หลักสูตรออนไลน์ รวยด้วยตัวจริงเรื่องบ้านจัดสรร

เนื้อหาเวลา
EP. 1 บทนำ
EP. 2 5 ขั้นตอน“รวย” เรื่องบ้านจัดสรร
EP. 3 STEP 1 HAWK EYES
• การวิเคราะห์ที่ดินและทำเล
• การสรุปลักษณะการพัฒนาที่ดิน
• การวิเคราะห์คู่แข่งแวดล้อม
• การวิเคราะห์โครงการ
EP. 4 STEP 2 SHARP BRAIN
• การออกแบบโมเดลธุรกิจ
• การวางผังโครงการ
• การวางแผนพัฒนาโครงการ
EP. 5 STEP 3 ORCHESTRA
• การเตรียมความพร้อมเริ่มโครงการ
• การบริหารงานก่อสร้าง
• การจัดการเอกสารในการก่อสร้าง
• ก่อสร้างควบคู่การขายและอยู่อาศัย
EP. 6 STEP 4 DISCIPLINE
• การวางแผนการตลาดและแบรนด์
• งานขายและ Grand Opening
• งานโอน และการจัดการสินเชื่อ
• งานตรวจรับ และส่งมอบ
EP. 7 STEP 5 AGREEMENT
• งานซ่อมแซมตามรับประกัน
• การบริการหลังการขาย
• การจัดการนิติบุคคล