หลักสูตรออนไลน์ มือใหม่เขียนอีเมลธุรกิจ อย่างมั่นใจ – Business Email Writing 101

เนื้อหาเวลา
Lesson 1:

• อีเมลธุรกิจที่ดูโปร vs ไม่โปรต่างกันอย่างไร

• อีเมลที่ดีควรมีอะไรบ้าง

• Quiz: Business Email Vocabulary
Lesson 2:

• เขียนอย่างไรให้อ่านง่ายที่สุด

• การตั้งหัวเรื่อง (Subject Line)

• การเลือกใช้คำขึ้นต้นให้เหมาะสมกับผู้รับ เริ่มต้นดี มีชัยไปกว่าครึ่ง
Lesson 3:

• มารยาททักทายก่อนเข้าเนื้อหาในอีเมล

• การเปิดประเด็นในรูปแบบต่างๆ

• Quiz: Business Grammar
Lesson 4:

• เขียนอย่างไรให้เนื้อหาอ่านง่ายรายละเอียดไม่ตกหล่น

• Quiz: Make It Logical
Lesson 5:

• การลงท้ายและลายเซ็นรูปแบบต่างๆลงท้ายดี มีแต่บวก

• Quiz: ระดับมารยาทและความเกรงใจ