หลักสูตรออนไลน์ บริการด้วยใจ และลูกค้า เป็นศูนย์กลาง – Service Mind and Customer Centric

เนื้อหาเวลา
highlight 0:38
บทนำ 3:05
บทที่ 1 แนวคิดการทำงานบริการ 5:02
บทที่ 2 กลยุทธ์ลูกค้าเป็นศูนย์กลาง 11:00
บทที่ 3 กรณีศึกษา: องค์กรชั้นนำที่ใช้ลูกค้าเป็นศูนย์กลาง 4:20
บทที่ 4 ความเข้าใจในความต้องการของลูกค้า 3:23
บทที่ 5 Workshop ความต้องการของลูกค้า 9:37
บทที่ 6 ช่วงเวลาแห่งความเป็นจริง 3:02
บทที่ 7 จุดสัมผัส 6:42
บทที่ 8 Workshop จุดสัมผัส 11:34
บทที่ 9 มุมมองคิดบวกคนทำงานบริการ 5:37
บทที่ 10 พื้นฐานการให้บริการลูกค้าที่เป็นมาตรฐาน 10:25
บทที่ 11 เทคนิคการสร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้า 3:38
บทที่ 12 วิธีการรับมือกับปัญหาที่เกิดขึ้นขณะให้บริการ 3:58

ติดต่อฝ่ายขาย โทร 091-730 – 8979 / 081-988 – 9979