หลักสูตรออนไลน์ เคล็ดลับการพูดในที่สาธารณะ สร้างพลังโน้มน้าวใจ – Public Speaking like TED Talk

เนื้อหาเวลา
บทที่ 1 ประโยชน์และคุณค่าจากการพัฒนาทักษะการพูดในที่สาธารณะ

– เข้าใจชีวิต เข้าใจผู้คน

– เข้าใจสถานการณ์

– การจัดการความสุข
บทที่ 2 ทักษะการพูดสัมผัสใจผู้ฟัง เข้าถึงอารมณ์

– เคล็ดลับปลดปล่อยพลังศักยภาพภายใน เข้าใจความหลงใหลในชีวิต

– ทักษะการเล่าเรื่องเชื่อมอารมณ์ผู้พูดกับผู้ฟัง (พลังพาธอส)

– เข้าใจ ใช้เป็น ภาษากายและภาษาถ้อยคำในการพูด
บทที่ 3 ทักษะการพูดสัมผัสใจผู้ฟัง เข้าถึงอารมณ์รู้จักประเด็น ขยายประเด็น ขยี้ประเด็น แตกประเด็น การเชื่อมประเด็น และการสรุปประเด็น

– การถ่ายทอดเนื้อหาสร้างความประทับใจ เข้าใจง่าย เห็นภาพชัดได้อย่างไร

– ทักษะการสร้างอารมณ์ขันและการปฏิสัมพันธ์ 3 ระดับ
บทที่ 4 สร้างความจดจำในการพูด นำเสนอเรื่องราวแบบลืมไม่ลง

– การบริหารเวลา อารมณ์ และเนื้อหาการพูดที่เหมาะสมเป็นอย่างไร

– เคล็ดลับการสร้างประสบการณ์แบบมีชีวิตชีวาของผู้ฟังผ่านผัสสะทั้ง 6

– พูดอย่างไรให้เป็นธรรมชาติและมีแบบฉบับเฉพาะของเราเอง
บทที่ 4 สร้างความจดจำในการพูด นำเสนอเรื่องราวแบบลืมไม่ลง

– การบริหารเวลา อารมณ์ และเนื้อหาการพูดที่เหมาะสมเป็นอย่างไร

– เคล็ดลับการสร้างประสบการณ์แบบมีชีวิตชีวาของผู้ฟังผ่านผัสสะทั้ง 6

– พูดอย่างไรให้เป็นธรรมชาติและมีแบบฉบับเฉพาะของเราเอง