ล้มแล้ว ก็ต้องลุก อย่าหยุด ถ้าคุณต้องการความสำเร็จ

 

ล้มแล้ว ก็ต้องลุก อย่าหยุด ถ้าคุณต้องการความสำเร็จ

 

จากข้อมูลสถิติของผู้ประกอบใหม่จะพบว่าจาก 10 ราย เมื่อทำไป 2 ปีจะเหลือไม่ถึง 7 ราย และเมื่อผ่านไป 5 ปี จะเหลือไม่ถึง 5 ราย

ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลที่น่าสนใจ เป็นข้อมูลที่มิได้มีไว้ให้เรากลัว แต่เป็นข้อมูลเพื่อให้เราเตรียมพร้อมให้ดี คนที่เคยทำธุรกิจในช่วงเริ่มต้น ต้องบอกว่า มันเป็นไปได้ที่จะอยู่ไม่รอดภายใน 2 ปี หากเรารู้อย่างนี้ ก็ต้องเตรียมความพร้อมให้ดี

สาเหตุที่ทำให้เกิดเหตุการณ์นั้น ก็คือ

1. รายได้ไม่พอกับรายจ่าย เช่น มีต้นทุนค่าใช้จ่าย วัตถุดิบสินค้า หน้าร้าน แรงงานสูงเมื่อเทียบกับรายได้ทำให้เราอยู่ไม่ได้

2. กระแสเงินสดไม่ดี คำว่ากระแสเงินสดผู้ประกอบการต้องเข้าใจและบริหารมันให้ดี เพราะหลายธุรกิจ มันสำคัญยิ่งกว่ากำไรเสียอีก การที่กระแสเงินสดไม่ดี หมายถึงการที่ลูกค้ายังไม่จ่ายเงินเรา แต่เราต้องไปซื้อของเอง หรือจ่ายเงินออกไปก่อน พอมันหมุนไปสมดุลกัน ก็เกิดการช็อต ธุรกิจไปต่อไม่ได้ เหมือนคุณถูกไฟช็อตยังไงครับ

3. ขาดการประชาสัมพันธ์ ขาดการทำการตลาด ธุรกิจจะอยู่รอดก็เพราะมีลูกค้าซื้อ ลูกค้าจะซื้อ เพราะลูกค้าเจอเราลูกค้ารู้จักเรา การทำประชาสัมพันธ์การทำการตลาด เป็นการทำให้ลูกค้าได้รู้จักเรา ชื่อเรา
ไม่ว่าจะเป็นออนไลน์อย่าง Facebook, Website, Line หรืออฟไลน์อย่างโบชัวร์ แผ่นพับ หน้าร้าน

ทั้ง 3 ข้อนี้ เป็นสาเหตุหลักๆ ที่ผู้ประกอบการใหม่พึงระวัง และเตรียมความพร้อมให้ดีครับ เพื่อจะเป็น ผู้อยู่รอดในธุรกิจที่สร้างมา

แต่ในการขายครั้งนี้เองเมื่อเราทำไปปี สองปี เราอาจจะปรับไป ปรับมา ผลิดอกออกผล ได้ธุรกิจ รูปร่างใหม่ แบบใหม่ทีดีกว่าเริ่มต้นก็เป็นไปได้ ยังไงก็อย่ายอมแพ้

“ล้มแล้ว ก็ต้องลุก อย่าหยุด ถ้าคุณต้องการความสำเร็จ”

บทความโดย

พิสิทธิ์ พิพัฒน์โภคากุล

Tel : 02-9217921

e-mail : info@impressionconsult.com

Facebook : https://www.facebook.com/Pisitpipatpho