พนักงานที่ทำงานเสร็จเร็ว ควรเพิ่มงานให้ หรือ ปล่อยให้ว่าง

 

คำถามนี้ ผมขอตอบเป็น 3 มุมมองทั้งของพนักงานและองค์กรนะครับ

 

มุมมองแรก จากมุมของพนักงานที่ควรปล่อยให้ว่าง (อาจจะเป็นส่วนมากเลยก็ว่าได้ 555) ซึ่งจะรู้สึกว่าการทำงานเสร็จเร็ว ควรได้เวลาพักที่มากขึ้นเป็นการตอบแทน ไม่อย่างนั้นก็จะไม่รีบทำให้เสร็จ ดึงเวลาให้พอดีกับเวลาทำงาน

 

ส่วนมุมมองที่สอง จากมุมของพนักงานที่เห็นตรงข้ามกับกลุ่มแรก ก็จะบอกว่า มีเวลาว่างแล้วก็หางานอื่นเอามาทำเพิ่ม ริเริ่มงานใหม่ๆ หรืองานที่ควรปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นออกมาทำ

 

จาก 2 มุมมองนี้ คนทำงานทุกคนคงเคยเห็นทั้งสองมุมมอง หรืออาจรู้สึกว่าตัวเองเห็นด้วยกับมุมมองใดมุมมองหนึ่ง เราลองเช็คผลลัพธ์ดูว่า 2 กลุ่มนี้ กลุ่มไหนได้ดีกว่า เติบโตกว่า ซึ่งในแต่ละองค์กรก็มีบริบทที่ต่างกัน ซึ่งบางแห่งอาจมองที่ความรับผิดชอบเป็นหลักทำได้ตรงตามเป้าหมาย และบางแห่งก็อาจมองที่ความกระตือรือล้น ความขยัน เป็นต้น

 

 

ส่วนในมุมมองที่สาม คือ มุมมองขององค์กร ผู้บริหารเขาจะคิดอีกแบบ เขาจะคิดว่าการบริหารยังไม่สมบูรณ์ มีเวลารอคอยงาน มีเวลาเหลือในระหว่างการทำงาน การทำงานควรมีความหลากหลาย มีความท้าทาย มีปริมาณที่เพียงพอแล้วให้พนักงานไปบริหารเวลาเองตามความเหมาะสมกับเป้าหมายที่ตั้งไว้ ทยอยส่งมอบงานตามลำดับความสำคัญที่แผนงานกำหนดไว้ (แต่ไม่ใช่มีงานจนล้นขาดความสมดุลในเวลาส่วนตัว)

 

ความขัดแย้งบางครั้งเหตุอาจเกิดจากความว่างได้ เนื่องจากพนักงานว่างมักจะเกิดการจับกลุ่มพูดคุย เม้าท์กัน นินทา จนอาจก่อให้เกิดปัญหาหรือประเด็นต่างๆที่ไม่จำเป็นกับองค์กร

 

ทักษะที่ใช้ในการบริหารงาน เวลาและคน สามารถเรียนรู้ได้ จากหลักสูตร Priority Management การบริหารลำดับงาน และหลักสูตร Entreprennership Mindset ความเป็นเจ้าของในองค์กร และหลักสูตร Happiness@Workplace ความสุขในที่ทำงาน

 

ดูหลักสูตรฝึกอบรมของ Impression Training ได้ที่ https://www.impressionconsult.com/i/training/

 

ดร.พิสิทธิ์ พิพัฒน์โภคากุล

ที่ปรึกษาและวิทยากรด้านการบริการ