หลักสูตร หัวใจบริการ สู่ระดับบริการมาตรฐานสากล – Service Mind for Professional Customer Service

ในการทำงานอย่างมืออาชีพ แน่นอนว่ามันคือสิ่งที่บุคลากรทุกคนต้องการที่จะเป็น อีกทั้งผู้บริหารทุกท่านก็อยากจะให้ทีมงานของตนเองเป็น การจะปลูกฝังผู้ทำงานให้มีการเรียนรู้ และพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนเป็นคนทำงานมืออาชีพนั้นมีพื้นฐานที่สำคัญก็คือ ทัศนคติที่มีต่อการทำงาน หลักสูตรนี้ได้ออกแบบมาเป็นอย่างดี เพื่อใช้เป็นเส้นทางเดินให้แก่ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้เรียนรู้ ฝึกฝนในการบริการลูกค้าอย่างมืออาชีพ ด้วยการปลูกฝังทัศนคติที่ดีต่อการทำงานต่อการบริการลูกค้า

ผู้ผ่านโปรแกรมหลักสูตร SMP นี้ เราเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่า เขาจะกลับไปทำงานด้วยทัศนคติที่เต็มเปี่ยมในการบริการลูกค้าที่ดี พร้อมทั้งรูปแบบวิธีการทำงาน และพฤติกรรมในการทำงานอย่างมืออาชีพ เพื่อให้ผลนี้สะท้อนต่อไปยังลูกค้าของผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรนี้

วัตถุประสงค์

1. เพื่อสร้างจิตสำนึกการทำงานให้ผูกพันกับองค์กร  และมีทัศนคติในเชิงบวกกับการให้บริการ

2. ทราบแนวทางปฏิบัติในการให้บริการอย่างมืออาชีพ

 

เนื้อหาหลักสูตร

 • มุมมองความคิดต่อการทำงาน
 • ทัศนคติที่ดีต่องานบริการลูกค้า
 • ประโยชน์ที่เราได้รับจากการบริการที่ดี
 • มุมมองของลูกค้าของเรา
 • ความเข้าใจในความแตกต่างของลูกค้า
 • บุคลิกของนักบริการมืออาชีพ
 • เคล็ดลับการบริการลูกค้าแบบโดนใจ
 • Simulation การจำลองสถานการณ์จริงต่อการบริการลูกค้าด้วยใจบริการ
 • เทคนิคการสังเกตสไตล์ และความต้องการของลูกค้า
 • Workshop : การค้นหาความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า
 • ฯลฯ

ข้อมูลและรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติม ติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร. 02-9217921