หลักสูตร การเข้าสังคมสำหรับนักบริหาร – Social Etiquette

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเรียนรู้ และเข้าใจ การปฏิบัติตน เมื่อต้องเข้าสังคมในโอกาสต่างๆ ทั้งในนามองค์กร และการไปงานส่วนตัว

2. เพื่อรับทราบเหตุ และ ผลของข้อปฏิบัติต่างๆ ที่เป็นสากลและข้อปฏิบัติเฉพาะ

3. เสริมสร้างความมั่นใจ ในการเข้าสังคมให้ Look Smart และน่าเชื่อถือ

เนื้อหาหลักสูตร

  • มารยาท และ ข้อปฏิบัติในการเข้าสังคม
  • การเตรียมตัวก่อนไปงานหรือพบ บุคคลสำคัญ ในโอกาสต่างๆ
  • การแต่งกายเพื่อไปงานในโอกาสต่างๆ ให้เหมาะสมกับบุคลิกของตนเอง
  • ศึกษา ธรรมเนียมปฏิบัติที่เป็นสากล ของชาติต่างๆ
  • ศึกษา ธรรมเนียมปฏิบัติ ในการขอเข้าเฝ้า  หรือ เข้าเฝ้าในงานพระราชพิธี และฝึกปฏิบัติ
  • การปฏิบัติตน  ในการไปงานเลี้ยงรับรอง หรือ งานพิธี ในโอกาสต่างๆ
  • ฯลฯ

 

ข้อมูลและรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติม ติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร. 02-9217921