หลักสูตรออนไลน์ เปิดร้านค้าออนไลน์ด้วย Line Official และ Line Myshop

หลักสูตร Line Official
เนื้อหาเวลา
บทที่ 1 การเข้าสร้างบัญชีครั้งแรก และการตั้งค่าเบื้องต้นเพื่อให้ใช้งาน
บทที่ 2 ประเภทของ Line OA
บทที่ 3 ทํา Link Line OA และ QR Code ของ Line OA
บทที่ 4 การสร้างข้อความทักทายเพื่อนใหม่
บทที่ 5 การเพิ่มเพื่อนใหม่ และการนําโค้ดไปวางบนเว็ปไซต์
บทที่ 6 การสร้างข้อความตอบกลับอัตโนมัติ
บทที่ 7 การบรอดแคสต์
บทที่ 8 การเพิ่มสิทธิ์แอดมิน
บทที่ 9 การสร้างบัตรสะสมแต้ม

หลักสูตร Line Myshop
เนื้อหาเวลา
บทที่ 1 การเข้าสร้างบัญชีครั้งแรก
บทที่ 2 การสร้างรายการสินค้า
บทที่ 3 การสร้างการจัดการสต๊อกสินค้า
บทที่ 4 การสร้างช่องทางการชําระเงิน
บทที่ 5 การสร้างช่องทางการจัดส่ง
บทที่ 6 การสร้างร้านค้าออนไลน์
บทที่ 7 การรับออเดอร์ และการออกบิลให้ลูกค้า
บทที่ 8 การดูรายงานการซื้อขาย