หลักสูตรออนไลน์ All in one illustrator ออกแบบกราฟิกง่ายนิดเดียว

เนื้อหาเวลา
Section 1 : ทำความรู้จักโปรแกรม

Section 2 : ปูพื้นฐานงานกราฟิกีดไซน์

Section 3 : เรียนรู้การใช้เครื่องมือควบคุมการทำงานได้ดั่งใจ

• รู้จักโปรแกรม illustrator คืออะไร ทำอะไรได้บ้าง

• ระบบภาพ Vector ใน illustrator

• โหมดสี CMYK และRGB

• กราฟกีดไซน์ คืออะไร

• คุณค่าของงานกราฟก

• คุณสมบัติของนักออกแบบกราฟกีดไซน์

• การรับ Briefงานเพื่อการออกแบบ

• การแก้โจทย์จากบรฟ หาแนวคิดการออกแบบ

• การเผ่อตัดตก

• ส่วนประกอบต่าง ๆในโปรแกรม

• การสร้างไฟล์ใหม่

• การนำรูปภาพใส่ในไฟล์งาน

• การควบคุมมุมมองชินงานและการเลือกวัตถุ

Section 3 : เรียนรู้การใช้เครื่องมือควบคุมการทำงานได้ดั่งใจ (ต่อ)

Section 4 : WORKSHOP ออกแบบสิ่งพิมพ์

• การวาดเส้นด้วย Pen Tool และการวาดรูปทรงเลขาคณิต

• การปรับแต่งเสน่ด้วยเครองมือ Width Tool และStroke Panel

• การตัดเจาะ รวมวัตถุด้วย Pathfinder

• การใส่ตัวอักษรและการปรับแต่ง

• การลงสีจากหน้าต่างสี Swatches และการใช้หลอดดูดสี

• การลงสีแบบไล่ Gradient

• การลงสีด้วย Gradient Mesh

• การจัดลำดับและจัดกลุ่มชินงาน

• การจัดเรยงวัตถุโดยใช้เส้น Grid / Guide / Snap

• การจัดการLayer

• การใช้ Mask ช่วยในการทำงาน

Section 4: WORKSHOP ออกแบบสิ่งพิมพ์

• การออกแบบนามบัตร

• การออกแบบใบปลิว

• การออกแบบฉลากสินค้า สติกเกอร์

• การออกแบบป่ายไวนิล

• การออกแบบลายเสื้อสำหรับงานสกรีน

Section 5 : การเตรียมไฟล์ส่งโรงพิมพ์
• การส่งไฟล์งานแบบไฟล์ Ai ตŒนฉบับ
• การส่งไฟลืงานแบบ PDF
• การส่งไฟล์งานเป็นแบบ JPG ทำได้ไหม?
Section 2 : ปูพื้นฐานงานกราฟิกีดไซน์
Section 3 : เรียนรู้การใช้เครื่องมือควบคุมการทำงานได้ดั่งใจ

• รู้จักโปรแกรม illustrator คืออะไร ทำอะไรได้บ้าง

• ระบบภาพ Vector ใน illustrator

• โหมดสี CMYK และRGB

• กราฟกีดไซน์ คืออะไร

• คุณค่าของงานกราฟก

• คุณสมบัติของนักออกแบบกราฟกีดไซน์

• การรับ Briefงานเพื่อการออกแบบ

• การแก้โจทย์จากบรฟ หาแนวคิดการออกแบบ

• การเผ่อตัดตก

• ส่วนประกอบต่าง ๆในโปรแกรม

• การสร้างไฟล์ใหม่

• การนำรูปภาพใส่ในไฟล์งาน

• การควบคุมมุมมองชินงานและการเลือกวัตถุ

Section 3 : เรียนรู้การใช้เครื่องมือควบคุมการทำงานได้ดั่งใจ (ต่อ)
Section 4 : WORKSHOP ออกแบบสิ่งพิมพ์

• การวาดเส้นด้วย Pen Tool และการวาดรูปทรงเลขาคณิต

• การปรับแต่งเสน่ด้วยเครองมือ Width Tool และStroke Panel

• การตัดเจาะ รวมวัตถุด้วย Pathfinder

• การใส่ตัวอักษรและการปรับแต่ง

• การลงสีจากหน้าต่างสี Swatches และการใช้หลอดดูดสี

• การลงสีแบบไล่ Gradient

• การลงสีด้วย Gradient Mesh

• การจัดลำดับและจัดกลุ่มชินงาน

• การจัดเรยงวัตถุโดยใช้เส้น Grid / Guide / Snap

• การจัดการLayer

• การใช้ Mask ช่วยในการทำงาน
Section 4: WORKSHOP ออกแบบสิ่งพิมพ์

• การออกแบบนามบัตร

• การออกแบบใบปลิว

• การออกแบบฉลากสินค้า สติกเกอร์

• การออกแบบป่ายไวนิล

• การออกแบบลายเสื้อสำหรับงานสกรีน
Section 5 : การเตรียมไฟล์ส่งโรงพิมพ์
• การส่งไฟล์งานแบบไฟล์ Ai ตŒนฉบับ
• การส่งไฟลืงานแบบ PDF
• การส่งไฟล์งานเป็นแบบ JPG ทำได้ไหม?