ซื้อ VDO หลักสูตรสำเร็จรูป ไปใช้ในองค์กร

IMPRESSION มีหลักสูตรมาตรฐานที่จัดทำโดยมาตรฐานสถาบัน IMPRESSION ให้ท่านสามารถนำเอาหลักสูตรที่ซื้อไป นำไปถ่ายทอดความรู้แก่บุคลากรในองค์กรแบบตลอดชีพ พร้อมไฟล์เอกสารประกอบการเรียนรู้ฟรี

 ** หมายเหตุ VDO ภายใต้ลิขสิทธิ์ของสถาบัน IMPRESSION มิให้ลูกค้านำไปทำสำเนา ดัดแปลง จัดจำหน่าย แจก แก่ผู้ใด **