หลักสูตรออนไลน์ ยิง Ads Facebook ให้ปัง

เนื้อหาเวลา
บทที่ 1 การสร้าง Group Mobile Version
บทที่ 2 การสร้างเพจ Facebook
• Mobile Version
• Computer Version
บทที่ 3 การเข้าสร้างบัญชีครั้งแรก
บทที่ 4 การชำระค่าบริการกับบัตรสำหรับผู้เปิดบัญชีครั้งแรกกับ Facebook
บทที่ 5 การเพิ่มผู้ดูแล Page
บทที่ 6 การวิเคราะห์ตลาดด้วย Facebook
บทที่ 7 แนวคิดการสร้าง Content Facebook Part 1
บทที่ 8 การยิง Ads แบบข้อความ และ การสร้าง Chatbot ใน Facebook MSG
บทที่ 9 การดู Facebook Ads ผ่าน App FacebookAdvert Manager
บทที่ 10 การเซ็ต Ads Facebook แบบกำหนดเวลา
บทที่ 11 การยิง Ads แบบ Slide Show
บทที่ 12 การเลือกใช้รูปในการ Post Facebook
บทที่ 13 การสังเกตุ Ads Facebook คู่แข่ง (ฉบับมือถือ)
บทที่ 14 การยิง Ads แบบ AB Test และการวิเคราะห์ Ads Facebook ทั้งภาพและ VDO
บทที่ 15 Chatbot Facebook คืออะไร และดียังไง?