หลักสูตรออนไลน์ ตัดต่อ VDO ง่ายๆ ด้วยมือถือ

เนื้อหาเวลา
Section 1 : ประโยชน์ของวิดีโอกับการขายและสร้างรายได้

1.1 ใครๆ ก็ขายได้ นักรีวิวสินค้า Micro Influencer

1.2 เทคนิคการทํา VDO ทําวิดีโออะไรดี? รีวิวสินค้า รีวิวการทองเที่ยว บริการและสถานที่
Section 2 : ความรู้พื้นฐานที่เปลี่ยนวิดีโอธรรมดาให้ปัง!

2.1 การคิด Content เนื้อหาน่าสนใจ! ตรงใจกลุ่มเป้าหมาย!

2.2 การวางแผนกระบวนการผลิตวิดีโอ สําเร็จตั้งแต่เริ่มต้น!
Section 3 : เทคนิคการถ่ายวิดีโอให้สวย น่าสนใจ ดึงดูดลูกค้า

3.1 การถ่ายรูปภาพให้สวยด้วยมือถือ พื้นฐานสู่การถ่ายวิดีโอแบบมืออาชีพ

3.2 การรีวิวสินค้าให้โดดเด่น การดึงจุดเด่นของภาพ

3.3 ขนาดวิดีโอและระยะเวลานําเสนอ ที่เหมาะกับแต่ละสื่อโซเชียลมีเดีย
Section 4 : การตัดต่อวิดีโอด้วยมือถือ

4.1 การดาวน์โหลดติดตั้ง แอพพลิเคชั่น Kinemaster

4.2 การสร้างวิดีโอใหม่ และขนาดวิดีโอที่เหมาะกับสื่อ

4.3 วิธีการใช้งานไอค่อนต่างๆและหน้าตาโปรแกรมตัดต่อวิดีโอ

4.4 การใส่วิดีโอและรูปภาพที่ต้องการใช้งาน (Media)

4.5 Cut ตัด/แยก การตัดความสั้น-ความยาวของวิดีโอ

4.6 การปรับความเร็ววิดีโอ เร่งวิดีโอเร็วขึ้นหรือช้าลง

4.7 Zoom การซูมเข้า-ซูมออก วิดีโอ

4.8 การปรับแต่งสีวิดีโอ สว่าง-มืด สีเข้ม-อ่อน สีสัน-ขาวดํา

4.9 เทคนิคการใส่รูปภาพในวิดีโอ! ให้รูปดูเคลื่อนไหวคล้ายวิดีโอ

4.10 การปรับเพิ่ม-ลด ระดับความดังเสียงของวิดีโอ

4.11 การใส่เสียงเพลงประกอบ

4.12 การใส่เสียงเอฟเฟกต์ Sound Effects

4.13 การใส่เสียงพูด, เสียงพากย์

4.14 การใส่เลเยอร์ เพิ่มความพิเศษให้วิดีโอ

4.15 การใส่ข้อความ ตัวอักษร Subtitle

4.16 การแทรกรูปภาพ, วิดีโอ ประกอบในวิดีโอหลักเหมือนรายการทีวี

4.17 การใส่เอฟเฟกต์ในวิดีโอ

4.18 การใส่สติกเกอร์ตกแต่งวิดีโอให้น่าสนใจ

4.19 การวาดรูปประกอบ การเขียนลายมือลงในวิดีโอ

4.20 การ Export บันทึกวิดีโอ