หลักสูตรออนไลน์ การจัดการความขัดแย้ง

เนื้อหาเวลา
บทที่ 1 ความขัดแย้งคืออะไร
บทที่ 2 ประเภทของความขัดแย้ง
บทที่ 3 แบบพฤติกรรมเมื่อเกิดความขัดแย้ง
บทที่ 4 วิธีการแก้ไขความขัดแย้ง
บทที่ 5 หลักการที่แก้ไขความขัดแย้งแล้วได้ผล Win-Win
บทที่ 6 ยุทธศาสตร์การเจรจาเพื่อลดความขัดแย้ง
บทที่ 7 เทคนิคการไกล่เกลี่ยเพื่อลดความขัดแย้ง
บทที่ 8 การจัดการความขัดแย้งในองค์กรอย่างสร้างสรรค์ด้วย เทคนิคต่างๆงๆ