หลักสูตรออนไลน์ สร้างเว็บด้วย WordPress Basic To Advance

เนื้อหาเวลา
บทที่ 1 แนะนำคอร์สสอนสร้างเว็บด้วย WordPress Basic to Advanc
บทที่ 2 โดเมน และโฮส ส่วนสำคัญ 2 ส่วนที่ต้องใช้
บทที่ 3 แนะนำวิธีการ จดโดเมน และโฮส ขอบไทยแบบง่ายๆ
บทที่ 4 ตั้งค่า โดเมน dทs และการติดตั้ง wordpress ให้พร้อมใช้งาน
บทที่ 5 วิธีการติดตั้ง SSL ฟรี เราก็มีใช้ได้นะ
บทที่ 6 แนะนำส่วนต่างๆของ WordPress แต่ละส่วนเอาไว้ทำอะไร
บทที่ 7 การใช้งาน wordpress เบื้องต้น
บทที่ 8 การใช้งานธีม
บทที่ 9 เปลี่ยนใจไปทำใน SubDomain ดีกว่า
บทที่ 10 Post คืออะไร
บทที่ 11 page คืออะไร
บทที่ 12 Plugins วิธีการติดตั้งและวิธีการลบ
บทที่ 13 วิธีการใส่ภาพ
บทที่ 14 วิธีการใส่ VDO
บทที่ 15 วิธีการใส่ แผนที่
บทที่ 16 วิธีการใส่ ไฟล์ให้ download
บทที่ 17 วิธีการใส่ link
บทที่ 18 เรื่มสร้าง Page กัน
บทที่ 19 เมนู และการสร้างเมนู
บทที่ 20 ลองทำศอร์มกรอกข้อมูลกัน
บทที่ 21 แนะนำ elementor PRo
บทที่ 22 แนะนำ ความต้องการที่เราจะทำเว็บ
บทที่ 23 แนะนำ custom Post type UI
บทที่ 24 advance custom post fields มาสร้างช่องกรอกข้อมูลกัน
บทที่ 25 มากรอกข้อมูลกันนะ ตัวอย่าง 5 อัน
บทที่ 26 เริ่มสร้าง Header ใน Elementor
บทที่ 27 สร้างหน้า About กัน
บทที่ 28 สร้างหน้าแสดงรายการทั้งหมด
บทที่ 29 สร้างหน้าแสดง Blog ทั้งหมด
บทที่ 30 จัดการหน้า contact
บทที่ 31 การสร้าง Footer
บทที่ 32 วิธีการปิด Comment
บทที่ 33 วิธีการ Backup