ธุรกิจแบบไหนควรจะใช้ระบบ CRM

 

คำตอบคือ ทุกธุรกิจ ครับ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขาย หรือ บริการแบบใดๆ

เหตุผลคือ การทำ CRM คือการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า ทำให้ลูกค้ารู้สึกดี มีความสัมพันธ์และอยากมาซื้อซ้ำอีก โดยเราไม่ต้องไปเสียเงินทำการตลาดเพื่อหาลูกค้าใหม่ เพราะการได้ลูกค้าเก่ามาซื้อซ้ำมีค่าใช้จ่ายต่ำและทำให้เรามีโอกาสในการขายและเติบโตสูง

 

วิธีการก็คือ เราต้องมีการเก็บข้อมูลลูกค้าแต่ละราย แต่ละกลุ่มว่าเขาซื้อสินค้า / บริการจากเราแต่ละปีไปเท่าไหร่ ชื่อและช่องทางการติดต่อคืออะไร เขาชอบอะไรในสินค้า / บริการ แล้วเรานำข้อมูลมาวิเคราะห์แล้วเสนอสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้แก่ลูกค้า  และสิทธิประโยชน์อื่นๆที่จะได้รับนอกเหนือจากสินค้า / บริการของเรา

 

 

เราสามารถทำระบบ CRM ได้ตั้งแต่เก็บในไฟล์ Excel หรือโปรแกรมสำเร็จรูปที่มีขายในเว็ปไซต์ หรือโปรแกรมเฉพาะที่เขียนขึ้นมาก็ได้

 

จุดสำคัญคือ การมีข้อมูลลูกค้าและนำข้อมูลลูกค้ามาวิเคราะห์เพื่อเสนอประโยชน์แก่ลูกค้า

ลองเริ่มทำกันดูนะครับ

สำหรับ HRD หรือ เจ้าของธุรกิจ ที่ต้องการเรียนรู้ / เพิ่มทักษะ ในด้าน CRM ทางสถาบันเรามี หลักสูตร การบริหารความ สัมพันธ์กับลูกค้า – Customer Relationship Management (CRM) เพื่อให้คุณเข้าใจในการทำ CRM จากวิทยากรที่ปรึกษาด้านการบริการ มากกว่า 1,000 องค์กร

 

ดูหลักสูตรฝึกอบรมของ Impression Training ได้ที่ https://www.impressionconsult.com/i/training/

 

ดร.พิสิทธิ์ พิพัฒน์โภคากุล

ที่ปรึกษาและวิทยากรด้านการบริการ