หลักสูตรออนไลน์ สูตรลับปั้นนักขาย

เนื้อหาเวลา
Section 1 : บทนํา

บทนําSection 2 : ความรู้ของการขาย

– ก่อนการขาย (Pre Lesson)
– Disruption ดิจิตอลโลกป่วน
– สมองนักขาย
– อุปสรรคนักขาย ตอนที่ 1
– อุปสรรคนักขาย ตอนที่ 2
Section 3 : กระบวนการขายเพื่อพิชิตเป้าหมาย

– Prepare
– Opening
– HEARING
– เทคนิคการปิดการขาย (Closed Sale Techique)
Section 4 : 8 เทคนิคการปิดการขาย (Closed Sale Technique)

– เทคนิคการปิดการขาย ตอนที่ 1
– เทคนิคการปิดการขาย ตอนที่ 2
– จุดเริ่มต้นหลังการขาย After Sale