หลักสูตรออนไลน์ การใช้งานโปรแกรม Camtasia Studio

เนื้อหาเวลา
บทที่ 1 ความเข้าใจพื้นฐานของ Camtasia Studio และหน้าตาโปรแกรมโดยรวม
• การเปิดเพื่อเริ่มต้นโปรแกรม
• ส่วนต่างๆ ของหน้าจอ
• เครื่องมือและเมนูต่างๆ
บทที่ 2 การใช้ Screen Capture หรือการจับหน้าจอการใช้งานคอมพิวเตอร์ (Record)
• การบันทึกหน้าจอแบบเต็มหน้า
• การบันทึกหน้าจอแบบกำหนดสัดส่วน
บทที่ 3 การปรับแต่งวีดีโอที่ได้บันทึกไว้แล้ว (Edit)
• การ Import ไฟล์ต่างๆ เข้ามาไว้ใช้งาน (ภาพ, วีดีโอ, เสียง ฯลฯ)
• Timeline ของวีดีโอทั้งหมด
• การยืดหรือหด Timeline เพื่อให้ทำงานได้ง่ายขึ้น
• การตัดบางส่วนของวีดีโอที่ไม่ต้องการ(Cut)
• การแยกเนื้อเดียวกันของวีดีโอออกจากกัน(Split)
• การคัดลอกเนื้อหาเพื่อทำซ้ำ (Copy) และการวางเนื้อหาที่คัดลอกในตำแหน่งต่างๆ (Paste) การยกเลิก (Redo, Undo)
บทที่ 4 การใช้ Canvas พื้นที่การแสดงผล
• การออกแบบรูปแบบต่างๆ ของวีดีโอ เช่น ย่อ, ขยาย, การหมุนภาพหรือวีดีโอ
• เข้าใจภาพที่จะเกิดขึ้นในขอบเขตของ Canvas หรือพ้นที่การทำงานของหน้าจอที่แสดง
• การเพิ่ม Media ต่างๆ ลงในหน้าวีดีโอ เช่น เพิ่มลูกศร, เพิ่มรูปทรงต่างๆ, เพิ่มรูปคำพิด (Callouts)
• การปรับแต่ง Callouts หรือ Media ให้มีรูปแบบอย่างที่เราต้องการ เช่นการใส่คำพิดและปรับแต่งตัวอักษร, การปรับสี การหมุน รูปทรงต่างๆ ที่ใส่เข้าไป
• การใส่รูป ปุ่ม Keyboard เพื่อแนะนำคีย์ลัดในการทำงาน
บทที่ 5 แนะนำเกี่ยวกับการใส่ Annotation (คำบรรยายเพิ่มเติม หรือหมายเหตุ),การสร้างโฟกัส หรือซ่อนข้อความบางส่วน
• Annotation การทำลูกศรชี้จุดสำคัญ
• การเบลอภาพหรือข้อความบางส่วน,การปรับแต่งรูปแบบของ Highlight &Blur
• การสร้างจิดโฟกัสด้วยการลากกรอบหรือวงกลมในภาพหรือข้อความ
บทที่ 6 การแก้ไขไฟล์เสียง (Editing Audio)
• ตัดไฟล์เสียง Audio Clips
• เพิ่ม/ลด เสียง Volume up/down
• เพิ่ม/ลด เสียงแบบเฉพาะจุด (AudioPoints)
• การแยกไฟล์ภาพและเสียงที่มาด้วยกันออกจากการ (Separate Audioand Video)
• การ Fade in, Fade out ของเสียง(ทำเสียงให้ค่อยๆ ดังขึ้น หรือค่อยๆลดเสียงลง)
บทที่ 7 การขยายหรือลดขนาดภาพเป็นบางช่วง หรือบางส่วน (Zoom in, Zoomout) การเปลี่ยน• • • ตำแหน่งโฟกัส (Pan): Zoom & Pan
• การทำ Zoom in, Zoom out
• การเปลี่ยนตำแหน่งในการ Zoomจาก Timeline
• การ Pan หรือการเปลี่ยนตำแหน่งในการโฟกัส
บทที่ 8 Cursor Effects (การปรับแต่งเคอร์เซอร์)ขยายเคอร์เซอร์ให้มีขนาดใหญ่ขึ้น
• การสร้าง Highlight effect ให้เคอร์เซอร์
• การใส่ effect ให้กับการคลิ๊ก (คลิ๊กซ้าย/ขวา)
• การใส่ effect เสียง ให้กับการคลิ๊ก (ลดหรือเพิ่มเสียงคลิ๊ก)
บทที่ 9 การเพิ่มเ Track หรือ Layer ในการทำงานซ่อนกันทั้งภาพ และวีดีโอ
• การเพิ่ม Track ใส่รูปภาพหรือวีดีโออื่น
• การล็อค Track เพื่อทำงานเฉพาะบาง Trackและไม่ทำให้ Track อื่นขยับ
• การยกเลิกการล็อก Track
บทที่ 10 การทำ Crop Media ตัดเพื่อซ่อนบางส่วนของวีดีโอหรือรูปภาพ
บทที่ 11 การ Extend Frame หรือการขยายบางส่วนของวีดีโอให้มีเวลานานขึ้น
บทที่ 12 การลดหรือการเพิ่มความเร็วของวีดีโอ/เสียง (Speed Up/Down of a Video/Audio)
บทที่ 13 การติดเนื้อหาของวีดีโอที่ตัดต่อแล้วให้เป็นเนื้อเดียวกันอีกครั้ง (Stitch Media)
บทที่ 14 การลบสี Background หรือ Green Screenกรณีต่องการให้สีพื้นหลังหายไป
บทที่ 15 Transitions การเปลี่ยนจากวีดีโอหนึ่งไปสู่อีกอันหนึ่งให้ลื่นไหลมากขึ้น เช่น การ Fadeหรือค่อยๆ ทำให้ภาพจางลง, Glow ทำให้ภาพสว่างขึ้น, Flip การหมุนภาพเพื่อเปลี่ยน ฯลฯ
บทที่ 16 การใส่ Subtitles / Captions
บทที่ 17 การบันทึกไฟล
• การบันทึกไฟล์เพื่อเก็บไว้ทำงานต่อ
• การ Produce ไฟล์ให้เป็นวีดีโอเพื่อการเผยแพร่
• วิธีการบันทึกเพื่อฝัง Subtitles ลงไปในวีดีโอ
• การ Produce ไฟล์เพื่อให้ได้เป็นไฟล์เสียงอย่างเดียว
บทที่ 18 (โบนัส) การทำ Lower Third (ใส่ Brandingใต้คลิปวีดีโอของตัวเราเอง)
บทที่ 19 (โบนัส) การทำ Animated Title
บทที่ 20 (โบนัส) สอนการทำ Animation อย่างง่ายๆ(สร้างเอง)