หลักสูตรออนไลน์ ความเป็นเจ้าของในองค์กร – Entreprenuership Mindset (Organizational Citizenship Behavior)

เนื้อหาเวลา
บทนำ
บทที่ 1. Entrepreneur ความหมาย ข้อดี และข้อจำกัด
บทที่ 2. Intrapreneur แนวคิดผู้ประกอบการภายในองค์กข้อดี และประโยชน์ที่จะได้รับ
บทที่ 3. แนวคิดการพัฒนาตนเองเป็นผู้ประกอบภายใน
บทที่ 4. มีความเป็นเจ้าของ Ownership Quotient ความรู้สึกเป็นเจ้าของ
บทที่ 5. กล้าลองคิดทำสิ่งใหม่ (Innovative) มีความคิดสร้างสรรค์ โดยยึดความต้องการของลูกค้าเป็นศูนย์กลาง
บทที่ 6. เชื่อว่าทุกอย่างเป็นไปได้ (Growth Mindset) มีความคิดแบบผู้ชนะที่มองเห็นโอกาศ ในทุกปัญหา และโอกาสในการสร้างและส่งมอบคุณค่าให้กับลูกค้า
บทที่ 7. ยอมรับความเสี่ยง / ฉับไว มุ่งมั่น อดทน / เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
บทที่ 8. เป็นคนนำ (Leadership)