หลักสูตรออนไลน์ การสื่อสารด้วยภาพสู่ความสําเร็จองค์กร ด้วยโปรแกรม CANVA

เนื้อหาเวลา
ส่วนที่ 1 เข้าใจหลักการทำงานของ Canva Program และเครื่องมือต่าง ๆ

1 การติดตั้ง และการตั้งค่าโปรแกรม
2 แนะนำการใช้งานเบื้องต้น และ Template
3 การใช้งาน และตกแต่งภาพโดยรวมทั้งหมด
4 เครื่องมือการใช้งานและตกแต่งภาพและกราฟฟิก
ส่วนที่ 2 ขั้นตอนการสรุปย่อข้อมูลเพื่อสร้าง Infographic (กลั่นข้อมูล/กำหนดขนาดและ Layout / ร่างโครงอินโฟกราฟิก/ลงมือออกแบบอินโฟกราฟิก)

5 การตกแต่งกราฟฟิก กรอบรูป และรูปทรง
6 การตกแต่งกราฟฟิกแบบการไล่เฉดสี และเส้นต่างๆ
7 ออกแบบโปสเตอร์
ส่วนที่ 3 การนำเสนอด้วย Infographic และการนำเสนอด้วยภาพ

8 ออกแบบภาพ Infographic
9 สร้างงานนำเสนอ Template Power Point
10 ปกรายงาน และรายงานประจำปีสวยๆ
11 ออกแบบภาพเคลื่อนไหว
12 สร้างวีดีโอสั้นแนะนำตัวเอง แนะนำองค์กร
ส่วนที่ 4 แนะนำเทคนิคการออกแบบ และตกแต่งภาพ

13 ออกแบบนามบัตร
14 ออกแบบใบประกาศ
15 ออกแบบการ์ดวันเกิด การ์ดขอบคุณ สำหรับพนักงาน
16 ออกแบบประกาศนียบัตร
17 ออกแบบกำหนดการสวยๆ
18 ออกแบบ และสร้าง logo
19 ออกแบบคูปอง
20 ออกแบบที่คั่นหนังสือ