ลูกค้า VIP คือใคร และใครคือ ลูกค้า VIP เรา

พูดถึงความหมายของลูกค้า VIP ว่าคือใคร เราจะแบ่งอย่างไรดีว่า กลุ่มไหน VIP หรือ กลุ่มไหนไม่ VIP

ลูกค้า VIP คือ ลูกค้าที่สร้างคุณค่าให้แก่องค์กรเรา ไม่ว่าจะทางรายได้ ชื่อเสียง ความน่าเชื่อถือ ต้องดูแลและรักษาคนกลุ่มนี้เป็นพิเศษ เช่น

– ลูกค้าที่สร้างรายได้แก่องค์กรมากๆ เราสามารถใช้กฏ”พาเรโต้” มาพิจารณาได้ว่า ลูกค้าจำนวน 20% แรกที่สร้างรายได้ให้องค์กรสูงถึง 80% ของรายได้ทั้งหมด
– ลูกค้าที่ใช้บริการ/ซื้อสินค้าเรามาอย่างต่อเนื่องยาวนาน ในทุกๆเดือน หรือ ทุกๆปี แล้วแต่ลักษณะธุรกิจ
– ลูกค้าที่สร้างชื่อเสียงให้เรา เช่น influencer ที่พูดถึงเราในแง่ดี ทำให้เป็นผลบวกกับองค์กรเรา เป็นต้น
– ลูกค้าที่รู้จักคนระดับสูงในองค์กร ซึ่งจะแตกต่างจากข้ออื่นๆ ลูกค้ากลุ่มนี้อาจจะไม่เคยอยู่ใน List VIP เรา แต่ถ้าพวกเขาใช้บริการแล้วมีปัญหา เรื่องอาจจะถึงคนระดับสูงในองค์กร ทำให้เราต้องดูแลคนกลุ่มนี้เป็นพิเศษเช่นกัน

เราจะดูแลกลุ่มลูกค้า VIP เหล่านี้อย่างไร

เราต้องอบรมพนักงานของเราทราบเสียก่อนว่าใคร หรือ กลุ่มใด เป็นลูกค้า VIP ของเรา และทำให้เข้าใจตัวลูกค้า VIP ของเราแต่ละคนหรือแต่ละกลุ่มเป็นอย่างไร โดยต้องสามารถนำเสนอสินค้า สิทธิพิเศษได้ตรงใจลูกค้า VIP ท่านนั้นจริงๆ เช่น ของที่ระลึกวันสำคัญลูกค้าท่านนั้น ส่วนลดต่างๆ หรือแม้กระทั่งที่จอดรถ เป็นต้น

รู้หรือไม่ การดูแลลูกค้าทุกๆคนแบบเท่าเทียมกัน ไม่ใช่สิ่งที่ควรทำอีกแล้ว

แต่เราควรดูแลลูกค้าแต่ละคนให้แตกต่างกัน โดยยึดหลักการดูแลที่เป็นมาตรฐานให้แก่ทุกราย และต่อยอดด้วยบริการที่พิเศษตรงใจให้แก่ลูกค้าแต่ละรายดังภาพ

และเรามีหลักสูตรฝึกอบรมพนักงานสำหรับลูกค้าที่เป็นกลุ่ม Premium หรือ กลุ่ม VIP คือ

หลักสูตร บริการเหนือชั้น สำหรับ ลูกค้ากลุ่ม Premium – Premium Customer Premier Service จะช่วย เสริมความรู้ ทักษะ แก่ทีมงานผู้ให้บริการลูกค้า ตั้งแต่ การฝึกอ่านใจลูกค้า การจับประเด็น การสนทนา และการเสนอบริการ ที่เหมาะสมกับลูกค้าในแต่ละท่าน เพื่อให้สามารถ นำไปปฏิบัติใช้กับลูกค้ากลุ่ม Premium ได้จริง

รายละเอียดหลักสูตร : https://bit.ly/3JaPEY9


ดร.พิสิทธิ์ พิพัฒน์โภคากุล
ที่ปรึกษาและวิทยากรด้านการบริการ