หลักสูตรออนไลน์ เทคนิคการโน้มน้าว สำหรับการขายและการบริการลูกค้า – Persuasive techniques for Sale and Customer service

เนื้อหาเวลา
บทที่ 1 ความสำคัญของการโน้มน้าวใจ
บทที่ 2 เข้าใจตนเอง

• เข้าใจธุรกิจ

• เข้าใจเป่าหมาย

• เข้าใจหน้าที่

• เข้าใจสมอง
บทที่ 3 หัวใจสำคัญของความสำเร็จ (3 ติด)

• ติดตัว

• ติดต่อ

• ติดตาม
บทที่ 4 TIPS สำคัญในการโน้มน้าว (5 ทักษะ)

• พดเร็ว-หนักแน่น

• แม่น-มั่นใจ

• เป็นกระจกใสสะท้อน

• นิง มั่นคงจากข้างใน

• ไปต่อให้สุด
บทที่ 5 เทคนิคในการโน้มน้าวใจ (10 ข้อ)

• การตอบแทนกัน

• คนส่วนใหญ่

• มากก่อนน้อย

• อยู่ข้างเขา

• ทำก่อน

• ให้พดตกลง

• เหตุผล 2 ฝ่าย

• ชื่นชม

• ชี้ความคาดหวัง

• บอกผลกระทบ
บทที่ 5 เทคนิคในการโน้มน้าวใจ (10 ข้อ)

• การตอบแทนกัน

• คนส่วนใหญ่

• มากก่อนน้อย

• อยู่ข้างเขา

• ทำก่อน

• ให้พดตกลง

• เหตุผล 2 ฝ่าย

• ชื่นชม

• ชี้ความคาดหวัง

• บอกผลกระทบ
บทที่ 7 ข้อพึงใส่ใจ