หลักสูตรออนไลน์ เทคนิค การขายสินค้าราคาสูง ให้ประสบความสำเร็จ – How to sell premium products

เนื้อหาเวลา
บทที่ 1 ภาพรวมของหลักสูตร
บทที่ 2.1 ใครคือกลุ่มเป้าหมายที่สร้างยอดขาย
บทที่ 2.2 เทคนิคการขยายกลุ่มเป้าหมายให้กว้างขึ้น
บทที่ 3 ลูกค้าคาดหวังอะไรจากการซื้อสินค้าและบริการ
บทที่ 4 เทคนิคการนำเสนอขายสินค้าราคาสูงให้ประสบความสำเร็จ
บทที่ 5 เหตุใดสินค้าราคาสูงจึงต้องนำเสนอขายทางด้านอารมณ์และความรู้สึก
บทที่ 6 การสร้างความน่าเชื่อถือในการเสนอขาย
บทที่ 7 ลักษณะของสินค้าราคาสูง
บทที่ 8 ขายสินค้าอย่างไรให้ได้ราคาสูงขึ้น