หลักสูตร สร้างอำนาจและความได้เปรียบในการเจรจาต่อรองทางธุรกิจ

ผู้เข้าอบรมสัมมนาจะได้เรียนรู้หลักการที่สำคัญต่างๆที่จะใช้ในการโน้มน้าวใจและเจรจาต่อรองทางธุรกิจ  โดยเนื้อหาของการอบรมสัมมนาจะเน้นหลักการที่สำคัญเพื่อให้ผู้อบรมสามารถประยุกต์ใช้หลักการต่างๆ เพื่อสร้างความสำเร็จในการโน้มน้าวใจและการเจรจาต่อรอง  โดยผู้เข้าอบรมสัมมนาจะได้เรียนรู้จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ  และมีประสบการณ์ในการเจรจาต่อรองมานานกว่า  13 ปี

 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาทราบหลักการที่สำคัญในการโน้มน้าวใจและการเจรจาต่อรอง

2. เพื่อสร้างความได้เปรียบในการโน้มน้าวใจและการเจรจาต่อรอง

3. เรียนรู้หลักการที่สำคัญเพื่อใช้ในการวิเคราะห์คู่เจรจาต่อรอง

4. เรียนรู้ถึงเทคนิคในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเมื่อเผชิญกับสถานการณ์ที่ไม่ได้คาดคิด

5. สร้างความประทับใจในการเจรจาต่อรองเพื่อสร้างความสำเร็จอย่างยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจ

เนื้อหาหลักสูตร

  1. ความหมายและเป้าหมายของการเจรจาต่อรอง
  2. 4 รูปแบบของการเจรจาต่อรอง
  3. เทคนิคการเลือกใช้รูปแบบของการเจรจาต่อรอง
  4. กำหนดเป้าหมายอย่างไรให้เจรจาแล้วประสบความสำเร็จ
  5. ฯลฯ

 

ข้อมูลและรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติม  ติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร. 02-9217921