หลักสูตรออนไลน์ การทำ Web Sale Page ด้วยตัวเอง

เนื้อหาเวลา
บทที่ 1 Website คืออะไร เอาไปใช้ใน Online Offline Marketing ได้อย่างไร
บทที่ 2 Web กับ Web Sale Page คืออะไร ต่างกันอย่างไร
บทที่ 3 Domain คืออะไร สำคัญอย่่างไร และจะเชื่อมต่อโดเมนได้อย่างไร
บทที่ 4 การ Upgrade Plan เพื่อการใช้งานได้อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ
บทที่ 5 เว็ปไซต์ที่เราสามารถใช้งานฟรีมีอะไรบ้าง
บทที่ 6 สร้างเว็ปไซต์ภายใน 10 นาที
บทที่ 7 ส่วนสำคัญของเว็ปไซต์ Theme, Home, Product, Contact
บทที่ 8 มาสร้างหน้า Home เพิ่มและปรับแก้ไข ปุ่ม รูปภาพ
บทที่ 9 มาสร้างหน้า Product (สินค้า)
บทที่ 10 วิธีเพิ่มและปรับแก้ไข ข้อความ รูปภาพ แกลลอรี่ และ VDO
บทที่ 11 วิธีเพิ่มและปรับแก้ไข Social เมนู Line Facebook Messenger โทรศัพท์ การเพิ่มช่องทางการสื่อสาร
บทที่ 12 มาสร้างหน้า Contact (ติดต่อ) และใส่ Google Map (แผนที่)
บทที่ 13 วิธีการดึงเอา URL มาใช้