หลักสูตร การบริหารงานขายขั้นสูงเพื่อความเป็นเลิศ

ในปัจจุบัน ธุรกิจมีการแข่งขันกันสูง เพื่อหวังดึงลูกค้าให้มาซื้อสินค้าและบริการ ดังนั้น พนักงานขายหรือทีมงานขายจึงจำเป็นต้องมีทักษะในการขาย เพื่อให้ลูกค้ารู้สึกว่า การตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการในครั้งนี้ เป็นการตัดสินใจที่ถูกต้อง และเขาได้รับสินค้าหรือบริการ ที่สามารถช่วยแก้ไขปัญหาของเขา อีกทั้ง การซื้อสินค้าในครั้งนี้ ลูกค้ารู้สึกได้ว่าเขาซื้อด้วยความเต็มใจ และได้สัมผัสกับพนักงานขายหรือทีมขายที่มีความเป็นมืออาชีพ ซึ่งจะสร้างความไว้วางใจให้ลูกค้า และทำให้ลูกค้ากลับมาทำธุรกิจกับองค์กรของเราต่อไปอีก

หลักสูตรนี้ ถูกออกแบบมาเพื่อให้หัวหน้าทีมขาย มีทักษะในการบริหารงานขายที่สามารถนำไปใช้งานเชิงปฏิบัติได้จริง

วัตถุประสงค์

เพื่อให้หัวหน้า /ผู้จัดการทีมขาย มีเทคนิคและทักษะในการบริหารงานขายสู่ความเป็นเลิศ ที่สามารถปฏิบัติได้จริง

เนื้อหาหลักสูตร

– ปัจจัยภายนอก ภายใน ที่ส่งผลกระทบต่อการบริหารยอดขายว่ามีสิ่งใดบ้างในมุมของผู้เข้าอบรม

– อุปสรรคที่ขวางกั้นความสำเร็จของนักขาย เป็นการระดมความคิดเพื่อค้นหาปัจจัยที่ทำให้เรามีอุปสรรคได้ และค้นหาแนวทางที่จะกำจัดมันออกไป

– กระบวนการบริหารยอดขายให้ถึงเป้าหมาย ทราบถึงขั้นตอนกระบวนการว่ามี วิธีปฏิบัติตามลำดับว่าเป็นอย่างไร

– เทคนิคการตั้งเป้าหมายและการพยากรณ์ยอดขาย เพื่อให้เกิดความท้าทาย เกิดแรงจูงใจ และทำให้ทุกคนต้องการที่จะทำให้สำเร็จตามเป้าหมาย

– เทคนิคการจัดลำดับความสำคัญของลูกค้า ว่ามีวิธีการแนวทางอย่างไร

ฯลฯ

ข้อมูลและรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติม ติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร. 02-9217921