“บอก ข้อดี/ข้อเสีย ในตัวคุณ” คำถามยอดฮิตในการสัมภาษณ์งาน

 

ทำไมต้องบอกข้อดี ข้อเสีย ในการสัมภาษณ์

คำตอบก็คือ ผู้สัมภาษณ์ไม่ว่าจะ HR หัวหน้า ผู้บริหาร ก็อยากจะเช็คว่า นิสัยของคุณเหมาะที่จะทำงานที่นี่หรือไม่ จะเข้ากับเพื่อนร่วมงานได้หรือไม่ ถ้าฟังคำตอบแล้วไม่เหมาะ จะได้ตัดสิทธิ์ไม่รับเข้าทำงานกันเลยทีเดียว

 

ฉะนั้นสิ่งที่ผู้สัมภาษณ์อยากได้ยินก็คือ เรื่องที่เป็นบวก เรื่องที่เหมาะกับองค์กร คนในองค์กร โดยเรื่องที่ควรตอบ ก็ควรเป็นเรื่องที่ไม่มีปัญหา ไม่มีข้อขัดแย้ง ไม่มีมุมมองเชิงลบ ไม่ต่อว่าใครผู้ใด

 

 

“จงบอกข้อดีของคุณ” ผู้ถูกสัมภาษณ์ต้องนำเอาจุดแข็งของตนเองในเรื่อง งานและนิสัย มาตอบ เช่น ผมเก่งในด้านการคิดวิเคราะห์ / เก่งด้านการประสานงาน / เก่งในการมีปฎิสัมพันธ์กับผู้คน / มีความเชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษสูง / เพราะฉะนั้นแล้ว เรามั่นใจว่าเราเก่งตรงไหน ก็กล้าพูดกล้านำเสนอไปได้เลยครับ แต่ต้องไม่โกหกกันนะครับ (ฮา)

 

“จงบอกข้อเสียของคุณ” ผู้ถูกสัมภาษณ์ต้องระวังคำตอบให้ดี สิ่งที่ไม่ควรตอบเช่น ไม่ชอบเจอผู้คน / ไม่ตรงต่อเวลา หรือ อะไรที่เป็นเรื่องไม่ดีต่องานเราไม่ควรพูดเด็ดขาดนะครับ เพราะไม่มีองค์กรไหนจะรับคนที่ไม่เหมาะสมกับงานมาเข้าทำงาน

ดังนั้นข้อเสียที่ควรตอบ คือ ข้อเสียที่สามารถแก้ไขได้ เช่น เป็นคนห่วงงานจนบางครั้งก็กดดันตัวเอง / เป็นคนที่ทำงานแล้วอยากให้ออกมาดีที่สุดจนไม่ถูกใจหัวหน้าในบางครั้ง

หรืออาจจะตอบเป็นข้อเสียเล็กน้อยในเรื่องของนิสัยส่วนตัว เช่น เป็นคนพูดไม่เยอะ แต่ก็สามารถสนทนาและประสานงานกับคนอื่นๆในองค์กรได้อย่างเป็นธรรมชาติ

 

ทั้งข้อดีและข้อเสีย ผู้สัมภาษณ์ควรเตรียมตัวล่วงหน้าไปตอบเลยนะครับ ไม่ควรไปนึกหน้างาน จะช่วยให้เรามีความพร้อมอย่างเต็มที่ในการสัมภาษณ์ครับ

 

 

ดูหลักสูตรฝึกอบรมของ Impression Training ได้ที่ https://www.impressionconsult.com/i/training/

เพราะเรา เปลี่ยนได้จริง

 

ดร.พิสิทธิ์ พิพัฒน์โภคากุล

ที่ปรึกษาและวิทยากรด้านการบริการ