หลักสูตรออนไลน์ 20 เทคนิค EXCEL ที่คุณต้องรู้

เนื้อหาเวลา
บทที่ 1 การเชื่อมข้อความและเซลล์
บทที่ 2 การใส่ค่าตัวเลขที่ขึ้นต้นด้วยเลขศูนย์
บทที่ 3 การแสดงตัวเลขให้อยู่ในหน่วย พัน ล้าน
บทที่ 4 การแปลงเลขอาราบิกเป็นเลขไทย
บทที่ 5 การวิเคราะห์งบการเงินเบื้องต้น
บทที่ 6 การวิเคราะห์งบการเงินแบบ Common Size
บทที่ 7 การวิเคราะห์งบการเงินแบบ Compound Annual Growth Rate
บทที่ 8 การดึงบางส่วนของข้อความในเซลล์
บทที่ 9 เทคนิคการสร้าง DropdownList เพื่อช่วยป้อนข้อมูล
บทที่ 10 การสร้าง dynamic DropdownList
บทที่ 11 การหาผลรวมอย่างรวดเร็วด้วย AutoSum
บทที่ 12 การทำงานแบบเดียวกันกับหลายๆ ชีท
บทที่ 13 การใช้สูตรแบบ 3D
บทที่ 14 การเรียงลำดับตามที่กำหนดขึ้นเอง
บทที่ 15 การเรียงลำดับตามคอลัมน์
บทที่ 16 การสร้าง pictograph
บทที่ 17 การ copy กราฟและตารางไปใช้ใน Word และ PowerPoint อย่างถูกวิธี
บทที่ 18 การสร้างเมนูอย่างง่าย
บทที่ 19 การพิมพ์ป้ายชื่อตั้งโต๊ะ
บทที่ 20 การใส่รูปภาพเข้าไปในเซลล์