หลักสูตรออนไลน์ ศิลปะการบริหารยอดขายให้ถึงเป้าหมาย – Sales management

เนื้อหาเวลา
Section I : ภาพรวมของหลักสูตร

บทที่ 1 เนื้อหาประเด็นสำคัญๆ ของหลักสูตร
Section II : การวิเคราะสภาพแวดล้อมการขาย

บทที่ 2 ปัจจัยภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อการบริหารงานขาย

บทที่ 3 เทคนิคการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ( SWOT )
Section III : บริหารยอดขายอย่างไรให้ถึงเป้าหมาย

บทที่ 4 เทคนิคการตั้งเป้าหมายให้จูงใจทีมขาย

บทที่ 5.1 ใครคือลูกค้าคนสำคัญที่สุด ?

บทที่ 5.2 เทคนิคการจัดลำดับความสำคัญของลูกค้า

บทที่ 6 การประยุกต์ใช้กฎพาเรโตในการบริหารยอดขาย

บทที่ 7 การจัดกลุ่มลูกค้าหลัก-รอง

บทที่ 8 เทคนิคการบริหารยอดขายให้ถึงเป้าหมาย

บทที่ 9 การวิเคราะห์ยอดขาย
Section IV : สรุปเนื้อหาสำคัญๆ

บทที่ 10 สรุปเนื้อหาทั้งหมด