หลักสูตรออนไลน์ การบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ – Time Management

เนื้อหาเวลา
บทที่ 1 สร้างสมดุลชีวิต ทำงานอย่างมีความสุขทุกวัน
บทที่ 2 เทคนิควิธีพัฒนาและบริหารจัดการอารมณ์ ด้วยรอยยิ้ม
บทที่ 3 ปัญหาของการบริหารเวลาที่ไม่เหมาะสม
บทที่ 4 การบริหารเวลาเพื่อความสำเร็จในชีวิตและการทำงาน (Work Life Balance)
บทที่ 5 การบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ
บทที่ 6 การจัดระเบียบให้ตนเองและผู้อื่น
บทที่ 7 เครื่องมือในการจัดสรรเวลาและทุ่มเทความพยายามให้กับงานที่จำเป็น
บทที่ 8 เคล็ดลับการบริหารงานและบริหารเวลาสู่ความสำเร็จ

ติดต่อฝ่ายขาย โทร 091-730 – 8979 / 081-988 – 9979