หลักสูตรออนไลน์ การสร้างทักษะการนําเสนอผลงาน – Presentation Techniques and Skills

เนื้อหาเวลา
บทที่ 1 หลักการนำเสนอ
บทที่ 2 การเตรียมความพร้อมก่อนการนำเสนอ
บทที่ 3 การพัฒนาบุคลิกภาพ
บทที่ 4 การปรากฏตัวหน้าเวทีและลงจากเวที
บทที่ 5 การใช้ภาษาและน้ำเสียง
บทที่ 6 การใช้ภาษากาย
บทที่ 7 เทคนิคการพูดแบบ IB
บทที่ 8 การเปิดเรื่อง
บทที่ 9 การกำหนดโครงสร้าง เนื้อเรื่อง
บทที่ 10 การดำเนินเรื่อง และการเชื่อมโยง
บทที่ 11 การปิดเรื่อง
บทที่ 12 เทคนิคการตอบคำถาม

ติดต่อฝ่ายขาย โทร 091-730 – 8979 / 081-988 – 9979