บริการและความคิดเห็นของลูกค้า เป็นแบบ Real time หรือแบบ รายวัน รายเดือน รายปี ได้ สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการ ขั้นตอน บุคลากรได้ตรงประเด็นที่สุดด้วยระบบ IMPRESSION Tracking system

ครั้งแรกในประเทศไทย

1. รูปแบบการประเมินคุณภาพบริการ ด้วยเสียงจากลูกค้า

2. สแกนผ่าน QR Code

3. วิเคราะห์ด้วยระบบ AI

4. รู้ผลปฏิบัติการแบบ Real time

5. ต่อยอดสร้างบริการ/ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆได้ โดยไม่ต้องสำรวจอีกต่อไป

Opportunity for Improvement

ครบทุกอย่างเสร็จได้ในแพลตฟอร์มเดียวแบบเรียลไทม์