จัดฝึกอบรมพนักงานแล้ว ไม่เห็นได้ผลอะไรเลย

หลายๆบริษัทจะมีการวางแผนจัดฝึกอบรมพนักงาน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้งหรือมากกว่านั้นแล้วแต่นโยบายของแต่ละที่ แต่เมื่อจัดอบรมแล้ว เหมือนผ่านมาแล้วผ่านไป ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น หรือเปลี่ยนน้อยมาก จนวัดผลอะไรไม่ได้เลย

ฉะนั้นเรามีสิ่งที่ต้องพึงระวังเรียกว่า 5 หลุมดำในการฝึกอบรม

การอบรมที่ได้ผลจริงนั้น ต้องไม่เข้าไปตกสู่หลุมดำ ใน 5 หลุมนี้ครับ

หลุมที่ 1. เน้นปริมาณ
คือ เน้นจำนวนคนเข้าอบรมเยอะๆ ไว้ก่อน มีหลากหลายตำแหน่ง หลากหลายฝ่าย เข้าไปอบรมพร้อมๆ กัน แบบนี้อาจจะทำให้คนเข้าเรียนรู้สึกว่าสิ่งที่ถูกมอบหมายให้เข้าเรียน ไม่ได้เกิดประโยชน์ในงานเขา

การให้คนเข้าเรียนเยอะๆ คละฝ่าย คละตำแหน่ง เหมาะกันการสร้างความสัมพันธ์ ความสุข ลดข้อขัดแย้งในการทำงาน แต่หากเป็นเรื่องเชิงทักษะการขาย การบริการลูกค้า การแก้ปัญหา ภาวะผู้นำ ไม่ควรเน้นปริมาณครับ

หลุมที่ 2. อบรมนานๆ ครั้ง
การอบรมการบริการลูกค้าหรือหลักสูตรอื่นๆนั้น เพื่อให้ได้ผลและประสิทธิภาพ ควรมีการจัดอบรมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง มิใช่นานๆครั้ง เพราะความต้องการของลูกค้าและทัศนะคติการทำงานของพนักงานเปลี่ยนไปทุกวันและไม่มีที่สิ้นสุด

พนักงานจึงควรก้าวนำหน้าลูกค้าไปอย่างน้อย 1 ก้าว

หลุมที่ 3. ได้ข้อคิด แต่ไม่ได้วิธีปฏิบัติ
ในการอบรมมิใช่เพียงแต่การทำให้ฉุกคิด หรือการทำให้เกิดเสียงฮา เท่านั้น แต่ต้องให้เกิดทักษะพฤติกรรม วิธีปฏิบัติ ที่สามารถนำไปใช้ในการทำงานให้บริการลูกค้าได้จริง

หลุมที่ 4. ขาดการส่งเสริม
หลังจากการอบรมแล้ว จำเป็นต้องมีการส่งเสริม กระตุ้นให้ทุกคนได้ นำเอาสิ่งที่ควรปฏิบัติต่อลูกค้ามาใช้ในการทำงานจริง

หลุมที่ 5. ขาดตัวอย่างที่เป็นต้นแบบ
เมื่อทำอบรมหลักสูตรแล้ว ควรมีการให้บุคคลตัวอย่างที่เป็นต้นแบบ คอยติดตาม คอยเป็นพี่เลี้ยงให้คำแนะนำ ในการทำให้เกิดขึ้นแบบยั่งยืน

5 หลุมดำนี้ คือ สิ่งที่ต้องข้ามไปให้ได้ เพื่อมุ่งสู่การอบรมแบบเห็นผลครับ

ดูหลักสูตรฝึกอบรมของ Impression Training ได้ที่ https://www.impressionconsult.com/i/training/

เพราะเรา เปลี่ยนได้จริง

ดร.พิสิทธิ์ พิพัฒน์โภคากุล
ที่ปรึกษาและวิทยากรด้านการบริการ