หลักสูตรออนไลน์ เทคนิค การเจรจาต่อรอง ให้ประสบความสำเร็จ – Negotiation Skills

เนื้อหาเวลา
Section I : ภาพรวมของหลักสูตร

บทที่ 1 ภาพรวมหลักสูตร

บทที่ 2 การเจรจาต่อรองสำคัญไฉน!!
Section II : เตรียมการก่อนการเจรจา

บทที่ 3 สร้างความได้เปรียบในการเจรจาต่อรอง..ผ่านการตั้งเป้าหมาย
Section III : เจรจาต่อรองอย่างไรให้บรรลุเป้าหมาย

บทที่ 4 เปิดเกมส์การเจรจาอย่างไรให้เป็นต่อ

บทที่ 5 เทคนิคการเจรจาต่อรองให้บรรลุเป้าหมาย

บทที่ 6 จะรู้จุดสูงสุด-ต่ำสุดของคู่เจรจาได้อย่างไร

บทที่ 7 เจรจาต่อรองอย่างไร..ให้หลังไม่ชนฝา
Section IV : การประยุกต์ใช้ความรู้สำหรับทุกสาขาอาชีพ

บทที่ 8 เทคนิคการประยุกต์ใช้การเจรจาต่อรองในสาขาอาชีพต่าง ๆ

บทที่ 9 สรุปเนื้อหาทั้งหมด