หลักสูตรออนไลน์ การสร้างความไว้วางใจ – Trust

เนื้อหาเวลา
บทที่ 1 TRUST สำคัญอย่างไร EEP
บทที่ 2 TRUST คืออะไร
บทที่ 3 หากไม่มี TRUSTหละ
บทที่ 4 ต้นกำเนิดของ TRUST
บทที่ 5 Trust Model
บทที่ 6 การสร้าง Trust
บทที่ 7 ผู้นำ High Trust
บทที่ 8 การรักษา TRUST เรมต้นที่TRUSTตัวเอง
บทที่ 9 ฝึก Trust คนอื่น